Conecteaza-te cu noi

NATIONAL

Ședință de Guvern: Miniștrii vor recunoașterea Asociaţiei Futball Klub Csikszereda Miercurea Ciuc ca fiind de utilitate publică

Publicat

in

Guvernul urmează să adopte, în şedinţa de joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea muncii în domeniul maritim.

Conform notei de fundamentare, prin proiectul de OUG se propune instituirea cadrului legislativ prin care se garantează a fi acordate navigatorilor cele şase ramuri de protecţie socială: îngrijirile medicale, indemnizaţiile de boală, indemnizaţiile pentru şomaj, indemnizaţiile pentru pensie, indemnizaţiile în caz de accidente de muncă sau boală profesională, indemnizaţiile familiale.

În şedinţa Executivului urmează să fie aprobat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Sumele necesare acordării diferenţelor de drepturi salariale stabilite prin proiectul de act normativ urmează să fie actualizate cu indicele de inflaţie şi se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, fiind plătite eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se arată în nota de fundamentare.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă supus adoptării în Guvern vizează stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative.

„Prezentul act normativ reglementează măsurile aplicabile în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în scopul continuării acţiunilor de limitare a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, determinat de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional, pentru acordarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, inclusiv a unor servicii medicale cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate, urmărind realizarea echilibrului financiar, începând cu trimestrul II al anului 2022”, potrivit notei de fundamentare.

De asemenea, Executivul ar urma să adopte unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare.

Guvernul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare.

„Adoptarea prezentului proiect de act normativ permite extinderea controlului operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, în special asupra exportului de produse de supraveghere cibernetică, dacă produsele respective sunt sau pot fi destinate, integral ori parţial, unei utilizări legate de represiunea internă şi/sau de comiterea de încălcări flagrante ale drepturilor omului sau ale dreptului internaţional umanitar”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Pe agenda reuniunii guvernamentale figurează şi un proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetelor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Economic şi Social pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2022.

Un alt proiect de hotărâre vizează aprobarea de către Guvern a repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale a României” pentru exerciţiul financiar al anului 2021.

Executivul va aproba printr-un memorandum o schemă de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Tot un memorandum care urmează să fie adoptat în Guvern are ca temă măsuri privind implementarea proiectului de Cloud Guvernamental.

De asemenea, printr-un memorandum, Executivul va adopta măsuri de eficientizare a activităţii de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanţa.

STIRIPESURSE.RO vă prezintă proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 aprilie 2022.

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea muncii în domeniul maritim

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare

5. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare

6. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 452/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenței nr. 21/1996

7. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

8. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional «Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente», tronsonul 2,aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara, Valea Mare, Balş, Bobiceşti, Găneasa, Milcov şi Slatina din judeţul Olt, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 217/2019

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii,,Refacţie totală linia 116 Livezeni – Simeria între staţiile Merişor – Crivadia Fir 1 km 61+300 – 57+185 şi staţia Merişor liniile III dir. Fir I şi II dir. Fir II km 62+150 – 61 +300″ lucrare de utilitate publică de interes naţional

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 şi a anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş -Turda” – Lot 1 secţiunea A, km 0+ 300 – km 14 + 000

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara -Traian Vuia ” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetelor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Naţional al Audiovizualului şi Consiliului Economic şi Social pe anul 2022 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzute în bugetul de stat pe anul 2022

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome ,,Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar, precum şi modificarea şi completarea descrierii tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006· pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea repartizării sub formă de vărsăminte la bugetul de stat a cotei din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, realizat de Regia autonomă ,,Imprimeria Băncii Naţionale a României” pentru exercițiul financiar al anului 2021

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan” din subordinea Academiei Române

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilului, teren în suprafaţă de 28 mp, situat în municipiul Dorohoi, strada Grigore Ghica FN, judeţul Botoşani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani şi Clubul Copiilor Dorohoi

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice, adresei poștale şi valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin instituţii din subordinea ministerului

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea imobilelor situate în municipiul Iaşi, strada Codrescu nr. 6 şi strada Sărăriei nr. 189, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea Naţională de Arte ,,George Enescu” din Iaşi

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2022

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1326/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor şi a Materialului Săditor ca urmare a comasării prin absorbție şi a preluării activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei suprafețe de 5,76 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului comunei Ernei, judeţul Mureș

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea modelului steagului oraşului Deta, judeţul Timiș

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală de Protecție Internă în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării, precum şi actualizarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a Poliției Române la proiectul ,,Continuarea implementării Strategiei multianuale a EUCPN şi a Reţelei informale de abordare administrativă – Secretariatul EUCPN al Reţelei Europene de Prevenire a Criminalității”

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociaţiei Futball Klub Csikszereda Miercurea Ciuc ca fiind de utilitate publică

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea companiei Lockheed Martin Overseas, LLC şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea pății contribuției financiare voluntare a României la Fondul Fiduciar al Curții Penale Internaţionale (CPI) destinat sprijinirii activității Biroului Procurorului Curții Penale Internaţionale pentru anul 2022

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, a bunurilor imobile înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional de istorie a României din Bucureşti, precum şi pentru înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan cu privire la eliminarea obligativității vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice şi de serviciu

2. MEMORANDUM cu tema: Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor şi semnării acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internaţional pentru Pregătire Avansată şi Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2 a sub auspiciile UNESCO

4. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind implementarea proiectului de Cloud Guvernamental

5. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 mil. EUR, pentru susţinerea proiectului privind reabilitarea patrimoniului construit şi a clădirilor cu destinaţie culturală şi a semnării textului negociat al Acordului-cadru de împrumut de către ministrul finanţelor

6. MEMORANDUM cu tema: semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale

7. MEMORANDUM pentru stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de transport feroviar de marfă din zona Portului Constanţa

8. MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii şi a semnării· Acordului de contribuţie intre România reprezentată de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană privind stabilirea garanţiei Uniunii Europene in compartimentul pentru România din cadrul programului lnvestEU, finanţat în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, precum şi aprobarea Acordului de principiu pentru încheierea garanţiei reciproce intre România reprezentată de Ministerul Finanţelor şi Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană in legătură cu Acordul de contribuţie

IV. NOTE

1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii unei cereri către Constitui Local al Municipiului Timișoara in scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Timișoara in domeniul public al statului în vederea dării in administrare către Regia Autonomă Administraţia Canalului Navigabil Bega Timișoara

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE cu privire la 6 iniţiative legislative

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot fi modificate în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB

NATIONAL

Fostul judecător CCR Daniel Morar lansează ‘bomba’: ‘Centrul de Interceptări al SRI nu există din punct de vedere legal’

Publicat

in

De

Fostul judecător CCR, Daniel Morar, susține că centrul Centrul de Interceptări al SRI nu există din punct de vedere legal.

„Problema Centrului este că el nu există din punct de vedere legal. Şi o să mă explic. Prima referinţă la Centrul Naţional de Interceptări a apărut în 2016 prin Ordonanţa Prună. CNIC-ul, ca structură ca atare în cadrul SRI, funcţionează ca atare de 20 de ani, din 2002. Însă el funcţionează în baza unei hotărâri CSAT, adică hotărâri clasificate, secrete”, a declarat fostul judecător CCR, Daniel Morar, în emisiunea OFF/OnTheRecord, pe Aleph News, moderată de jurnalista Sorina Matei.

Apoi Daniel Morar a detaliat: „Care nu e lege. Este act administrativ…

Da. Funcţionează pe baza ordinelor şi regulamentelor date de directorul SRI. Dar până şi în cele 2 hotărâri – care sunt secrete – se precizează expres că acest Centru este Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor în domeniul securităţii naţionale. Deci nu se prevede nicidecum că el îşi desfăşoară o activitate şi în domeniul judiciarului. Pentru că punerea în executare a unor mandate în dosarele penale ţine de domeniul judiciarului şi nu de securitatea naţională.Când în 2022, când s-a aprobat legea care a aprobat Ordonanţa, Curtea a analizat acest aspect, a constatat că nu ştim de acest Centru decât faptul că el există şi că el face interceptările.

Toate…Da, adică mai mult decât le spuneau chiar actele secrete. Şi face asta de 20 de ani...”, a declarat Morar.

Daniel Morar susţine că judecătorii nu pot controla unităţi militare care funcţionează pe hotărâri secrete şi n-au delimitate atribuţiile şi competenţele. În plus, în unele state europene, astfel de centre de interceptări sunt autorităţi independente, relatează Mediafax.

„Da (n.r. are probleme de legalitate), pentru că o instituţie nu poate exista în ansamblul dreptului pozitiv prin simpla afirmare a existenţei ei. O instituţie nu poate exista prin faptul că spunem: CNIC-ul face interceptări. Noi trebuie să ştim cine este CNIC, când s-a născut, ce atribuţii are, ce structură organizatorică, ce competenţe, cum îi poţi contesta actele. Asta a cerut Curtea. Şi aceasta a fost motivul pentru care Curtea a spus că Centrul Naţional de Interceptări trebuie reglementat.

Dincolo de asta, oricum controlul Înaltei Curţi asupra CNIC-ului a fost declarat la rându-i neconstituţional. Dar chiar presupunând că ar exista un control asupra Centrului Naţional de Interceptări a Comunicaţiilor – făcut de un magistrat, aceşti oameni, magistraţii, nu pot să efectueze un control dacă nu ştiu structura, atribuţiile, competenţele, date respectivei autorităţi, respectivei structuri de către lege, nu prin hotărâri secrete şi clasificate. Hotărârile secrete şi clasificate sunt accesibile unor persoane, persoanelor care au tangenţă în zona respectivă, dar în sfera judiciară nu se ştie care sunt atribuţiile, care sunt competenţele, cine lucrează acolo…

Î: Cum poate un judecător, chiar şi de la ÎCCJ, să controleze o unitate militară?

E vorba de o unitate militară, este o structură care funcţionează în cadrul Serviciului care este unitate militară. (…)

Există varianta ca aceste Centre de Interceptări să ţină de sfera judiciară, există varianta să fie autoritate independentă. Pus sub control parlamentar, pentru că gestionează informaţii importante. Dar nicidecum într-un stat democratic, nu trebuie să fie la un serviciu de informaţii. La noi, nu reuşim să facem paşi înainte pe linia scoaterii acestor autorităţi de sub controlul serviciilor de informaţii. Ceea ce – trebuie să recunoaştem – vine în totală contradicţie cu caracterul unui stat democratic şi deschis”.

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
Citeste mai mult

NATIONAL

VIDEO Imagini cu operațiunile de salvare din Kiev după atacul cu rachete ale rușilor asupra unor blocuri / Fetița de 7 ani rănită, operată cu succes

Publicat

in

De

Un om a murit și alte șase persoane au fost rănite în urma atacurilor cu rachete ale rușilor asupra unor blocuri și a unei grădinițe din Kiev, în schimb Rusia susține că a lovit o fabrică de armament din Kiev.

Operatiuni de salvare in Kiev dupa atacul rusesc cu rachete Foto: Captura

AFP a publicat o înregistrare video a intervenției pompierilor după atacul cu rachete.

Printre cele șase persoane rănite a fost și o fetiță de 7 ani, care dormea liniștită în patul ei, până când rachetele rușilor i-au lovit casa, a spus Kuleba. Ea a fost operată cu succes.

Rusia susține că duminică a lovit o fabrică de producție de rachete din Kiev, considerând „false” afirmațiile că a lovit o zonă rezidențială din capitala Ucrainei.

Fabrica de arme Artyom a fost cea care, „ca infrastructură militară, a fost ținta”, a spus Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, adăugând că acest loc a fost deja vizat în aprilie.

Ministerul rus a susținut că deteriorarea unei clădiri rezidențiale din apropiere a fost cauzată de căderea unei rachete de apărare aeriană ucraineană. „Prejudiciul nu a fost cauzat doar de sus, ci și de jos, ceea ce confirmă versiunea unei căderi” a unei rachete de apărare ucrainene, a dat asigurări el.

Urmărește ultimele evoluții ale războiului din Ucraina LIVETEXT pe HotNews.ro

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Câmpulung

În Trend