Conecteaza-te cu noi

Campulung

Timp de şapte ani, Primăria Rucăr a plătit câte 2.739,37 euro pe lună pentru reducerea efectelor încălzirii globale în baza unui contract fantomă

Avatar

Publicat

in

Anul acesta se împlinesc şapte ani de când în evidenţele primăriei Rucăr a fost descoperit contractul cu numărul 1092, însă fără a fi datat. Respectivul contract prevedea asocierea dintre Consiliul Local Rucăr, reprezentat prin primarul de atunci Dumitru Ghica, şi firma SC SZD Electro SRL, din Cluj Napoca, reprezentată de Mezei Ferencz, în calitate de director general, şi avea ca obiect reabilitarea sistemului de iluminat pubSAMSUNGlic al comunei Rucăr.
Descoperit de primarul Ionel Dulamă la numai câteva zile de la preluarea mandatului, în vara anului 2008, contractul cu pricina a făcut obiectul mai multor plângeri penale, dar şi a numeroase „negocieri” în instanţa de judecată, între primăria Rucăr şi firma clujeană.
SAMSUNGIniţial, în baza contractului nedatat, primăria Rucăr se obliga să plătească ungurului, timp de 84 de luni (şapte ani), suma lunară de 1.738 de euro cu TVA, pentru montarea a 489 corpuri de iluminat (cu înlocuirea a 375 corpuri de iluminat).
Suma iniţială pe care ar fi trebuit să o plătească primăria Rucăr firmei SZD Electro SRL se ridica la 145.992 euro. Dar cum din banul public nimic nu e de ajuns, iar suma de aproape 300 de euro pentru un bec era una mai mult decât modică pentru un tun decent, a mai apărut, tot atunci, şi o anexă la fantomaticul contract. Mult mai exact fiind vorba de actul adiţional nr. 2 la contractul ???, pentru că nici anexa nu a fost datată, fapt ce duce şi la ideea că respectivul contract pare să nu fi avut nici număr, nu numai dată, la momentul apariţiei adiţionalului act. Scopul actului adiţional, cu numărul 2, era acela de a majora suma iniţială, de 1.738 de euro pe lună, la suma de 2.739,37 euro pe lună, şi pentru „reabilitarea iluminatului public a monumentelor şSAMSUNGi a parcurilor”, mai precis pentru înlocuirea a încă 40 de becuri.
În timp, după ce au fost consumate toate căile de atac şi nu s-a ajuns la nici o rezolvare legală, primăria Rucăr a fost nevoită să plătească firmei clujene, pentru un contract „ecologic” (pentru că se arată în contract că „sistemul contribuie la reducerea efectelor încălzirii globale”), suma totală de 230.107,34 euro, ce-i drept cu TVA inclus.

 

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

ITM Argeș, controale “la sânge” și amenzi de 562.000 lei

Avatar

Publicat

in

De

Activitatea de control desfăşurată de ITM Argeş a fost una amplă în luna martie 2021.

Astfel, în domeniul Relaţiilor de muncă, s-au efectuat un număr de 191 de controale, s-au aplicat un număr de 83 de sancţíuni, din care amenzi în valoare totală de 562.500 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficiențe:

– comerț, transport, confecții, prelucrare lemn, construcţii, restaurante, baruri, service auto, spălătorii auto.

Principalele deficiențe constatate:

-primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, încălcarea prevederilor legale privind munca de noapte, nerespectarea măsurilor dispuse la controlul anterior, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neacordarea indemnizației în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractual individual de muncă, neeliberarea adeverinţei de vechime.

2.În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată,în luna martie

2021, ITM Argeş a efectuat un număr de 191 controale. Astfel, la 57 angajatori sancționați, au

fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 34 persoane.

Valoarea amenzilor aplicate este de 510.000 lei.

3.În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 177 controale.

Au fost aplicate un numar de119 de sancțiuni, din care 42 de amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 134.200 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe:

– construcţii, exploatare forestieră, transport, alimentație publică, instalații electrice, spălătorii auto, distribuție mărfuri, morărit și panificație, confecții textile, comerț, materiale pirotehnice.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face, în scris, la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii nr.11.

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

ACUM, CJSU ARGEȘ a DECIS: În case la ora 20:00, la magazin până-n 18:00, la Pitești și alte 10 localități – VEZI DOCUMENTUL

Avatar

Publicat

in

De

În urmă cu puțin timp s-a încheiat ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș care a decis, prin Hotărărea nr. 25, ca in Pitești și alte 10 localități din județ să fie instituite restricții dure valabile pentru weekend.

Anexa 1. – Lista localități cu rata de incidenta mai mare de 4 la mia de locuitori pentru care se aplică noile restrictii.

Bălilești
Dîrmănești
Mărăcineni
Valea Iașului
Lerești
Budeasa
Morărești
Miroși
Pitești
Ștefănești
Bogați

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ARGEŞ

HOTĂRÂREA NR. 25 din data de 09.04.2021

Art.1. (1) Pentru localitățile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărare, localităti în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 locuitoriși mai mică de 7,5/1.000 de locuitori se stabilesc următoarele măsuri:

a) Este interzisă circulația persoanelor în afară locuinței/gospodăriei fără restricții, după ora 20.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică;

b) Este permisă funcționarea operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, până la ora 18.00, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică; în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

c) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness;

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică în perioada stabilită în anexa nr. 1 la prezenta hotărare.

Art.2. (1) Pentru localitățile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărare, localităti în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitorise stabilesc următoarele măsuri:

a) Este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor ;

b) Este permisă activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, doar pentrupersoanele cazate în aceste unități;

c) Măsurile prevăzute la alin.(1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, în conformitate cu prevederile H.G.nr.293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctul 3, cu modificările și completările ulterioare.

d) Este interzisă activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

e) Sunt interzise activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte ;

f) Pentru operatorii economici prevăzuți la lit a) și b), a căror activitate a fost restricționată sau închisă se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în interiorul clădirilor.

(2) Măsurile prevăzute la alin.(1) se aplică în perioada stabilită în anexa nr. 2 la prezenta hotărare.

Art.3. (1) Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2.

(2) Se permite activitatea restuarantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2.

(3) Se permite activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, în intervalul orar 05.00 – 21.00, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2.

(4) Se permit activitățile în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/concerte, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Argeș, cu excepția celor prevăzute în Anexa nr.2.

(5) Măsurile prevăzute la punctele (1) și (2) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent în conformitate cu prevederile HG nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14.03.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, anexa 3, art. 6, pct. 3, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Măsurile prevăzute la alin. (1) – (5) intră în vigoare începând cu data de 10.04.2021 ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.

Art.4. Desfășurarea activității operatorilor economici din județul Argeș se va realiza cu respectarea condițiilor de limitare a răspândirii COVID-19 stabilite prin ordinele comune ale ministerelor de resort care vor stabili concret numărul maxim de persoane cărora le este permis, simultan, accesul în interiorul incintelor acestora raportat la suprafața obiectivelor.

Art.5. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

(2) Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege.

PREŞEDINTE C.J.S.U.

P R E F E C T

EMILIA MATEESCU

VICEPREŞEDINTE C.J.S.U.

INSPECTOR ŞEF

I.S.U. ARGEŞ

Col. Bogdan OLAR

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend