Conecteaza-te cu noi

ECONOMIC

Erori de impozitare a terenului, reparate de către Guvern. Noul Cod Fiscal este modificat

Avatar

Publicat

in

Cu noul Cod Fiscal abia intrat în vigoare, Guvernul se preocupă deja de modificări în punctele esențiale. Unul dintre acestea este legat de impozitarea terenurilor agricole, care momentan se face diferențiat, raportat la statutul de intravilan sau extravilan. Așadar, terenurile agricole aflate în intravilan nu vor mai fi taxate ca și cum ar avea o construcție pe ele, chiar dacă nu au. Discuția este salutată de agricultori, la nivel național. mpozitarea terenurilor agricole intravilane se făcea în mod defectuos, până acum, iar acest lucru a fost permis și de noul Cod Fiscal. Astfel, pentru orice asemenea teren, 400 de metri erau impozitați ca și cum ar fi ocupați de o contrucție și doar restul suprafeței erai impozitată pentru ceea ce este în realitate. De acum însă, această prevedere a fost abrogată și întreaga suprafață va fi impozitată conform statutului de teren agricol. Pentru terenurile intravilane înregistrate în altă categorie, cu o suprafață mai mare de 400 mp, impozitul este mai mic cu 3%, în 2016. Acest lucru avantajajează însă agricultorii gospodari, pentru că în cazul celor care nu își lucrează terenurile pentru doi ani consecutiv, impozitul se majorează cu 500%, din al treilea an. Regulile de bază rămân neschimbate.
Când impozitul se modifică, el va fi calculat ca atare din prima zi a anului viitor

În cazul proprietarilor cărora le este transferat dreptul de proprietate în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de către cel care deține dreptul de proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care s-a petrecut înstrăinarea. Dar modificările de impozit funcționează și ele după un cod de conduită.
Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie. Contribuabilii sunt însă încurajați să își plătească anticipat dările, printr-o bonificație de 10% pentru cei care își achită dările înainte de 31 martie a anului respectiv. Singurii care sunt scutiți de la plată sunt fermierii care dețin terenuri extravilane așezate în arii naturale protejate, supuse unor restricții de utilizare, precum și proprietarii de terenuri care au fost afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la cinci ani. Una dintre cele mai bine primite propuneri a fost cea a scutirii de la impozitul pentru terenul agricol pentru fermierii care au fost afectați de secetă. În funcție de gravitatea situației, aceștia ar plăti un impozit mai mic sau chiar ar putea fi scutiți de la plată. Acest concept este însă controversat, existând chiar fermieri care susțin că nu este un sistem demn de încurajat.

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

CAZUL ELECTROARGEŞ: NU SE POATE TRANSFER DIRECT DE ACŢIUNI – Hotărârea în favoarea Bran OIL SA poate fi pusă în executare doar prin echivalent

Avatar

Publicat

in

De

Cazul respingerii de către Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a ofertei publice de preluare obligatorie a pachetului majoritar de acţiuni este departe de a se fi încheiat. În speţă, decizia ASF s-a bazat, în mare parte, pe sentinţele pronunţate de instanţă cu privire la achiziţionarea a 16 milioane de acţiuni de către Constantin Relative Investments SRL, mai precis la anularea acestei tranzacţii solicitată de o firmă aflată în insolvenţă – Bran Oil SA.

Este voba despre sentinţa 132/2 aprilie 2019 a Tribunalului Galaţi, care a rămas definitivă prin decizia 75/18 martie 2020 a Curţii de Apel Constanţa, ultima instanţă menţinând anularea tranzacţiilor privind cele 16 milioane de acţiuni ale Electroargeş SA şi obligarea la restituirea către Bran Oil SA a acţiunilor respective.

Constantin Relative Investments SRL a contestat decizia Curţii de Apel Constanţa menţionând că nu are cum să restituie acţiunile respective. Cu toate acestea, s-a menţinut obligaţia de restituire a acţiunilor Electroargeş prin hotărârea instanţei. Ulterior, Bran OIL SA a solicitat ca restituirea acţiunilor Electroargeş să se facă în mod direct, în temeiul acestor hotărâri judecătoreşti, printr-un trasfer direct de acţiuni efectuate prin intermediul Depozitarului Central, chiar dacă acest lucru ar contraveni dispoziţiilor legale privind funcţionarea pieţei de capital, dar şi legislaţiei Autorităţii pentru Supraveghere Financiară, inclusiv regulamentului 10/2017 a ASF.

