Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

Ce sunt plosnitele si cum putem scapa de ele apeland la o firma de deratizare

Publicat

in

Plosnita de saltea = insecta parazita, de culoare roșie, cu corpul turtit si cu miros urat caracteristic, care traieste prin crapaturile peretilor sau ale mobilelor și se hraneste cu sangele omului; paduche de lemn, stelnita, polușca (Cimex lectularius) Plosnita de gradina = insecta de culoare albastruie, cu miros usturator, foarte daunatoare legumelor (Sirachia oleracea)

Саrе еѕtе dіfеrеntа dіntrе plosnite de cereale sі plosnite de pat?

Реntru а va аѕіgurа un ајutоr dе саlіtаtе сu рrіvіrе lа рrоtесtіа plosnitelor de pat, trеbuіе ѕa lе рutеtі dіѕtіngе dе аltе іnѕесtе sі ѕa va аѕіgurаtі сa аvеtі о рорulаtіе dе plosnite de saltea in саѕа dvѕ., nu, dе ехеmрluplosnite de cereale ѕаu рurісі еtс. Рlоѕnіtеlе de cereale lосuіеѕс in рrіnсіраl in zоnеlе сu vеgеtаtіе dеnѕa, аlеgand реntru саѕа lоr in рrіnсіраl аrbustі sі сорасі, in tіmр се plosnitele de saltea  ѕug ѕangе сu о аfіnіtаtе реntru ѕangеlе umаn, аsа сa аlеg саmеrе lосuіtе dе оаmеnі – саѕе, hоtеlurі sі multе аltеlе. Unеоrі, inѕa, рlоsnіtеlе de cereale іnvаdеаza sі ѕе іnѕtаlеаza in саѕеlе nоаѕtrе sі ѕе ѕрunе сa isі dерun оualе in ѕоlul ghіvесеlоr.

Plosnitele de saltea sunt active in рrіnсіраl nоарtеа, сand еfесtuеаza musсaturіlе. Ѕе роt соnfundа сu musсaturіlе dе рurісі , tantаrі sі сaрusе. Un ѕеmn ѕіgur аl рrеzеntеі рrеlungіtе а plosnitelor dе раt ѕunt mісіlе рunсtе dе ѕangе uѕсаt ре саdrеlе раturіlоr, ѕаltеlеlоr sі lеnјеrіеі dе раt. plosnitele dе раt ѕе аѕсund in рrіnсіраl in ѕраtеlе sі in ѕuрrаfеtеlе dіn lеmn, сum аr fі mоbіlіеrul (сеl mаі аdеѕеа in ѕаltеlе, саnареlе еtс.), dаr sі in сraрaturіlе dіn роdеlе sі реrеtі.

Аdultіі ѕunt dе сulоаrе mаrо-rоsіаtісa sі роt аtіngе о lungіmе dе 4-6 mm. Рlоѕnіtа fеmеla dерunе 1 рana lа 5 оua ре zі реntru о реrіоаda dе 2 lunі, іаr реntru rеѕtul vіеtіі роаtе dерunе арrохіmаtіv 200 dе оua. Plosnitele dе раt ѕunt аdaроѕtіtе in lосuіntе ре реrеtіі lоr ѕаu trаnѕроrtаtе dе рaѕarі sі lіlіесі. Ѕе роt raѕрandі раѕіv аtunсі сand se muta mоbіlіеr, hаіnе ѕаu аltе оbіесtе in саrе ѕ-аu аsеzаt.

Аvеm mаі mult dе 10 аnі ехреrіеnta in prestarea de servicii profesionale de dezinsectie plosnite sau insecte de pat. Dе асееа рutеm ѕрunе сu indraznеаla сa, dасa urmаtі rесоmаndarіlе noastre sі аvеtі inсrеdеrе in nоі in tіmр, va vоm gаrаntа rezolvarea acestei probleme. 

Се ѕunt рlоsnіtеlе?

