Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

GHID COMPLET RABLA 2021- Cum îți cumperi mașină nouă cu banii de la stat

Avatar

Publicat

in

Programele Rabla din acest an demarează chiar azi și se desfășoară cu reguli modificate față de anii trecuți, inclusiv sume mai mari ce pot fi cerute de la stat de către cei care vor să înlocuiască mașinile vechi cu unele mai puțin poluante sau chiar “verzi”. În plus, pe lângă majorarea primei de casare, cât și a ecobonusurilor, în acest an se vor majora și bugetele programelor Rabla Clasic și Rabla Plus, astfel încât mai multe persoane fizice, persoane fizice autorizate (PFA) sau firme vor putea cere bani de la stat pentru a-și cumpăra mașină nouă.

Rabla Clasic

Persoane fizice

Așa cum stabilește ghidul cuprins în Ordinul Ministerului Mediului nr. 324/2020, cei ce vor să se înscrie în cadrul programului Rabla Clasic trebuie să ducă la casat o mașină veche (autoturism, microbuz, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară), înmatriculată în România, cu o vechime de cel puțin opt ani.

În schimbul casării acesteia, ei vor primi de la stat mai mulți bani decât anul trecut, respectiv 7.500 de lei pentru cumpărarea unei mașini și 5.500 de lei pentru achiziția unei motociclete. Prima de casare poate fi folosită pentru cumpărarea unei mașini noi cu motor care generează cel mult 120 g CO2/km în regim de funcționare mixt.

În plus față de această sumă, se poate adăuga un ecobonus, astfel:

 • 3.000 de lei, pentru achiziționarea de autovehicule noi, echipate cu sistem de propulsie hibrid – aici vorbim de un ecobonus ceva mai mare decât cel de anul trecut (2.500 de lei);
 • 1.500 de lei, dacă se cumpără o mașină nouă, cu motor care generează maximum 96 g CO2/km în regim de funcţionare mixt – ecobonus mai mare decât cel de anul trecut (1.000 de lei).

Cei interesați pot achiziționa mai multe autovehicule noi în schimbul predării unui număr echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe prime de casare. De asemenea, dacă mașinile îndeplinesc mai multe dintre condițiile de mai sus, sumele se cumulează.

De principiu, pașii de urmat pentru accesarea banilor în cadrul programului Rabla Clasic sunt:

 • înscrierea la un dealer de mașini/motociclete. Acolo se obține o notă de înscriere în program, ce are, în acest an, o valabilitate de 150 de zile de la data emiterii (înainte era de 120 de zile);
 • apoi, solicitantul trebuie să caseze autovehiculul vechi (în cel mult 60 de zile);
 • în fine, solicitantul revine la dealer, unde se încheie formalitățile de achiziție a mașinii noi.

Condițiile de înscriere pentru o persoană fizică:

 • are domiciliul sau reședința în România;
 • nu are obligații de plată la bugetul local;
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere;
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat;
 • a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat;
 • a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat;
 • a achiziționat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Pentru înscrierea în programul Rabla Clasic, persoanele interesate trebuie să depună la dealer un dosar ce cuprinde:

 • actul de identitate al solicitantului care atestă identitatea și domiciliul sau reședința în România, eliberat de către autoritățile române, în termen de valabilitate, în copie certificată «conform cu originalul»;
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat;
 • cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat;
 • actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie legalizată sau în copie simplă, care va fi certificată «conform cu originalul» de către producătorul validat, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința solicitantul, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

E de amintit aici că este interzisă vânzarea vehiculelor cumpărate în cadrul programului timp de un an de la data achiziției, respectiv pe perioada derulării leasingului, în situația în care autovehiculele noi sunt achiziționate în sistem leasing.

Persoane juridice

De principiu, atât firmele ori PFA-urile, cât și o lungă listă de alte instituții sau organizații, inclusiv primăriile, cultele religioase ori unitățile de învățământ, trebuie să respecte aceiași pași pentru a primi bani pentru mașini noi în cadrul programului Rabla Clasic.

Concret, firmele care vor să se înscrie în programul Rabla Clasic trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, mai multe condiții:

 • să acționeze în nume propriu;
 • să aibă sediul profesional în România şi să desfăşoare activităţi pe teritoriul României;
 • să nu aibă datorii la bugetul de stat, bugetele locale sau bugetul Fondului pentru mediu (taxe, impozite, contribuții, amenzi inclusiv);
 • să nu fie în insolvență, faliment, procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere etc.;
 • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care au beneficiat în ultimii doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia se depune dosarul de înscriere în program, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate pentru casarea automobilului, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro (100.000 de euro pentru firmele din sectorul transporturilor);
 • nu sunt înregistrate cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, iar solicitantul nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă.

Începând de anul trecut, nu doar persoanele fizice pot ceda dreptul de a folosi o primă de casare, ci și firmele, școlile, organizațiile neguvernamentale, instituțiile publice sau alte tipuri de deținători de mașini vechi.

Dosarul depus de firme trebuie să conțină:

 • cererea de finanțare;
 • împuternicire notarială, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;
 • certificatul de cazier fiscal emis pe numele firmei de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, cel privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local și cel privind obligațiile la Fondul pentru mediu;
 • certificatul constatator/de furnizare de informații emis de către oficiul registrului comerțului;
 • declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program;
 • declarația pe propria răspundere care trebuie să conțină activitatea principală, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului.

Rabla Plus

Spre deosebire de programul Rabla Clasic, cei interesați să obțină bani pentru a-și cumpăra mașini electrice sau hibride prin programul Rabla Plus nu trebuie să caseze o mașină. Astfel, cu condiția cumpărării unei mașini electrice sau hibride, atât persoanele fizice, cât și firmele pot obține de la stat un ecotichet cu valoare de până la 45.000 de lei. Ghidul programului Rabla Plus apare în Ordinul Ministerului Mediului nr. 323/2020.

Mai exact, în funcție de tipul vehiculului ce urmează să fie cumpărat prin Rabla Plus, ecotichetul are, în acest an, valoarea de:

 • 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru cumpărarea unui autovehicul nou pur electric, exceptând motocicleta;
 • 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru cumpărarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează o cantitate de emisii de CO2 de maximum 50 g/km NEDC (sau 83 g CO2/km WLTP), în regim de funcționare mixt;
 • 5.500 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, pentru achiziționarea unei motociclete electrice (sumă majorată de la 3.500 de lei).

Ca în cazul programului Rabla Clasic, vehiculele cumpărate prin Rabla Plus nu se pot vinde timp de un an de la achiziție. Din toamna lui 2020, în anumite condiții, și mașinile electrice și electric hibride plug-in înmatriculate pentru drive-test și rulate în acest scop pot fi cumpărate prin programul de stimulare a cumpărării de automobile nepoluante.

Persoane fizice

Poate beneficia de ecotichet persoana fizică care se adresează unui dealer pentru înscriere în program și care îndeplinește, în același timp, următoarele condiții:

 • are domiciliul sau reședința în România;
 • nu are obligații de plată la bugetul local;
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, obținând nota de înscriere;
 • a achiziționat autovehiculul nou pur electric sau autovehiculul nou electric hibrid de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

La înscrierea persoanelor fizice în Rabla Plus, dealerii vor introduce în aplicația informatică a programului datele acestora de identificare (numele și prenumele, codul numeric personal, tipul, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu etc.) și numărul de înregistrare și data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorității publice locale emitente.

Pentru asta, persoanele fizice trebuie să prezinte actul de identitate valabil și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală din localitatea de domiciliul sau reședință.

Persoane juridice

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o firmă sau un profesionist pentru a primi bani cu care să cumpere mașini electrice sau cu propulsie hibridă sunt:

 • obținerea, din partea Administrației Fondului pentru Mediu, a aprobării dosarului de acceptare;
 • înscrierea la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou electric hibrid, perfectând contractul de finanțare și obținând nota de înscriere;
 • achiziționarea autovehiculului nou pur electric sau al celui nou electric hibrid de la producătorul validat cu care a perfectat contractul de finanțare și a eliberat nota de înscriere.

Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • cererea de finanțare;
 • împuternicire, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;
 • certificatul de cazier fiscal, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, cel privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local și cel privind obligațiile la Fondul pentru mediu;
 • declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii trei ani, respectiv doi ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program;
 • declarația pe propria răspundere care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului.

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

Dan Barna: ‘Se acceptă organizarea unor evenimente-tip cu o participare de 50% de persoane vaccinate sau care au un test PCR sau rapid’

Avatar

Publicat

in

De

Vicepremierul Dan Barna a anunţat, luni seară, că Guvernul a creat posibilitatea organizării de evenimente sportive pilot cu spectatori, cu o participare de 50% de persoane vaccinate sau care au un test PCR ori test rapid negativ la coronavirus, un astfel de eveniment putând să fie finala Cupei României la fotbal.

El a precizat însă că este obligatorie purtarea măştii la toate aceste evenimente.

„Ideea şi direcţia de politică publică a acestui Guvern – chiar astăzi am discutat în şedinţa de guvern exact acest subiect – este aceea de a încuraja un număr cât mai mare de cetăţeni ai României să se vaccineze. Asta e direcţia principală şi toate măsurile, toate strategiile de relaxare, de încurajare a evenimentelor-pilot, am anunţat şi continuăm pe direcţia aceasta de evenimente sportive-test fanion în care să fie încurajată şi stimulată, de fapt, participarea persoanelor vaccinate. Există şi varianta de test PCR sau de test din ziua respectivă, teste rapide”, a afirmat Barna, la Digi 24.

Întrebat dacă se începe cu finala Cupa României, Barna a spus: „Foarte probabil da”.

„Astăzi am aprobat o HG prin care am făcut posibilă organizarea de evenimente sportive, cu avizul CNSU şi al MS, evenimente sportive-test. Practic, se întâmplă în felul următor: Ministerul Culturii pentru evenimentele culturale, concerte, spectacole sau Ministerul Sportului pentru meciuri, pentru finala Cupei, de exemplu, fac o solicitare către CNSU şi Ministerul Sănătăţii, pentru obţinerea acestor avize şi, în urma HG adoptate astăzi, se poate da această încuviinţare. Practic, se acceptă organizarea unor evenimente-tip cu o participare de 50% de persoane vaccinate sau care au un test PCR sau rapid”, a explicat vicepremierul.

El a adăugat că pentru verificarea îndeplinirii acestor condiţii sunt luate în calcul mai multe variante.

„Ministerul Culturii are deja un acord cu STS, cu accesul la baza de date astfel încât cu buletinul pur şi simplu îţi este scanat CNP, dacă apare persoana vaccinată, poftiţi în sală sau dacă ai o adeverinţă că ai făcut un test, cu testul în mână, tot aşa, primeşti acces la evenimentul respectiv. Aceasta este o variantă. Cealaltă variantă este că persoane care merg şi fac testul şi acum şi în farmacii se poate face acest test încât poţi merge cu un test care arată că eşti negativ.

Cu oamenii care au trecut prin boală, acolo este un termen prevăzut foarte clar să fi fost de la peste 15 zile până la 90 de zile din momentul în care ai fost confirmat pozitiv. Dar pentru aceasta este necesară o adeverinţă de la medicul de familie, pentru că altfel nu ai cum, adică doar pe cuvântul meu că am fost răcit, cu Covid, evident nu este suficient”, a explicat Barna.

Vicepremierul a mai menţionat că purtarea măştii este una dintre ultimele restricţii care vor fi eliminate.

„Şi pe stadion şi la un eveniment cultural se poartă mască. Deci, toate categoriile la evenimente participă cu mască. Tocmai pentru că sunt încă discuţii, le luăm pas cu pas şi ideea renunţării complete la mască este una dintre ultimele restricţii care vor fi ridicate”, a adăugat Barna.

Potrivit vicepremierului, se doreşte ca, prin organizarea acestor evenimente-test, cu un număr mare de oameni, să se observe dacă virusul se mai răspândeşte sau nu.

Barna a afirmat că există „un entuziasm general” că s-a scăpat de pandemie, menţionând că nu este sigur de acest lucru, dar semnele sunt pozitive şi „cifrele sunt în scădere”.

În privinţa revenirii elevilor la şcoală, Barna a declarat: „Eu cred că momentul este potrivit, dar aştept punctul de vedere al specialiştilor, pentru că este foarte delicat acest subiect, că am văzut experienţa anterioară. Din punctul meu de vedere, lucrurile merg într-o direcţie bună şi se poate merge înspre acest lucru”.

Vicepremierul a mai spus că îi îndeamnă pe primari să meargă din poartă în poartă să-i încurajeze pe oameni să se vaccineze.

„Eu sper ca ritmul de vaccinare să crească în urma unui tip de relaxare despre care vorbim, acele evenimente personale, care nu sunt deloc politice sau de strategie publică: nunţile, botezurile, evenimentele de familie, unde indiferent de ce valori personale ai, pe cine simpatizezi sau nu simpatizezi din Guvern sau din Parlament, când e vorba de nunta nepotului, de măritişul nepoatei, de botezul unui membru al familiei, motivaţiile sunt altele şi exact asta este o altă linie de de relaxare pe care o avem în vedere, aceea ca cetăţenii să poată participa în număr mai mare la acest tip de eveniment dacă sunt vaccinaţi. Având această regulă, este un alt element de stimulare”, a explicat Dan Barna.

El a subliniat că vor fi controale şi amenzi în cazul nerespectării măsurilor.

„Măsurile de relaxare de la 1 iunie ţin de evoluţia cifrelor de pandemie, numărul de vaccinări şi rata incidenţei. Pe baza acestor doi indicatori se lucrează şi vom vedea cum vor arăta măsurile”, a adăugat Barna, informează agerpres.ro

Citește și: Dan Barna îl demolează pe Mihai Chirica: ‘Și-a schimbat tricoul roșu cu tricoul galben și-a păstrat, din păcate pentru el și pentru PNL, a apăstrat apucăturile PSD-iste’

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

Ion Cristoiu: ‘Fiecare nouă putere, inclusiv prezidențială, și-a risipit timpul și energia în satisfacerea clientelei politice’

Avatar

Publicat

in

De

Jurnalistul și publicistul Ion Cristoiu afirmă că ”în România ultimilor 32 de ani a fost imposibil să se întreprindă ceva pe termen lung”.   El precizează că ”Fiecare nou guvern dărâmă ce-a început să construiască celălalt și o ia de la zero”.

”Invitatul de sîmbătă, 8 mai 2021, al emisiunii Interviurile lui Cristoiu de pe Aleph News a fost Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică. Invitația la dialog și-a avut motivul principal în declanșarea luni, 10 mai 2021, a Recensămîntului General Agricol 2020. Făcut o dată la 10 ani pentru date cerute atît pe plan intern, cît și pe plan extern, de Uniunea Europeană, Recensămîntul agricol își propune, printre altele, potrivit directorului INS, să vadă și dacă numărul exploatațiilor agricole de la noi e scăzut față de cel din 2011. Pentru prima dată, Recensămîntul își propune să stabilească ponderea terenurilor deținute de străini. Momentul e de o importanță deosebită. Sînt știute controversele pătimașe din spațiul public în legătură cu vînzarea pămîntului către străini. De văzut dacă rezultatele cercetării de teren vor stinge sau dimpotrivă vor amplifica polemica. Tot în emisiune, Tudorel Andrei a explicat și de ce s-a amînat pentru 2021 Recensămîntul general.

Tudorel Andrei e ceea ce se cheamă un tehnocrat. A absolvit două facultăți – una de Cibernetică și cealaltă de Matematică. A semnat în Ziarul financiar o serie de comentarii la datele oferite de statistică în privința agriculturii românești. Cum e președinte din ianuarie 2013, l-am întrebat cum de a rezistat sub atîtea guvernări. Răspunsul rămîne interesant și ca mărturie despre specificul Statisticii:

„Nu este atît de greu dacă îți respecți profesia. În plus, sunt două lucruri foarte importante în această argumentare. Primul este că INS face parte dintr-o familie europeană a institutelor naționale de statistică și avem un regulament specific care reglementează faptul că în institut nu ai voie să faci politică și se stabilește clar că președintele nu poate să primească și nu poate să dea sfaturi pe probleme legate de statistica europeană și e ceea ce am respectat cu strictețe în această perioadă. Al doilea lucru important este că în Statistică, în peste 160 de ani au fost 28 de șefi. Asta arată că nu au fost schimbări pe criterii politice la nivelul Statisticii, nu numai în această perioadă, ci și de-a lungul istoriei. Eu nu știu dacă sunt multe instituții în statul român la care să avem o medie de peste 6-7 ani a șefului unei instituții. Eu vă spun că Statistica românească este o instituție modernă și eu sunt mîndru de lucrul ăsta.”

De fapt, ar fi trebuit să-l întreb cum de n-a fost schimbat nu din ianuarie 2013 pînă acum, ci din decembrie 2020 pînă acum. Ajuns în plenitudinea puterii și aroganței, regimul Iohannis se află, de la instalarea noului Guvern, în plin Proces istoric de satisfacere cu posturi a clientelei politice și a camarilei diferitelor instituții, în frunte cu cea a Președintelui. De mirare, cum de nu s-a găsit pînă acum în cadrul INS un linge-blide care, asemenea celor de la TVR și RRA, să cerșească pe la ușile partidelor din Coaliția de Centru-Dreapta postul de președinte al INS.

Cum spuneam, Tudorel Andrei e și un analist competent al problemelor social-economice acute dezvăluite de datele statistice. Agricultura e domeniu care l-a preocupat și-l preocupă. Despre agricultura românească a vorbit el în emisiune.

Prima și marea problemă a agriculturii noastre e dată de deficitul comercial în privința produselor agricole. Importăm mai mult decît exportăm chiar și în relația cu Ungaria.

Cauza de fond stă în faptul că România exportă materie primă (cereale, animale vii) și nu produce fabricate din această materie primă. Prin urmare, România importă produse fabricate. Evident, acestea sînt mai scumpe decît materia primă. Absența unei preocupări de a fabrica în țară produse din materia primă face din România – zic eu – o țară înapoiată, una dintre acele țări care poate oferi la export doar materie primă. Evident, ieftină. Tot ca o slăbiciune a Agriculturii românești, Tudorel Andrei a ținut să menționeze structura înapoiată a proprietății agricole:

„Noi avem două categorii. 94% din exploatații dețin o pondere mică – 27% din teren. Sub 5 hectare. 0,4% din exploatații dețin 47% din suprafața agricolă, exploatațiile de peste 100 de hectare. Nu avem zona de mijloc. Dacă ne uităm la Ungaria și Polonia, au o pondere foarte mare exploatațiile medii, cred că sunt în jur de 30%. Exploatațiile medii înseamnă între 10 și 100 de hectare (…) Prin Pactul Agricol European au fost create aceste exploatații medii care veneau și asigurau prelucrarea pentru a satisface piața națională cu produse agroalimentare. (…)

Avem 3,2 milioane exploatații agricole. Asta înseamnă fărîmițare, dar dacă adîncim înseamnă și polarizare. Pentru că avem, pe de o parte fermele de subzistență, de dimensiuni mici, iar pe de altă parte avem fermele de dimensiuni mari. Este și o evoluție naturală, pentru că nimeni nu mai poate să vină și să spună creăm premisele prin forță a masificării terenului agricol. Nu. Există această evoluție naturală a creării acestor ferme medii. Și avem două exemple. Franța, care în anii ʼ60 aveau exploatații agricole de ordinul milioanelor. Au în această perioadă 600.000 de exploatații agricole. România, în 2010, avea 3,6 milioane. Noi estimăm că vor fi 3,2 milioane. Asta înseamnă totuși o scădere și probabil că va continua acest declin al numărului de exploatații, tocmai prin crearea acestor ferme de dimensiuni medii. (…) În mediul rural există o îmbătrînire galopantă a populației și evident se vor crea aceste uniri de terenuri prin arendarea sau administrarea de către anumite persoane mai tinere sau care au capacitatea să lucreze aceste terenuri.”

Au fost și alte probleme de fond ale agriculturii noastre evidențiate în interviu.
Aceste probleme dăinuie de 32 de ani.
Și vor mai dăinui atîta vreme cît România nu va beneficia de Programe pe termen lung.

Practic, în România ultimilor 32 de ani a fost imposibil să se întreprindă ceva pe termen lung.
Pentru că:

 1. Excepție făcînd Guvernul Năstase, nici un guvern n-a stat 4 ani încheiați.
 2. Fiecare nou guvern dărîmă ce-a început să construiască celălalt și o ia de la zero.
 3. Fiecare nouă Putere, inclusiv prezidențială, și-a risipit timpul și energia în satisfacerea clientelei politice”, a scris Ion Cristoiu pe blogul său

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend