Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

Primăria Curtea de Arges angajează ŞEF BIROU cu salariu de invidiat ! VEZI CONDIŢII şi DETALII

Avatar

Publicat

in

In data de 14 august va avea loc concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate – Salarizare, Administrativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, judeţul Argeş.

Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Publicitate

ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI:


 • Organizează, îndrumă,verifică si raspunde de Biroul Contabilitate-Salarizare, Administrativ;
 • Asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a evidenţei contabile, privind execuţia bugetului propriu al direcţiei;
 • Organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetul local, conform bugetului aprobat;
 • Asigură şi răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare lunare, a bilanţurilor trimestriale şi anuale, precum şi a situaţiilor statistice cerute;
 • Participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
 • Asigură şi răspunde de păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 • Urmăreşte, controlează şi răspunde de stabilirea şi încasarea cuantumului garanţiilor materiale pentru personalul care gestionează valori materiale şi băneşti;
 • Exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casieria instituţiei;
 • Asigură şi răspunde pentru lichidarea operaţiunilor de plată ale instituţiei, propunând măsurile necesare pentru stabilirea răspunsurilor şefului ierarhic;
 • Verifică inopinat casieria unităţii şi gestiunile din cadrul instituţiei;
 • Rezolvă corespondenţa, redactează răspunsurile;
 • Organizează şi răspunde de efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti în conformitate cu legile în vigoare;
 • La termenele stabilite pentru depunerea dărilor de seamă contabile primeşte, verifică şi centralizează dările de seamă privind executarea bugetului;
 • Propune şefilor ierarhici sancţionarea salariaţilor din subordine care se fac vinovaţi de abateri de la disciplina financiară şi de la regulamentul de funcţionare al instituţiei;
 • Indruma si controleaza munca administrativa din directa subordonare;
 • Supraveghează si ia masuri pentru utilizarea patrimoniului administrativ in conditii de máxima eficienta;
 • Ia masuri pentru aprovizionarea rítmica cu furnituri, tipizate, materiale curaţenie si intreţinere a direcţiei;
 • Coordoneaza activitatea de verificarea facturilor de utilitati ;
 • Ia masurile necesare pentru buna functionalitate a activitatilor gospodaresti, igienizarea locurilor de munca , imbunatatirea continua a conditiilor de muncă;
 • Urmareste utilizarea rationala si eficienta a materialelor de curatenie in toata directia;
 • Propune sefului ierarhic necesarul pentru planul anual al achiztiilor publice ;
 • Verifica evidenta tehnica operativa a bunurilor de folosinta, intocmirea documentatiei de casare a bunurilor aflate în gestiunea direcţiei; 
 • Execută orice alte lucrări repartizate de directorul executiv în cadrul atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu, în forma şi termenele cerute;
 • Controlează activităţile personalului din subordine si prezinta lunar directorului executiv, rapoarte cu privire la activitatea acestora ,
 • Tine evidenta deciziilor emise de catre directorul executiv;
 • Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare, specifice domeniului de activitate;
 • Răspunde disciplinar, civil şi penal, după caz, pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi respectarea sarcinilor de serviciu;


ATRIBUTII GENERALE


Are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, loialitate , corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu ce ii revin;
Se va abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei :
Respectă prevederile Regulamentului (U.E.) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum şi prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
Respectă normele securităţii şi sănătăţii muncii , conform Legii nr.319/2006, şi normativele în vigoare si participa la instructajele privind securitatea si sanatate in munca ;
Respectă prevederile Legii nr. 307/2006 mod., privind apărarea împotriva incendiilor si participa la instructajele privind aplicarea acesteia;
Raspunde de instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in situatii de urgenta pentru fiecare loc de munca din subordine;
Sesizeaza seful ierarhic superior asupra oricaror probleme pe parcursul derularii activitatii;
Respecta normele interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau ;
Exercită şi alte atribuţii stabilite de către şeful ierarhic, sau prin legi sau alte acte normative;
Îşi insuseste prevederile R.O.F ., R.O.I.;
Are obligaţia de a respecta şi cunoaşte prevederile Ordinulului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Răspunde direct în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;
Are obligaţia de a respecta normele şi îndatoririle prevăzute în Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici;
Are obligaţia de a respecta prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici, conform Legii nr.7/2004.

Bibliografie concurs
1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4.Constituţia României – republicată;
5.Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale.
6.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) –Republicare
7.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.82/1991 a contabilităţii actualizată;
9.OMFP nr.1792/2002 privind aprobarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, actualizat;
10. Ordinul nr. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
11. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
12.Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
13. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor.
14.Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele finaciar –contabie, actualizat .
15.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

Informații de ultima oră de la Biroul Electoral Central! Scade diferența dintre Clotilde Armand și Daniel Tudorache

Avatar

Publicat

in

De

Candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS la Primăria Sector 1, Clotilde Armand, se menţine pe primul loc la alegerile locale cu 41,02% din voturi, la diferenţă mică de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,79%, potrivit datelor parţiale centralizate de BEC, până marţi la ora 12,00, după numărarea a 95,55% dintre voturi.

La Sectorul 3, după numărarea a 96,67% dintre voturi, Robert Negoiţă a obţinut 43,77%, Adrian Moraru (PNL – USR PLUS) – 28,43%, iar Aurelian Bădulescu (PSD) – 13,72%.

La sectoarele 2, 4, 5 şi 6, datele au rămas neschimbate faţă de ora 9,00.

Publicitate

Astfel, la Sectorul 2, după centralizarea a 97,55% dintre voturi, Radu Mihaiu (susţinut de PNL şi USR PLUS) are 36,91%, Dan Cristian Popescu (PSD) – 31,50%, iar Neculai Onţanu (Alianţa ADER PPU-SL) – 14,06%.

După numărarea a 98,09% dintre voturi, la Sectorul 4, Daniel Băluţă(PSD) a obţinut 57,03%, iar Simona Spătaru (PNL – USR PLUS) – 29,88%.

La Sectorul 5, după numărarea a 97,30% dintre voturi, Cristian Popescu Piedone are 28,08%, Daniel Florea (PSD) – 25,64%, iar Cristian Băcanu (PNL – USR PLUS) – 25,24%.

La Sectorul 6, unde s-au centralizat 98,12% dintre voturi, Ciprian Ciucu a luat 43,40%, Gabriel Mutu (PSD) – 34,56% şi Ştefan Florescu (PMP) – 7,68%.

Şi la Primăria Capitalei, procentele candidaţilor Nicuşor Dan şi Gabriela Firea au rămas neschimbate faţă de ora 9,00, după numărarea a 97,70% dintre voturi.

În acest sens, candidatul independent Nicuşor Dan, susţinut de PNL şi USR PLUS, se menţine la 42,78% dintre voturi pentru funcţia de primar general al Capitalei, iar Gabriela Firea, candidatul PSD la 37,99%. Traian Băsescu, candidatul PMP, aflat pe locul al treilea, are în continuare 10,98%, informează agerpres.ro.

Citește și:

Bursa zvonurilor: Cât a costat un vot la aceste alegeri (SURSE)

Lovitură devastatoare pentru DIICOT! Un celebru om de afaceri a fost pus în libertate

SURSE Nicușor Dan începe execuțiile! Primele persoane care vor zbura din funcție

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

Sectorul 1, butoiul cu pulbere din Capitală. Ioana Constantin: ‘Alegerile au fost fraudate. Este revoltător modul în care au operat’

Avatar

Publicat

in

De

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend