Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

Primăria Curtea de Arges angajează ŞEF BIROU cu salariu de invidiat ! VEZI CONDIŢII şi DETALII

Publicat

in

In data de 14 august va avea loc concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Contabilitate – Salarizare, Administrativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Curtea de Argeş, judeţul Argeş.

Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

ATRIBUTII SPECIFICE POSTULUI:


 • Organizează, îndrumă,verifică si raspunde de Biroul Contabilitate-Salarizare, Administrativ;
 • Asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a evidenţei contabile, privind execuţia bugetului propriu al direcţiei;
 • Organizează şi conduce evidenţa contabilă a sumelor primite din bugetul local, conform bugetului aprobat;
 • Asigură şi răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare lunare, a bilanţurilor trimestriale şi anuale, precum şi a situaţiilor statistice cerute;
 • Participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
 • Asigură şi răspunde de păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 • Urmăreşte, controlează şi răspunde de stabilirea şi încasarea cuantumului garanţiilor materiale pentru personalul care gestionează valori materiale şi băneşti;
 • Exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casieria instituţiei;
 • Asigură şi răspunde pentru lichidarea operaţiunilor de plată ale instituţiei, propunând măsurile necesare pentru stabilirea răspunsurilor şefului ierarhic;
 • Verifică inopinat casieria unităţii şi gestiunile din cadrul instituţiei;
 • Rezolvă corespondenţa, redactează răspunsurile;
 • Organizează şi răspunde de efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti în conformitate cu legile în vigoare;
 • La termenele stabilite pentru depunerea dărilor de seamă contabile primeşte, verifică şi centralizează dările de seamă privind executarea bugetului;
 • Propune şefilor ierarhici sancţionarea salariaţilor din subordine care se fac vinovaţi de abateri de la disciplina financiară şi de la regulamentul de funcţionare al instituţiei;
 • Indruma si controleaza munca administrativa din directa subordonare;
 • Supraveghează si ia masuri pentru utilizarea patrimoniului administrativ in conditii de máxima eficienta;
 • Ia masuri pentru aprovizionarea rítmica cu furnituri, tipizate, materiale curaţenie si intreţinere a direcţiei;
 • Coordoneaza activitatea de verificarea facturilor de utilitati ;
 • Ia masurile necesare pentru buna functionalitate a activitatilor gospodaresti, igienizarea locurilor de munca , imbunatatirea continua a conditiilor de muncă;
 • Urmareste utilizarea rationala si eficienta a materialelor de curatenie in toata directia;
 • Propune sefului ierarhic necesarul pentru planul anual al achiztiilor publice ;
 • Verifica evidenta tehnica operativa a bunurilor de folosinta, intocmirea documentatiei de casare a bunurilor aflate în gestiunea direcţiei; 
 • Execută orice alte lucrări repartizate de directorul executiv în cadrul atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu, în forma şi termenele cerute;
 • Controlează activităţile personalului din subordine si prezinta lunar directorului executiv, rapoarte cu privire la activitatea acestora ,
 • Tine evidenta deciziilor emise de catre directorul executiv;
 • Răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare, specifice domeniului de activitate;
 • Răspunde disciplinar, civil şi penal, după caz, pentru încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare şi respectarea sarcinilor de serviciu;


ATRIBUTII GENERALE


Are obligatia sa indeplineasca cu profesionalism, loialitate , corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu ce ii revin;
Se va abtine de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei :
Respectă prevederile Regulamentului (U.E.) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum şi prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
Respectă normele securităţii şi sănătăţii muncii , conform Legii nr.319/2006, şi normativele în vigoare si participa la instructajele privind securitatea si sanatate in munca ;
Respectă prevederile Legii nr. 307/2006 mod., privind apărarea împotriva incendiilor si participa la instructajele privind aplicarea acesteia;
Raspunde de instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, in situatii de urgenta pentru fiecare loc de munca din subordine;
Sesizeaza seful ierarhic superior asupra oricaror probleme pe parcursul derularii activitatii;
Respecta normele interne si procedurile de lucru privitoare la postul sau ;
Exercită şi alte atribuţii stabilite de către şeful ierarhic, sau prin legi sau alte acte normative;
Îşi insuseste prevederile R.O.F ., R.O.I.;
Are obligaţia de a respecta şi cunoaşte prevederile Ordinulului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
Răspunde direct în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acţiuni voluntare;
Are obligaţia de a respecta normele şi îndatoririle prevăzute în Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici;
Are obligaţia de a respecta prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici, conform Legii nr.7/2004.

Bibliografie concurs
1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3.Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4.Constituţia României – republicată;
5.Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale.
6.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) –Republicare
7.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr.82/1991 a contabilităţii actualizată;
9.OMFP nr.1792/2002 privind aprobarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, actualizat;
10. Ordinul nr. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
11. Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
12.Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
13. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor.
14.Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele finaciar –contabie, actualizat .
15.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

Ludovic Orban a aflat! Cine e ‘turnătorul’ care a scăpat poza compromiţătoare de la Guvern

Publicat

in

De

Ludovic Orban  a aflat cine a dat presei o poză de la ziua sa, când în biroul de la Palatul Victoria a organizat o petrecere în toată regula, cu alcool, țigări și fără respectarea condițiilor de distanțare socială.

Premierul a vrut să afle cine este cel care a dat presei poza care l-a putea costa postul. Orban a avut aproximativ 40 de invitați la mega-petrecerea sa, iar acum a aflat cine este ”turnătorul”. Deși inițial s-a vehiculat numele lui Ionel Dancă, apoi cel al lui Ben-Oni Ardelean, apoi cel al unui chelner, se pare că adevăratul făptaș este tot un liberal. Numele său nu a fost dezvăluit, deocamdată, anunță Antena 3.

Citește și:

De azi, un ‘dinozaur’ e out din Poliție! Scandalurile în care a fost implicat: De la ‘Regina Șpăgilor’ la ritualuri ‘Cosa Nostra’

Modificări importante! Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță

Scandal uriaș în Guvern! Ludovic Orban ar fi țipat la unul dintre miniștrii aflați pe ‘lista neagră’: ‘Iar te răzgândești?!’

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

Restricții și după starea de alertă! Ce va fi interzis

Publicat

in

De

Sfârșitul stării de alertă nu înseamnă și sfârșitul restricțiilor. Pe motiv că protejează sănătatea cetățenilor, Guvernul a decis să impună restricții și după 15 iunie,  prin emiterea unor proiecte de legi pentru fiecare set de interdicții.

Guvernul Orban a început să emită acte normative cu interdicții valabile pentru următoarele luni. Primul domeniu în care a fost deja emis un act normativ este cel al evenimentelor cultural-artistice cu peste 1.000 de spectatori, care vor fi interzise cel puțin până în data de 31 august 2020.

”Prezenta lege are ca obiect instituirea, după încetarea stării alertă, declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.

Până la data 31 august 2020, este interzisă organizarea evenimentelor, festivalurilor și manifestărilor culturale, artistice cu peste 1.000 de participanți, atât în spații închise, cât și în aer liber, indiferent dacă accesul este gratuit sau cu plata biletului. Astfel, dat fiind riscul epidemiologic în cazul evenimentelor cu peste 1.000 de participanți simultan, se consideră necesară interzicerea temporară a acestor activități. Măsurile restrictive prevăzute de prezentul act normativ întrunesc condiţiile consacrate în art. 53 din Constituţia României, republicată.

Astfel, restrângerea exerciţiului drepturilor este impusă de apărarea sănătății populației, prevenirea consecințelor negative, având ca scop evitarea riscului iminent al unei îmbolnăviri în masă a populației. Măsura restrictivă vizează exerciţiul dreptului, iar nu substanţa acestuia, deoarece procentele de reducere a dreptului fundamental conservă substanţa acestuia, diminuând în mod rezonabil riscul de îmbolnăvire în masă a populației.

Măsurile propuse sunt nediscriminatorii, aplicându-se nediferenţiat unor situaţii identice; măsurile sunt luate pentru o perioadă de timp determinată, mai exact până la 31 august 2020, fiind necesare ca urmare a amplificării efectelor pandemiei acestea fiind prevăzute tocmai pentru a se încadra în parametrii sanitari, măsurile propuse sunt obiective şi rezonabile, raportat la amploarea şi impactul consecinţelor actuale şi preconizate, fiind proporţionale cu situaţia care a determinat adoptarea prezentului act normativ”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege emis de Guvern, scrie national.ro

Citește și:

De azi, un ‘dinozaur’ e out din Poliție! Scandalurile în care a fost implicat: De la ‘Regina Șpăgilor’ la ritualuri ‘Cosa Nostra’

Modificări importante! Ce se întâmplă cu voucherele de vacanță

Scandal uriaș în Guvern! Ludovic Orban ar fi țipat la unul dintre miniștrii aflați pe ‘lista neagră’: ‘Iar te răzgândești?!’

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

PITEȘTI

Publicitate
Publicitate

Mioveni

În Trend