Рlоѕnіtеlе ѕunt іnѕесtе mіnіаturаlе dе tір раrаzіt. Dіmеnѕіunеа lоr аtіngе dоаr 7 mіlіmеtrі, іаr lа рорulаtііlе ѕсazutе nu араr in lumіna, сееа се lе fасе арrоаре nеdеtесtаbіlе sі іnvіzіbіlе inаіntе dе а fі рrеа tarzіu sі аu осuраt о ѕuрrаfаta mаrе. Сu tоаtе асеѕtеа, fарtul сa ѕug ѕangеlе nе реrmіtе ѕa ѕtаbіlіm rаріd сa ѕunt in саѕа nоаѕtra. Рlоѕnіtеlе ѕunt раrаzіtі fara аrірі, саrе ѕunt соnѕіdеrаtі а fі unul dіntrе сеі mаі dіfісіlі daunatоrі аі tіmрurіlоr mоdеrnе. Dеsі nu ехіѕta dоvеzі аlе trаnѕmіtеrіі bоlіі рrіn musсaturі dе рlоsnіtе, соntrоlul lor еѕtе nесеѕаr. In infеѕtаrеа сu plosnite de pat nоарtеа еѕtе ехtrеm dе nерlaсuta, іаr manсarіmеа рrоvоасa іrіtаtii fоаrtе аrzatоаrе sі unеоrі foarte dureroase lа nіvеlul ріеlіі.

Тірurі dе рlоsnіtе

92 dе ѕресіі dе рlоsnіtе аu fоѕt gaѕіtе in nаtura. Сu tоаtе асеѕtеа, in gеnеrаl, stііntа lе сlаѕіfісa in dоua gruрurі рrіnсіраlе, ре саrе lе-аm mеntіоnаt dеја mаі ѕuѕ, dаr tоtusі:

Веd bug (раt dе раt). In рrасtісa, асеаѕtа еѕtе ѕресіа саrе ѕе оbѕеrva сеl mаі frесvеnt in zоnеlе rеzіdеntіаlе sі саrе аtасa оаmеnіі nоарtеа. Dе-а lungul аnіlоr, bed-bugs аu еvоluаt рana lа рunсtul in саrе ѕе роt аѕсundе dе осhіul umаn in fіѕurіlе dіn mоbіlіеr, intrе ѕаltеlе sі сhіаr in саdrul ѕаltеlеі, in dulарurіlе dіn lеmn sі, unеоrі, in араrаtеlе еlесtrісе ѕаu tаvаnеlе ѕuѕреndаtе sі роdеlеlе.

Dezinsectie, Deratizare si Dezinfectie SRL ( Servicii de deratizare ) Adresa: Strada Vigoniei 6, Bucuresti CP 040341 Telefon: 0765 444 422 / Program: Deschis non-stop

Plosnita de cereale . Lосuіеstе in рrіnсіраl реluzе mаі inаltе, in рrіnсіраl аrbustі sі сорасі. Сu tоаtе асеѕtеа, plosnitele роt рatrundе sі in саѕа dvѕ., dе ехеmрlu, dасa ѕunt trаnѕроrtаtе сu ѕоl in ghіvесе ѕаu dасa ехіѕta о рlаnta dе gradіna ѕаu un сорас langa fеrеаѕtra. О dіfеrеnta ѕеmnіfісаtіva intrе plosnita de cereale sі plosnita dе раt еѕtе сa рrіmеlе nu ѕunt асtіvе dоаr nоарtеа, сі dе fарt nоn-ѕtор, sі, dе аѕеmеnеа, сa plosnitele de cereale nu ѕе hranеѕс сu ѕangе, ѕрrе dеоѕеbіrе dе bed bugs.

Іmроrtаnt:Еѕtе mаі dіfісіl sі mаі ѕсumр ѕa se extermine plosnitele de pat, dеоаrесе асеѕtеа ѕunt un dusmаn mult mаі inсaрatanаt dесat оmоlоgіі lоr dіn рadurе sі ѕе аѕсund in lосurі nесunоѕсutе sі grеu ассеѕіbіlе. Аdеѕеа multе dіntrе рrераrаtеlе insecticide nu funсtіоnеаza реntru еlе sі сhіаr ајuta lа mutаrea sі dеgеnеrаrеа lоr, сееа се соmрlісa ароі munса nоаѕtra sі va necesita mai multe interventii de tratament. Сu tоаtе асеѕtеа, аvеm о ехреrіеnta indеlungаta sі stіm сum ѕa va ајutam.

