spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

VEŞTI BUNE ! Şomajul a scăzut in Argeş VEZI DATE COMPLETE

Facebook Twitter Google+
VEŞTI BUNE ! Şomajul a scăzut in Argeş VEZI DATE COMPLETE

Din analiza datelor statistice, la finele lunii februarie 2018 se constată că numărul total al șomerilor înregistrați la A.J.O.F.M. Argeș a fost de 10.332 persoane (2.249 șomeri indemnizați și 8.083 persoane ce nu beneficiază de indemnizație de șomaj), în ușoară scădere cu 79 persoane (-0,76 p.p.) față de luna precedentă și în scădere cu 1.377 persoane (-11,76 p.p.) față de aceeași lună a anului 2017.

In luna februarie au intrat în evidența agenției 673 persoane, din care 632 persoane nou înregistrate și au ieșit din evidență 752 persoane.

La sfârșitul lunii februarie 2018, rata șomajului înregistrat în județul Argeș a fost 4,02%, în ușoară scadere (-0,04 p.p.) față de luna precedentă și în scădere cu 0,54 p.p. față de luna februarie 2017.

Analiza situației beneficiarilor de drepturi conform Legii 76/2002 a arătat că ponderea cea mai mare în totalul persoanelor înregistrate o dețin în continuare persoanele cu vârste cuprinse între 40 – 49 ani (29,6%) și 30 – 39 ani (21,8%), în timp ce la categoria persoanelor cu vârsta sub 25 ani s-a înregistrat o valoare de 8,34%. Din punct de vedere al pregătirii profesionale aceste persoane se structurează astfel: persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional – 82,7%, persoane cu nivel de instruire liceal și postliceal – 13,91% și persoane cu nivel de instruire universitar – 3,39%.

Analizând structura șomerilor pe sexe, femeile reprezintă o medie de 43,22% (4.465 persoane) din numărul total al șomerilor, înregistrând o scădere cu 0,18% față de ponderea în totalul șomerilor înregistrați, din luna precedentă.

Prin derularea programului de ocupare a forței de muncă, în luna februarie au fost încadrate în muncă 374 persoane, din care 57 persoane au beneficiat de măsurile active finanțate prin bugetul asigurărilor de șomaj.

De asemenea, prin derularea programului de formare profesională pentru anul 2018, în luna februarie au fost organizate 4 cursuri pentru manager resurse umane, infirmieră, zidar și dulgher la care participă 80 persoane înregistrate în baza de date a agenției.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....