În apărarea sa, Constantin Relative Investments SRL arată că hotărârea judecătorească nu poate să fie pusă în executare în această manieră, printr-un transfer direct, deoarece, în primul rând, un asemenea transfer nu a fost dispus, ci a fost respins, şi, în plus, pentru că nu se înscrie în temeiurile stricte care pot sta la baza unei tranzacţii directe, enumerate de art. 70 alin. 1 lit. a-f din Regulamentul ASF 10/2017 şi că Bran Oil SA ar încerca pe această cale să genereze un precedent periculos în interpretarea dispoziţiilor legale, urmărind a depăşi, fără temei, legislaţia specifică a pieţii de capital.

“Excepţiile – numite tranzacţii directe – sunt de strictă interpretare. Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive în această materie nu poate fi interpretată decât în sensul încadrării acesteia în cazurile limitate de tranzacţii directe (de exemplu ieşirea din indiviziune pe cale judiciară) fiindcă altă interpretare ar contraveni sensului de netăgăduit al normelor europene şi interne privind caracterul definitiv al decontării. (…) Atât timp cât a fost enunţată o regulă, excepţiile de la aceasta sunt strict individualizate, pentru ca în privinţa restului situaţiilor regula să rămână în continuare aplicabilă. În logica juridică regula coexistă cu excepţia, domeniile lor fiind precis delimitate pentru a nu se anihila reciproc. Pentru a se respecta această delimitare este interzisă lărgirea sferei de aplicare a unei excepţii prin extinderea la alte cazuri decât cele incluse strict în ea. Hotărârea judecătorească nu se înscrie în temeiurile stricte care pot sta la baza unei tranzacţii directe, enumerate de art. 70 al. 1 lit. a-f din Regulamentul ASF nr. 10/2017. Mai mult, acţiunile care ar trebui restituite în baza titlului executoriu nu pot fi individualizate în contul cu acţiuni al deţinătorului (părât în acţiunea judiciară), făcând imposibilă orice restituire. O asemenea imposibilitate de identificare a bunului echivalează cu situaţia bunului aflat în imposiblitate de predare, de natură să atragă executarea unui titlu prin echivalent bănesc”, se arată în opinia legală întocmită de conferenţiarul universitar dr. Cristian Gheorghe, la solicitarea Electroargeş SA.

• Doctrina juridică: “Decontarea este ireversibilă de la momentul epuizării decontării stabilit de Depozitarul Central”

Conform opiniilor din doctrina juridică (Sebastian Bodu – “Operaţiuni în piaţa cu valori mobiliare”, Adrian Ţuţuianu – “Piaţa de capital. Regimul juridic aplicabil participanţilor”, Cristian Duţescu – “Drepturile acţionarilor” şi conf.univ.dr. Cristian Gheorghe – “Opinie legală în privinţa transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor înregistrate în sistemul Depozitarului Central”,), executarea unei tranzacţii este epuizată prin decontare (plata sumelor băneşti sau transmiterea acţiunilor), caracterul definitiv al decontărilor implicând existenţa unui moment în care decontarea este ireversibilă oricând din viitor. Acest lucru înseamnă că restituirea contraprestaţiilor (care reprezintă decontarea) este prohibită (interzisă), fapt stabilit şi de Directiva 26/1998 a Comisiei Europene privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi de decontare a titlurilor de valoare.

Or, repunerea părţilor în situaţia anterioară – aşa cum a decis instanţa în cazul Electroargeş SA prin soluţia de a se restitui acţiunile Electroargeş – ar contraveni principiului caracterului definitiv al decontării, dacă aceasta ar fi pusă în executare printr-un transfer direct de acţiuni în evidenţele Depozitarului Central SA, astfel cum se solicită în prezent de către Bran OIL SA fără însă a exista o soluţie a instanţei de judecată în acest sens. Mai ales că reglementările europene şi interne în această materie impun fixarea apriorică a unui moment de la care caracterul definitiv al decontării nu mai poate fi contestat şi de la care nicio restituire sau repunere în situaţia anterioară nu mai poate fi posibilă.

În aceste condiţii, în doctrina juridică se arată că o decizie a instanţei, dată pentru cu totul alte motive decât cele stipulate în art. 70 din Regulamentul 10/2017 nu poate interveni cu privire la o decontare irevocabilă deoarece ar crea un precedent periculos introducând o nouă excepţie, neprevăzută de legislaţia în vigoare, or conform principiilor de drept excepţiile sunt de strictă interpretare, în orice materie prevalând regula generală.

De altfel, deşi s-a solicitat un transfer direct de către BRAN OIL SA încă de la momentul iniţierii acţiunilor în instanţă, o asemenea solicitare nu a fost primită de instanţele de judecată, tocmai faţă de impedimentele invocate în dosar faţă de un transfer direct, fiind dispusă doar o restituire de acţiuni (o obligaţie a acţionarului de a face), şi nu un transfer direct de acţiuni, deşi acesta a fost solicitat în dosar. Or, o restituire se poate face doar potrivit legislaţiei speciale a insolvenţei care prevede, la art. 120 din Legea nr. 85/2014, că aceasta se face prin echivalent (se restituie preţul acţiunilor) dacă există orice impedimente – cum este şi impedimentul de a se face tranzacţii directe fără plată.