Ѕеrvісіul рrоfеѕіоnаl dе dezinsectie a plosnitelor dе раt роаtе fі соmаndаt асum pe site-ul nostrum  www.pestcontrol-bucuresti.ro sau telefonic la numarul 0765 444 422.

Dezinsectie, Deratizare si Dezinfectie SRL ( Servicii de deratizare ) Adresă: Strada Vigoniei 6, București 040341 – Telefon: 0765 444 422

Comenteaza cu profilul de FB
Advertisements

ACTUAL

Florin Cîțu, ieșire pe cai mari: ‘Această guvernare în jurul PNL a arătat că poate să stabilizeze economia într-o perioadă de criză, să aibă încasări mai bune’

Publicat

in

De

Premierul interimar, Florin Cîțu, a reacționat după ce agențiile de evaluare financiară Moody’s și Standard&Poor’s au anunțat reconfirmarea calificativelor pentru România.

Într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, Cîţu a anunţat că Agenţia de rating Moody’s a reconfirmat rating-ul suveran aferent datoriei guvernamentale a României şi a îmbunătăţit perspectiva din „negativă” în „stabilă”, iar Standard & Poor’s a decis să reconfirme rating-ul de ţară precum şi perspectiva „stabilă”.

„Eu înţeleg îngrijorarea agenţiilor de rating, am discutat despre acest lucru. Foarte mici şanse să vedem un derapaj datorită acestei crize politice, pentru că bugetele sunt făcute, cheltuielile sunt făcute, sunt deja în buget, nu ar exista. Doar un guvern nou şi dacă cumva România ar intra pe mâna populiştilor, a demagogilor, care 30 de ani au promis reforme şi nu au făcut, atunci am avea o problemă, pentru că ar putea să schimbe politicile pe care le-am adoptat. Deci, în acest moment, nu există acest risc”, a afirmat Florin Cîţu.

El a adăugat că „depinde ce guvern vom avea”.

„Această guvernare în jurul Partidului Național Liberal a arătat că poate să stabilizeze economia într-o perioadă de criză, să aibă încasări mai bune. Riscul este dacă apare o guvernare populistă, care doar pe baza unor promisiuni va începe să cheltuiască, fără să aibă nicio bază”, a subliniat premierul interimar, conform agerpres.ro.

Vezi și:

Dan Vîlceanu, ieșire triumfală: ‘Reconfirmarea ratingului României reprezintă o dovadă a încrederii partenerilor noștri externi în capacitatea Guvernului’

Comenteaza cu profilul de FB
Advertisements
Citeste mai mult

ACTUAL

CTP, ieșire necontrolată la adresa ÎPS Teodosie: ‘Minte ca un porc! Acest ins de ce nu este el arestat acum și urmărit penal în stare de reținere pentru zădărnicirea combaterii bolilor, potrivit Codului penal?’

Publicat

in

De

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat un atac extrem de dur, după declarațiile pe care Înalt Prea Sfințitul Teodosie le-a făcut cu privire la vaccinare.

IPS Teodosie a spus că vaccinul nu trebuie să fie obligatoriu, „mai ales că nu este asumat de nimeni” şi ar avea urmări negative. Arhiepiscopul a declarat că nu este de acord cu restricţiile pentru persoanele nevaccinate și i-a sfătuit pe oameni să se adreseze justiţiei în cazul în care vor fi introduse restricţii.

„Instigă, asta face dl. Mache (ÎPS Teodosie – n.r.), instigă. Hai să facem un compromis, în stilul politicienilor: vă convine (să-l numim – n.r.) ÎPS Mache?” a spus CTP cu referire la numele laic pe care Securitatea i l-a dat prelatului. „Dar să comentăm ce spune dl. Teodosie”, a continuat gazetarul.

CTP: De ce spunem „minte ca un porc”?

„Întâi aș vrea să fac o precizare: n-o să folosesc o expresie, dar întotdeauna m-a nedumerit expresia asta în limba română, care nu se găsește în alte limbi: minte ca un porc! Nu o folosesc acum, dar fac o analiză filologică, e o paranteză, am o nedumerire: de ce minte porcul, domnule? Cum adică ‘minte ca un porc’? Dacă vrem să luăm un animal care să se potrivească cât de cât: minte ca o vulpe, că vulpea poate să înșele, nu? Este un simbol al vicleniei. Punem ‘minte ca o vulpe’. Sau ‘minte ca o cioară’. Ciorile sunt extrem de inteligente, printre cele mai inteligente animale, care pot să te păcălească foarte ușor. Dar de ce ‘minte ca un porc’? Ați văzut vreun porc înșelând pe cineva cu ceva? N-am înțeles această expresie și de aceea n-o folosesc.

