Conecteaza-te cu noi

NATIONAL

9 victorii în instanță pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară!

Publicat

in

Autoritatea de Supraveghere Financiară informează, joi, într-un comunicat de presă că a avut 9 victorii în instanță, în luna mai 2022.

În luna mai a anului 2022 instanțele de judecată au pronunțat soluții favorabile A.S.F. în următoarele dosare relevante:

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 2062/2/2022

Prin Hotărârea nr. 827/2022, pronunțată în data de 3.05.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A.

Soluția pe scurt:

Respinge cererea de suspendare, ca neîntemeiată.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.(…)”

Obiectul cauzei: cererea formulată de reclamanta Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. de suspendare a executării Deciziei A.S.F. nr. 309/15.03.2022 prin care societatea a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 2.398.700 lei.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000406502&id_inst=2

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosar nr. 4271/2/2021

Prin Hotărârea nr. 2399/2022, pronunțată în data de 3.05.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție parțial favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Cristian Pascale, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de recurenta-pârâtă Autoritatea de Supraveghere Financiară şi recursul incident formulat de recurentul-reclamant Pascale Cristian împotriva Sentinței nr. 1091 din 6 iulie 2021 a Curții de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondate.(…). Definitivă.”

Obiectul cauzei: recursurile formulate împotriva Sentinței civile nr. 1091/6.07.2021 prin care Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție pe scurt: „Admite în parte cererea. Dispune suspendarea executării art.1 al Deciziei nr.722/03.06.2021 emisă de A.S.F. referitor la sancționarea reclamantului cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei, până la soluționarea definitivă a cererii de anulare. Respinge în rest cererea. (…)

Obiectul dosarului în fond: suspendarea executării Deciziei A.S.F. nr. 722/03.06.2021 prin care A.S.F. a sancționat reclamantul, în calitate de  membru al Consiliului de supraveghere al Societății de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A., cu amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000397103

 1. Înalta Curte de Casație și Justiție – Dosar nr. 7647/2/2018

Prin Decizia nr. 2462/2022, pronunțată în data de 5.05.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu societatea Electroargeș S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge recursul formulat de reclamanta Electroargeș S.A. împotriva Sentinţei nr. 2646 din 17 decembrie 2019 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.”

Obiectul cauzei: cererea de recurs formulată de Electroargeș S.A. împotriva Sentinței civile nr. 2646/17.12.2019, pronunțate de Curtea de Apel București, prin care instanța a respins acțiunea  formulată de reclamantă prin care aceasta solicita anularea Deciziilor A.S.F. nr. 294/28.02.2018 (de respingere a documentului de ofertă publică de cumpărare de acțiuni emise de societatea Electroargeș S.A. Curtea de Argeș) și nr. 520/25.04.2018 (de respingere a plângerii prealabile), respectiv obligarea A.S.F. la eliminarea condiției impuse la art. 2 din Decizia A.S.F. nr. 294/28.02.2018, ca neîntemeiată.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=200000000367429

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 3604/90/2014

Prin Hotărârea nr. 121/2022, pronunțată în data de 5.05.2022, Curtea de Apel București a dispus următoarea soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamanta Belu Ana Maria, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control intern al SSIF Harinvest S.A.

Soluția pe scurt:

„Respinge acțiunea ca nefondată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare (…)”

Obiectul cauzeianularea Deciziei A.S.F. nr. 1252/19.12.2013 de sancționare a reclamantei cu amendă în cuantum de 10.000 lei, în calitate de reprezentant al Compartimentului de Control intern al SSIF Harinvest S.A.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9000000000069983&id_inst=2

 1. Tribunalul București – Dosar nr. 33013/3/2021

Prin Hotărârea nr. 1010/2022, pronunțată în data de 20.05.2022, Tribunalul București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu Rovigo S.P.R.L.

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea la judecata cererii.

 Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare (…)”

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de reclamanta Rovigo S.P.R.L. în contradictoriu cu pârâta A.S.F., prin care a solicitat, în principal, următoarele:

 1. anularea Deciziei nr. 1355/28.10.2021 emisă de A.S.F. prin care a fost respinsă plângerea prealabilă formulată ca rămasă fără obiect;
 2. suspendarea efectelor adresei nr. P-DJ/3904.1/4.08.2021, prin care A.S.F. a comunicat rezultatul descalificării societății Rovigo S.P.R.L. din procedura de selecție, în vederea înscrierii în Lista practicienilor în insolvență agreați de A.S.F., până la soluționarea în fond a acțiunii în contencios administrativ, conform art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000994766&id_inst=2

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 1162/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1017/2022, pronunțată în data de 20.05.2022, Curtea de Apel București a dispus o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu dl. Stoian Nicolae, în calitate de membru C.A. – SIF Oltenia la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel București – Secția a IX-a de Contencios Administrativ şi fiscal. Pronunțată la data de 20.05.2022 prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței conform art. 402 teza finală C.pr.civ.”

Obiectul cauzei: suspendarea și anularea executării Deciziilor A.S.F. nr. 1300/03.11.2020, respectiv nr. 58/19.01.2021, până la soluționarea pe fond a cauzei, și anularea în tot a deciziilor atacate, prin care s-a dispus sancționarea cu amendă în cuantum de 130.000 lei, a dlui. Stoian Nicolae,  în calitate de membru C.A. – SIF Oltenia S.A. la data sancționării, respectiv cea prin care s-a dispus respingerea plângerii prealabile.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000392679&id_inst=2

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 1016/2/2021

Prin Hotărârea nr. 1049/2022, pronunțată în data de 24.05.2022, Curtea de Apel București a dispus  o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Renato Szilagyi, în calitate de Președinte al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. la data sancționării.

Soluția pe scurt:

„(…) Respinge acțiunea formulată şi completată de reclamantul Renato Szilagyi în contradictoriu cu pârâta Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel București.”

Obiectul cauzei: acțiunea formulată de domnul Renato Szilagyi, în calitate de Președinte al Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. la data sancționării, prin care acesta solicită instanței de judecată:

 1. constatarea nulității art. 1 al Deciziei A.S.F. nr. 83/25.01.2021 privind sancționarea cu amendă în cuantum de 530.000 lei a reclamantului;
 2. anularea art. 1 al Deciziei A.S.F. nr. 83/25.01.2021.

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000392477&id_inst=2

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 2141/2/2019

Prin Hotărârea nr. 1084/2022, pronunțată în data de 30.05.2022, Curtea de Apel București a dispus  o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu SIF Transilvania S.A. (Transilvania Investments Alliance).

Soluția pe scurt:

„Ia act de renunțarea reclamantei la judecarea cererii.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: anularea art. 3 al Deciziei A.S.F. nr. 1095/13.09.2018, prin care autoritatea a instituit, în sarcina Directoratului SIF Transilvania S.A., obligația de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor cu includerea pe ordinea de zi a unui punct care să prevadă numirea unui nou membru al Consiliului de supraveghere al societății în vederea completării componenței în numărul prevăzut de Actul Constitutiv

Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000372316&id_inst=2

 1. Curtea de Apel București – Dosar nr. 4553/3/2021**

Prin Hotărârea nr. 864/2022, pronunțată în data de 31.05.2022, Curtea de Apel București a dispus  o soluție favorabilă A.S.F., în contradictoriu cu reclamantul Frățilă Constantin.

Soluția pe scurt:

„Respinge apelul, ca nefondat.

Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare.”

Obiectul cauzei: apelul formulat de apelantul-reclamant Frățilă Constantin împotriva Sentinței civile nr. 1382/29.09.2021, prin care Tribunalul București a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, ca neîntemeiată.

Mențiuni:  în fond, dosarul a avut ca obiect acțiunea în răspundere civilă patrimonială, prin care reclamantul Frățilă Constantin a solicitat:

 • obligarea A.S.F. la plata sumei de 799.936 lei reprezentând despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în perioada 13.09.2018 – 17.01.2020, prin formularea unei plângeri penale pentru săvârșirea infracțiunii de manipulare a pieței de capital;
 • obligarea pârâtei A.S.F. la plata sumei de 1 leu reprezentând daune morale;
 • obligarea pârâtei A.S.F. la publicarea în BVB și în două ziare centrale a hotărârii judecătorești care va fi pronunțată în cauză;
 • obligarea pârâtei A.S.F. la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

 Soluția instanței poate fi consultată la adresa:

https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000963632&id_inst=2

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB

NATIONAL

Augustin Zegrean, despre supraimpozitarea contractelor part-time: Orice om afectat se poate adresa Instanţei / Este o încălcare a libertății muncii

Publicat

in

De

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean este de părere că orice om afectat de supraimpozitarea contractelor part-time se poate adresa instanţei de judecată.

Augustin ZegreanFoto: Agerpres

El a precizat la B1 TV că această ordonanţă este o încălcare a libertăţii muncii şi că nu este normal ca un om care lucrează două ore să plătească taxe egale cu un alt om care lucrează opt ore, potrivit News.ro.

Augustin Zegrean a explicat că nu Avocatul Poporului trebuie să sesizeze Curtea Constituţională în privinţa ordonanţei privind supraimpozitarea contractelor part-time, ci orice om afectat de prevederile acesteia.

”Nu Avocatul Poporului este singurul care poate să sesizeze Curtea cu o ordonanţă neconstituţională. Orice cetăţean care este afectat printr-o ordonanţă poate să se adreseze Justiţiei pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime şi este chiar o procedură specială pentru a ajunge cu o astfel de sesizare la Curtea Constituţională.

Mai întâi se adresează la instanţa de contencios, cere anularea ordonanţei de către instanţa de contencios administrativ şi, în cadrul acelei proceduri, poate să sesizeze şi Curtea Constituţională. S-a practicat de câteva ori în România această modalitate şi uneori chiar a reuşit”, a declarat Zegrean.

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României a precizat că în Constituţie este un articol care se referă la obligaţiile fiscale.

”În ce priveşte impozitarea aceasta a contractelor part-time, este un Articol 56 în Constituţie care spune că legislaţia trebuie să asigure o aşezare justă a sarcinilor fiscale, deci unde se vorbeşte despre obligaţiile fiscale ale cetăţenilor este un alineat care spune despre aşezarea justă a sarcinilor fiscale, ori nu cred că un om care lucrează două ore, să zicem, poate fi obligat să plătească taxe şi impozite egale cu un om care lucrează opt ore.

Sigur, taxele şi impozitele se calculează la venitul obţinut, în niciun caz la durata muncii. E imposibil să spui că, dacă lucrezi la un angajator două ore şi la altul alte două, fiecare dintre ei trebuie să plătească integral ca şi cum ai lucra opt ore, nu se poate.

Este greşită şi sigur nu se va aplica în felul acesta, nu cred că va rămâne aşa pentru că, totuşi, Justiţia funcţionează în România. Eu cred că nici nu va trebui să ajungă la Justiţie, cred că îşi vor da seama că nu e posibil să facă aşa ceva”, a adăugat Zegrean.

Augustin Zegrean a mai spus că în Cosntituţie se precizează că avem dreptul la muncă, nu avem o obligaţie.

„Dacă tot vorbim de muncă, noi avem în Constituţie un articol la drepturile fundamentale, acolo este amplasat Articolul 41 (…). Noi nu avem obligaţia de a munci, noi avem doar dreptul (…).

Avem dreptul la muncă şi acest articol spune, nimeni nu poate fi împiedicat să îşi aleagă munca pe care el o doreşte, deci dacă omul doreşte să muncească la doi patroni sau la patru, sau la 10, este problema lui. Este o încălcare a libertăţii muncii, a articolului care reglementează libertatea muncii.

Statul nu are obligaţia să îţi asigure un loc de muncă, nu a îndrăznit statul român să îşi asume prin Constituţie o astfel de obligaţie pentru că e greu în condiţiile de astăzi când există şi atâţia şomeri, dar nici libertatea muncii nu poate fi îngrădită”, a mai declarat Augustin Zegrean.

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
Citeste mai mult

NATIONAL

Liga Campionilor: Glasgow Rangers vs. PSV Eindhoven. Pentru glorie şi bani

Publicat

in

De

Glasgow Rangers – PSV Eindhoven, meci contând pentru prima manşă din play-off-ul Ligii Campionilor, se joacă, marţi, 16 august, de la ora 22:00, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

Pontul zileiFoto: Profimedia

Glasgow Rangers vine după un sezon european excelent, în care a jucat finala UEFA Europa League, pierdută la penalty-uri în faţa lui Eintracht Frankfurt (1-1 după 90 şi, respectiv 120 de minute, 4-5 după loviturile de departajare).

În actualul sezon al Ligii Campionilor, vicecampioana Scoţiei a trecut spectaculos în turul trei preliminar de Union St. Gilloise (locul 2 în ultimul campionat al Belgiei), 0-2 în deplasare şi un senzaţional 3-0 pe teren propriu!

În campionatul intern, Glasgow Rangers este lider după trei etape, cu nouă puncte (2-1 în deplasare cu Livingston, 2-0 cu Kilmarnock şi 4-0 cu St. Johnstone, ambele acasă).

Din păcate pentru el, Ianis Hagi a privit doar din tribună aceste performanţe ale echipei sale, fotbalistul român fiind încă în perioda de recuperare după o gravă accidentare!

PSV Eindhoven s-a oprit sezonul trecut în sferturile de finală ale Conference League, unde a cedat în faţa lui Leicester (0-0 acasă şi 1-2 în deplasare).

În turul trei preliminar al Ligii Campionilor, PSV Eindhoven a eliminat după prelungiri pe AS Monaco (1-1 în deplasare și 3-2 acasă, după prelungiri).

În întrecerea internă, PSV Eindhoven este lider după două etape, cu şase puncte (4-1 acasă cu Emmen şi 5-2 în deplasare cu Go Ahead Eagles Deventer).

Cele două echipe s-au întâlnit de doar două ori în istorie, în UEFA Europa League.

Pe 10 martie 2011 au remizat în Olanda, 0-0, iar pe 17 martie, PSV Eindhoven s-a impus cu 1-0 în Scoţia, pe terenul lui Glasgow Rangers.

Superbet oferă cota 1,70 pentru ca ambele echipe să marcheze în meciul dintre Glasgow Rangers şi PSV Eindhoven.

Liga Campionilor: Glasgow Rangers vs PSV Eindhoven Cotă
Ambele echipe marchează 1,70

* cotă valabilă la ora publicării acestui articol

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Câmpulung

În Trend