În prezent apare astfel că BRAN OIL SA încearcă a forţa o interpretare originală a dispoziţiilor pieţei de capital, în sensul că hotărârile judecătoreşti ar fi arătat că este posibilă o executare silită printr-un transfer direct de acţiuni, deşi o asemenea soluţie nu a fost pronunţată de instanţele judecătoreşti, ci, mai mult, a fost infirmată, cu atât mai mult cu cât apare că niciun transfer direct fără plată nu este posibil după decontarea definitivă a unei tranzacţii bursiere, în cazuri precum cele privind acţiunile Electroargeş, şi că punerea în executare a soluţiei de restituire a acţiunilor se poate face doar prin echivalent, în temeiul dispoziţiilor speciale aplicabile hotărârilor care privesc anularea actelor în procedura insolvenţei, respectiv prin restituirea preţului acţiunilor.

Mai mult, în cazul acţiunilor Electroargeş există şi alte dispoziţii speciale cuprinse la art. 61 din Regulamentul ASF nr. 13/2005 care impun restricţii de circulaţie a acţiunilor Electroargeş (restricţii de efectuarea a oricărui transfer), şi anume faptul că acţiunile sunt indisponibilizate, existenţa unei indisponibilizări fiind un impediment legal pentru orice transfer de acţiuni. Or, apare că demersurile Bran OIL SA urmăresc a depăşi şi aceste restricţii, şi a se face transferuri directe nepermise şi din această perspectivă, cu atât mai mult cu cât atât Depozitarul Central SA cât şi ASF au confirmat (Adresa nr. 17340/24.05.2019, Adresa nr. 26457/2019), în legătură cu solicitările Bran OIL SA de a se efectua transferuri directe, că este exclus orice transfer direct de acţiuni dacă acestea sunt în primul rând indisponibilizate.

Apare astfel că situaţia generată de pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti, prin care s-a decis o restituire de acţiuni printr-o procedură specifică legislaţiei insolvenţei, în situaţia în care nu s-a dispus de către instanţă o soluţie de a se efectua un transfer direct, a permis a se parcurge diverse proceduri şi a se invoca diverse şi nenumărate interpretări, care cu evidenţă pot afecta întreaga piaţă de capital, inclusiv interpretarea că ar fi posibil a fi efectuat un transfer direct fără plată după decontarea definitivă, deşi legislaţia specială apare că interzice un asemenea transfer.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat în trecut (Decizia nr. 1664 din 6 martie 2002 a Curţii Supreme de Justiţie) că în toate situaţiile trebuie respectat specificul reglementării pieţei de capital şi că nerespectarea condiţiilor specifice atrage nulitatea, instanţa supremă reţinând acest fapt tocmai pentru că regulile trebuie să fie identice pentru toţi participanţii şi că nerespectarea acestora, prin derogări nepermise, poate afecta însăşi integritatea pieţei.

Apare însă că protecţia pieţei de capital prin recunoaşterea caracterului irevocabil al unei tranzacţii bursiere şi legislaţia specială care prevede un regim special de transfer al acţiunilor poate fi pusă oricând în discuţie, în măsura în care au fost parcurse diverse proceduri pentru a se efectua trasferuri directe de acţiuni, chiar şi în situaţia în care poziţia autorităţilor cu competenţe în această materie (ASF şi Depozitarul Central SA) este că în cazuri precum cele privind pe Electroargeş niciun transfer direct de acţiuni nu este permis.

via BURSA.RO

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

5 decoratiuni care se gasesc in casele romanilor in fiecare an de Craciun

Avatar

Publicat

in

De

Cand vine vorba de a pregati casa pentru sarbatoarea de Craciun, romanul este autentic si mentine unele traditii adaptate la confortul propriu. Cat de mult pun romanii accent pe decoratiuni de craciun se observa din comportamentul de cumparare, fiecare an aducand o noua evolutie de cumparare indreptata catre accesorii rafinate si mai deosebite fata de stilul vechi. Ofertele atractive si necesitatea de a inlocui sau a adauga un plus de valoare sunt in crestere.

Coronite pentru usa

Coronitele pentru usa sunt la mare cautare in perioada sarbatorilor de iarna. Coronita de brad artificial sau natural frumos impodobita este un simbol pentru un nou inceput marcat de nasterea Mantuitorului, iar forma de cerc este socotita ca renastere intregita, eterna.

