Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

Câte cămine de bătrâni sunt în Argeș? Peste 1000 vârstnici sunt găzduiți aici – Sunt obligați la plata serviciilor furnizate? CE SPUNE LEGEA

Publicat

in

Conform Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Argeș – AJPIS, în județul Argeș funcționează 50 de centre pentu îngrijire vârstnici. Dintre care 44 sunt private private si doar 6 publice. În cele 50 cămine de bătrâni din judetul Argeș sunt îngrijite un pic peste 1000 persoane varstnice. Cele mai multe centre se află în localitatățile Bascov și Pitești.

Căminul de bătrâni

Căminul pentru persoane vârstnice este centrul rezidențial cu sau fără personalitate juridică, finanțat integral din bugetul local, înființat și organizat potrivit dispozițiilor prezentei legi, care acordă, pe perioadă nedeterminată, îngrijire persoanelor vârstnice (art. 18 alin. (1) L:17/2000).

Sunt persoanele vârstnice obligate la plata serviciilor furnizate?

Conforma art. 24 din legea 17/2000, cu modificările din 2018, (1)Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum și susținătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate potrivit dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreținere, precum și a veniturilor persoanei vârstnice și, după caz, a susținătorilor legali ai acesteia.” Conform art. 25 alin. (2): „Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.” Acesta „ trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.” [art. 25 alin. (4)].

Conform standardelor anexă la O:29/2019, serviciile centrului pot fi suspendate, la cererea motivată a beneficiarului, în scopul ieșirii din centru pe o perioadă determinată; însă se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respective. (1.M. I.-S3.1. și 2.M. I.-S3.2).

Persoanele vârstnice pot părăsi centrul dacă declară în scris adresa de domiciliu sau reședința unde vor locui și dacă sunt capabili de discernământ, caz în care serviciile centrului încetează.

Există standarde minime care se aplică centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice. Acestea vizează: Îngrijirea personală, asistența pentru sănătate, recuperare/reabilitare funcțională, viața activă și contactele sociale, integrarea și reintegrarea socială și asistența în caz de deces, precum și asupra mediului de viață: siguranță și accesibilitate, spații comune, cazare, alimentație, spații igienico-sanitare. Atașăm aceste standarde minimale pentru detalii.

Drepturile beneficiarilor

Conform standardelor minimale amintite (a se vedea 1.M. V.-S1.1), centrele sunt obligate să elaboreaze și să aplice o Cartă a drepturilor beneficiarilor.

Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Cartă, are în vedere respectarea următoarelor drepturi:

1.de a fi informați, ei și reprezentanții lor, asupra drepturilor și responsabilităților lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidențial și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

2.de a-și desfășura viața într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcțional și intim;

3.de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanți legali în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opțiunile;

4.de a gândi și acționa autonom, cu respectarea drepturilor celorlalți beneficiari, conform potențialului și dorințelor personale;

5.de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;

6.de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;

7.de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;

8.de a li se păstra datele personale în siguranță și confidențialitate;

9.de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;

10.de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;

11.de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;

12.de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;

13.de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;

14.de a beneficia de intimitate;

15.de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;

16.de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;

17.de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare, cu excepția cazurilor de restricție legală sau a acordurilor scrise între locuința protejată și beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor și bunurilor;

18.de a practica cultul religios dorit;

19.de a nu desfășura activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centrul rezidențial, împotriva voinței lor;

20.de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;

21.de a avea acces la toate informațiile financiare care îi privesc, deținute de centrul rezidențial;

22.de a fi informați la zi, în mod complet și accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul rezidențial și de a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

23.de a fi informați cu privire la toate activitățile desfășurate în centrul rezidențial;

24.de a fi consultați cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanțe stabilite prin contractul de furnizare servicii;

25.de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal.

Centrul asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii.

Centrul deține și aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără nici un fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii

Centrul planifică și organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă și în Codul de etică. Pentru anumite situații și în caz de forță majoră, personalul centrului aplică procedurile legale privind restricționarea libertății de mișcare a beneficiarilor cu afecțiuni neuropsihice, la recomandarea medicului.

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB

ACTUAL

Sacrificarea porcului în gospodărie de Sărbători poate aduce probleme! Regulile care trebuie respectate 

Publicat

in

Direcţia Sanitara Veterinara si pentru Siguranţa Alimentelor recomandă cetăţenilor să respecte unele reguli înainte, și după sacrificarea porcului din gospodărie.

„Direcţia Sanitara Veterinara si pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa (DSVSA) recomandă cetăţenilor să cumpere produse alimentare numai din unităţi sau spaţii autorizate/înregistrate sanitar veterinar, astfel, vor avea certitudinea că atât carnea, cât şi alte produse de origine animală sau non-animală au fost supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi nu constituie un pericol pentru sănătatea publică”, se arată în comunicatul DSV Dâmbovița

După cumpărare, în cel mai scurt timp posibil, alimentele de origine animală se introduc în frigider unde se păstrează conform indicațiilor de pe etichetă.

Sacrificarea porcului din gospodărie şi consumarea acestuia în familie, fără controlul sanitar veterinar al stării de sănătate a animalului şi a salubrităţii cărnii obţinute, poate avea consecinţe grave, mai spune sursa citată

DSVSA spune că, carnea și produsele din carne provenite de la porcul din gospodărie sunt interzise a fi comercializate!

„De asemenea, este interzisă comercializarea porcilor, cărnii și produselor din carne provenite din zonele de restricție, ca urmare a evoluției virusului Pestei Porcine Africane (PPA)”

Solicitaţi vizita medicului veterinar înainte de sacrificarea porcului, pentru a:
– verifica starea de sănătate a animalului înainte de sacrificare;
– da sfaturi utile privind probele ce trebuie luate la sacrificare şi analizele ce trebuie făcute pentru a nu vă pune sănătatea în pericol;
– asomarea porcul înaintea sacrificării, pentru a scuti animalul de suferinţă şi a respecta cerinţele de bunăstare a animalelor.

Deținătorul animalelor are obligația de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate, în termen de maxim 7 zile de la sacrificare, pentru actulizarea Bazei Naționale de Date (BND).

Nu consumaţi carnea şi nu o preparaţi, până nu obţineţi de la medicul veterinar rezultatul examinării pentru Trichinella spp., cu rezultat negativ.

„În situaţia în care medicul veterinar constată că porcul dumneavoastră este bolnav, nu riscați sacrificarea şi consumul cărnii. Veţi fi despăgubit de stat la valoarea de piaţă a animalului, numai dacă acesta este identificat și înregistrat.
Examinarea cărnii provenite de la porcii sacrificaţi în vederea examinării pentru Trichinella spp. este obligatorie și se efectuează pe probe provenite atât de la porcii identificați și introduși în BND, cât și de la porci neidentificați, care nu figurează în BND”, se arată în comunicat

Probele se recoltează din musculatura intercostală, pilierii diafragmatici, , partea musculară a diafragmei situate în apropierea costelor sau a sternului.

Este interzisă introducerea cărnii și a produselor din carne (toate speciile: porc, oaie, vită, pasăre, etc.) dintr-o țară terță în Uniunea Europeană, respectiv în România, prin bagajele personale ale călătorilor. Interdicția se aplică și în sens invers, din România într-un stat membru sau țară terță.

Este recomandat ca ouăle și alte produse alimentare care se consumă în mod tradiţional în această perioadă, cum sunt: cozonacii, prăjiturile, legumele de sezon etc. să fie achiziţionate din spaţii amenajate,autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, aflate sub controlul personalului de specialitate.

De asemenea, înainte de achiziţionarea alimentelor de origine animală din locuri specializate în acest sens, asiguraţi-vă că vânzătorul este echipat corespunzător, iar manipularea alimentelor neambalate o realizează cu mâinile acoperite de mănuşi curate sau de unică folosinţă.

„Având în vedere intensificarea comerțului on-line în această perioadă, cu alimente de toate tipurile, cum ar fi produse alimentare proaspete, refrigerate, congelate, preparate, uneori împreuna cu produse nealimentare, recomandăm consumatorilor să urmarească cu atenție sporită, atunci când cumpară produse alimentare prin comerțul on-line, cerințele privind comanda, livrarea și transportul, data expedierii alimentelor (în special pentru produsele alimentare ușor alterabile), precum și respectarea condițiilor prescrise de păstrare și consum ale acestora”, a conchis sursa citată

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

Europarlamentar român: Este oficial, România nu intră în Schengen în acest an

Publicat

in

Este oficial, România nu intră în Schengen în acest an, a transmis miercuri seara pe facebook, europarlamentarul Eugen Tomac, precizând că pe 5 decembrie se va discuta doar despre accesul nostru în Schengen, dar nu se va vota.

„Este oficial, România nu intră în Schengen în acest an.
Pe 5 decembrie se va discuta doar despre accesul nostru în Schengen, dar nu se va vota”, spune Tomac

Eugen Tomac subliniază faptul că Nehammer ne umilește din nou într-un mod absolut scandalos!

„Sunt profund revoltat să văd cum această putere ratează în fiecare zi acest obiectiv de grad zero pentru România.

Altele sunt prioritățile lor, vizite prin Africa, Dubai și măriri de taxe și impozite.
Locul nostru este în UE, dar aici trebuie să muncești pentru fiecare obiectiv și să fii credibil atunci când ceri sau să joci dur atunci când ești umilit”, a conchis europarlamentarul român

Consiliul JAI care va avea loc, pe 4 şi 5 decembrie, nu va supune la vot aderarea României la Schengen, desi subiectul se află pe ordinea de zi a reuniunii.

Ai ceva de spus? Comentează aici cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

Publicitate

Câmpulung

În Trend