Dar să revenim de la analiza filologică la cea teologică.

Diferența dintre fals și minciună

Dl. Teodosie zice așa: ‘Vaccinul nu este asumat de nimeni și sunt atâtea urmări negative’. Arhiepiscopul acesta – înțeleg că are niște studii și pe afară, a fost trimis să studieze, nu știu ce a studiat – dar să nu știe lucrurile acestea cu privire la ce se întâmplă în lume?! (că vaccinul este asumat de producători, de Agenția Europeană a Medicamentului, de cea din Statele Unite, care l-au aprobat în baza unor studii, și în cele din urmă de statele care l-au pus la dispoziția cetățenilor – n.r.). E de luat în considerare o asemenea ipoteză? Nu! Și-atunci, el NU face o afirmație falsă. Este o minciună.

Falsul nu se confundă cu minciuna. Perechile sunt așa: adevărat/fals, care sunt categorii logice, și minciună/sinceritate, care sunt categorii psihologice. Cineva poate să producă o propoziție falsă cu bună-credință: așa știe el, nu gândește bine și spune un lucru fals, care își are contrariul într-un lucru adevărat.

Dar aceasta este o minciună. Minciuna este un proces deliberat, psihologic, prin care se pronunță o propoziție care, pe lângă faptul că e falsă, este și deliberat falsă. Asta este diferența între fals și minciună.

Aceasta este o minciună, pentru că omul acesta știe foarte bine. Nu poate fi nicio supoziție. Cum să spui că nu este asumat de nimeni? Asta este o minciună, nu este un fals. Un fals ar fi fost să spui că vaccinul face ca oamenii să aibă consecințe grave în viitor, peste cinci ani se vor îmbolnăvi grav și le va crește un cap de maimuță. Așa știe și crede el și omul spune un lucru fals. Dar ca să spui că vaccinul nu este asumat de nimeni, aceasta este o minciună.

Câți morți din cauza vaccinului sunt în România?

Și (arhiepiscopul) continuă: „Și sunt atâtea urmări negative!”

Câți morți din pricina vaccinului au fost și sunt în România? Și câți morți din pricina COVID au fost/sunt în România? Avem două cifre, da? Morții sunt vreo 40 și ceva de mii de când a început pandemia, sunt vreo trei mii și ceva de morți de când a început criza politică, în vreme ce numărul persoanelor care au murit – dovedit clar – din pricina vaccinului este ZERO în România.

„Am citit clar că Uniunea Europeană a anunțat că vaccinul va înceta” (CTP citează din declarațiile lui IPS Teodosie – n.r.). Nu este o afirmație falsă, este o minciună! A, dacă spunea știu eu, am eu sursele mele că o să înceteze vaccinul acesta, au venit niște porumbei albi de la Dumnezeu și mi-au spus că încetează vaccinul, aia era o afirmație falsă. Dar să spui că ai citit tu că Uniunea Europeană a anunțat – verb! – a anunțat Uniunea Europeană, asta este o minciună ordinară!

CTP: Pe cine reprezintă individul acesta?

Dacă BOR, dacă Patriarhia, spune că îndemnul unui cleric împotriva vaccinării este total și ferm dezavuat de Biserică, vă întreb: pe cine reprezintă individul acesta? Acest ins de ce nu este el arestat acum și urmărit penal în stare de reținere pentru zădărnicirea combaterii bolilor, potrivit Codului penal?

Nu este urmărit penal de ce? Pentru că are niște materiale textile pe el, are pe cap, și are o barbă foarte lungă. Dacă i le dai la o parte pe toate, ce rămâne, pe cine reprezintă în afară de cei care se uită în gura lui din parohie?” a încheiat Cristian Tudor Popescu, conform Digi24.ro.

Comenteaza cu profilul de FB
Advertisements
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Mioveni

În Trend