Coronita asezata pe usa in afara locuintei transmite un mesaj de bunastare adresat tuturor celor care doresc sa colinde in pragul casei, fiind asociat cu darnicia. Materialele din care se impletesc azi coronitele sunt deosebit de variate, insa articolele hand made si coronitele din brad natural par sa fie in preferinte an de an.

Aranjamente pentru mese

Aerul romantic si stralucirea lumanarilor desprinsa ca din povesti face ca aranjamentele pentru masa de Craciun sa fie din ce in ce mai prezente in casele romanilor. Atentia de cumparare se indrepta catre sfesnice inovative care incadreaza armonios crengute de brad cu mai multe lumanari asortate.

Cadrul creat de jocul de lumini si mirosul difuz imbie la o relaxare debordanta. In ultima vreme acest tip de aranjament se preteaza pentru a fi oferit cadou, simbolistica acestuia fiind legat de lumina imprastiata cu rol de a curata casa, a purifica.

Ulterior, a devenit doar un detaliu ambiental care impacteaza mai mult prin opulenta decat prin simbolistica. Exista o multitudine de forme arhitecturale de aranjamente pentru masa, o multitudine de forme de lumanari folosite in conceperea lor, astfel incat sa ai de unde alege dupa bunul plac.

Brad de Craciun artificial sau natural

Intreaga atentie este indreptata catre acest element arhaic in perioada de Craciun, bradul de craciun avand o insemnatate traditionala legata de aducerea si decorarea acestei plante vesnic verde care se crede ca aduce sanatate si belsug in casa in care este impodobit.

Din batrani se mai spune ca este elementul de legatura al nasterii domnului sfant cu moartea ca transpunere pentru vesnicie, bradul fiind vesnic verde. Traditia impodobirii unui brad de Craciun este celebrata in intreaga lume, la noi existand tendinte inclinate mai degraba catre brad artificial pentru ca este mai practic si mai persistent

Preferinte sunt si pentru brad de craciun natural care emana un miros placut de cetina in locuinta, insa acesta este mai greu ca volum, tinut la caldura se scutura la orice mica atingere, deci necesita un spatiu mai optimizat pentru a-si pastra farmecul decorativ. Prin colorit si podoabe, pomul de craciun capata valente impresionante, completeaza si integreaza placut amenajarea locuintei pentru sarbatorile de iarna modernizate.

Ghirlande, stickere pentru geam

Decorul geamurilor tine de originalitatea fiecaruia si este in tendinte de cativa ani buni. Stelute fosforescente, stickere cu oameni de zapada sau cu mos craciun, fulgi de nea sau o simpla instalatie tot se observa iarna pe la geam.

Se pot folosi si decoratiuni tip pleiada adaptate in functie de preferintele fiecaruia, acest accesoriu fiind unul foarte estetic vizual, bucurand deopotriva copii si oameni mari. Renii jucausi care trag sania mosului sunt exponate mult indragite de copii pentru animarea ferestrelor interioare, ca si alte stickere care iau ochi prin elementele evidentiate sclipitor.

Ghirlandele isi fac si ele simtita prezenta in casele romanilor, imbracand armonios cate un perete, o usa sau piesa de mobilier. Multi folosesc ghirlande de hartie sub forma de bradut sau stelute pentru spatiul locativ, ghirlandele opulente din ramuri de brad frumos impodobite fiind piese expuse mai mult de intitutii sau restaurante.

Imbracaminte cu accente decorative festive

Imbracamintea festiva joaca un rol de animare festiva si a ajuns foarte repede in tendintele de cumparare. Acest element este mai degraba apreciat de familiile cu copii care vor sa imortalizeze momente din toate etapele copilariei.

Unele articole vestimentare se fac pe comanda speciala in functie de doleantele fiecaruia, altele se gasesc gata formate cu imagini desprinse din magia sarbatorilor de iarna.

Oricare ar fi intentia, hainele cu decor de craciun sunt considerate un must-have al sezonului, pentru multi fiind si o idee de a oferi un cadou cuiva drag. Este adevarat ca acestea nu pot fi purtate cu alta ocazie, insa incadreaza frumos adordarea sarbatorilor de iarna si imprima un aer de buna dispozitie purtatorului.

Preferintele si dorintele privind decoratiunile de craciun se schimba odata cu trecerea timpului, insa acestea 5 pe care le am redat se gasesc in casele romanilor an de an, suferind modificari doar in ceea ce priveste compozitia ornamentala adaptata tendintelor.

Intr-un final tot acest proces de armonizare a decoratiunilor marcheaza un stil de sarbatoare personalizat pentru a capta atentia si a destinde vremea petrecuta alaturi de cei dragi.

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend