Conecteaza-te cu noi

SOCIAL

Un român care a făcut cinste ţării sale- Barbu Armand Călinescu a fost înmormântat în capela familiei

Publicat

in

cimitir 1Barbu Armand Călinescu, născut la 16 iulie 1922, fiul fostului prim ministrul al României Armand Călinescu, s-a stins din viaţă pe data de 18 septembrie acest an, la Londra, acolo unde a trăit o viaţă întreagă. Ultima dorinţă a acestuia a fost să fie înmormântat la Curtea de Argeş, în cavoul familiei, alături de părinţii săi, iar cele două fiice ale sale, Alexandra şi Marina, i-au îndeplinit dorinţa.

feteleDeşi aducerea trupului neînsufleţit în ţară a durat ceva vreme şi a fost nevoie de numeroase proceduri dificile, sâmbătă dimineaţă siciriul lui Barbu Călinescu a ajuns în urbea basarabilor unde a fost depus la capela Bisericii Sf. Nicolae.

Astăzi, în jurul orei 14.00 a avut loc şi slujba de înmormântare la care au participat cele două fiice ale sale alături de câiţva prieteni apropiaţi şi personalităţi locale. Iar pentru ca şi fiicele lui Călinescu să înţeleagă slujba de pomenire a tătăljui lor, alături de parohul Nicolae Mărgăritescu, a slujit, în limba engleză, preotul comunităţii române din Londra, venit special în România.

primar si viceSicriul cu trupul neînsufleţit a fost depus apoi la cripta familiei Călinescu, din cimitirul Sfinţii Îngeri unde, Barbu Armand îşi va dormi somnul de veci alături de familia sa.

 

Cine a fost Barbu Armand Călinescu

La vârsta de 15 ani, Barbu Călinescu, singurul fiu al lui Armand Călinescu, a fost trimis de tatăl său în Anglia, la şcoala Maiden Erlegh pentru că primise ameninţări că fiul lui ar putea fi răpit. Un an mai târziu, Armand Călinescu a fost împuşcat pe străzile Bucureştiului iar fiul său a rămas total singur într-o ţară străină.

În ciuda dificultăţilor familiale, Barbu a devenit student la Madalene College, universitatea Cambridgem unde a studiat arhitectura. În timpul faculătăţii a înfiinţat o orchestră de jazz în care cânta la percuţie. De asemenea, a înceăput să joace hochei pegeahţă în echipa Universităţii iar în 1943 a devenit instructor.

După ce a terminat facultatea Barbu a lucrat ca arhitect angajat de Universitatea Cambridge până la pensionare.

În 1968 Barbu s-a întors în România unde şi-a botezat fiica, pe Alexandra. De atunci a început să viziteze mai des ţara natală şi pe mama sa stabilită în Bucureşti. De asemenea, pe cât a putut a încercat să le înveţe pe fiicele sale tradiţiile şi cultura românească.

Comenteaza cu profilul de FB

Redactor sef editie print, redactor coordonator editie online. Jurnalist cu peste 10 ani experienta in presa scrisa, autor a nenumarate reportaje si anchete jurnalistice. Colaborari cu publicatii nationale si agentii de presa. Contact e-mail: malina.petrescu@ziarulprofit.ro

Anchete

EXCLUSIV Sunt vizați toți românii care stau la bloc! Singura condiție cu care administratorul vă poate face public numele la avizier

Publicat

in

De

Bugetul.ro a descoperit, în luna martie a anului 2020, că mai sunt administratori de bloc care încalcă Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal (RGPD), făcând publice numele restanțierilor la întreținere. Ca atare, reporterul Bugetul.ro s-a adresat Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Astfel, ANSPDCP ne-a comunicat că administratorul de bloc poate dezvălui numele unei persoane doar cu o condiție: să aibă consimțământul acesteia. În caz contrar, asociația de proprietari riscă amenzi administrative în cuantum de până la 10.000.000 de euro sau, după caz, 20.000.000 de euro- în funcție de încălcarea constatată -, ori poate scăpa doar cu avertisment.

Prin urmare, raportat la prevederile legale sus-menționate, apreciem că dezvăluirea numelui/prenumelui proprietarilor/locatarilor, în contextul afișării la avizier a restanțierilor la întreținere, se poate realiza cu consimțământul acestora, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, cu respectarea principiilor și regulilor de protecție a datelor stabilite de acest act normativ”, a precizat, pentru Bugetul.ro, ANSPDCP.

Vezi și Document din interior: Se cere identificarea firmelor de pompe funebre, în vederea coordonării în caz de decese multiple

Amenzi de până la 20.000.000 de euro

În cazul în care administratorul de bloc nu respectă Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal, asociața de proprietari riscă să fie amendată cu o sume de până la 20.000.000 de euro.

Astfel, potrivit art. 83 alin. (4) și (5) coroborat cu alin. (2) din RGPD, se aplică amenzi administrative în cuantum de până la 10 000 000 EUR sau, după caz, 20 000 000 EUR în funcție de încălcarea constatată. Totodată, precizăm că în baza art. 12 alin. (2) din Legea 190/2018 se poate aplica și avertisment în funcție de particularitățile situației”, se arată în răspunsul integral primit de Bugetul.ro de la ANSPDCP.

Răspunsul integral primit de Bugetul.ro de la ANSPDCP

Domnului Eugen Dinu
Redactor-șef Bugetul.ro
redactorsef@bugetul.ro

Vă informăm că solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată la registratura generală a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 6116 din 20.03.2020.

Precizăm că Regulamentul General de Protecție a Datelor 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Menționăm că în ceea ce privește modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv sub aspectul colectării, stocării, divulgării prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, aceasta se realizează în condițiile prevăzute de art. 6 în măsura în care nu sunt date cu caracter special.

Astfel, art. 6 alin. (1) din regulamentul sus-menționat stabilește următoarele:

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Astfel, în contextul prelucrării (dezvăluirii) datelor personale, este necesară analizarea temeiului legal al efectuării acesteia, în conformitate cu dispozițiile RGPD mai sus enumerate.

Totodată, menționăm faptul că art. 5 din RGPD stabilește o serie de principii care se impun a fi respectate în cadrul prelucrării datelor. Printre acestea, se numără cel privind prelucrarea datelor adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (principiul proporționalității), păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele (principiul limitării legate de stocare) și prelucrarea datelor într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Aceleași dispoziții legale sus-menționate prevăd faptul că operatorul este responsabil de respectarea acestor principii şi poate demonstra această respectare (principiul responsabilității).

Prin urmare, raportat la prevederile legale sus-menționate, apreciem că dezvăluirea numelui/prenumelui proprietarilor/locatarilor, în contextul afișării la avizier a restanțierilor la întreținere, se poate realiza cu consimțământul acestora, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, cu respectarea principiilor și regulilor de protecție a datelor stabilite de acest act normativ.

În același timp, subliniem că prelucrările de date efectuate vor fi precedate de o informare clară, concisă, într-un limbaj simplu, în conformitate cu art. 13 din Regulament, care obligă operatorul să furnizeze persoanei vizate o serie de informații.

Totodată, precizăm că la Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt reglementate drepturile persoanei vizate: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

În acest sens, vă informăm că, pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate au posibilitatea să se adreseze cu o cerere operatorului (în speță asociației de proprpietari) în acest sens. Operatorul trebuie să răspundă cererilor persoanelor vizate în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Astfel, la secțiunea ”Plângeri/Plângeri RGPD” de pe site-ul Autorității, persoanele vizate au posibilitatea de a completa un formular electronic de plângere care poate fi trimis pe adresa plangere@dataprotection.ro, cu anexarea de dovezi.

Condițiile de admisibilitate și etapele de soluționare a unei plângeri sunt prevăzute în Decizia președintelui ANSPDCP nr. 133/2018, publicată în M.Of. nr. 600/13.07.2018 și disponibilă pe site-ul nostru.

Pentru nerespectarea prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că, regimul sancționator în domeniul protecției datelor este reglementat de dispozițiile art. 83 din RGPD și prevederile Cap. VI din Legea nr. 190/2018.

Astfel, potrivit art. 83 alin. (4) și (5) coroborat cu alin. (2) din RGPD, se aplică amenzi administrative în cuantum de până la 10 000 000 EUR sau, după caz, 20 000 000 EUR în funcție de încălcarea constatată. Totodată, precizăm că în baza art. 12 alin. (2) din Legea 190/2018 se poate aplica și avertisment în funcție de particularitățile situației.

Precizăm totodată, că, pentru a veni în sprijinul operatorilor care prelucrează date cu caracter personal, autoritatea de supraveghere a emis ”Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor” și ”Ghid Întrebări și răspunsuri cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679” care sunt disponibile pe site-ul instituției noastre www.dataprotection.ro la secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”

Vă aducem la cunoştinţă că accesând adresa de internet sus – amintită a autorității de supraveghere puteți regăsi mai multe materiale/ghiduri privind aplicarea Regulamentului General de Protecție a Datelor 2016/679.
Alina SĂVOIU,
Director Direcția juridică și comunicare”.

Vezi și Ne mai putem proteja cadrele medicale de noul coronavirus sau totul este pierdut?

Medicii români au interzis! Motivul pentru care nu se poate prescrie tratamentul pentru COVID-19

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

Dezvaluiri

Reportaj de stare de urgență: România, închisă ‘până trece balamucul’

Publicat

in

De

E vineri, 27 martie 2020. La 102 ani de la Unirea României cu Basarabia, suntem izolați la domiciliu, în vremuri de molimă.

Nu prea mai avem voie să ieșim din casă, decât în situații urgente. Iar mesajul care tronează la intrarea în celebra Terasă Obor, în prezent cu lacătul pus, descrie cel mai bine România actuală: ÎNCHIS până trece balamucu’.

În urmă cu o lună, Piața Obor era plină de mușterii, acum parcă trăim într-un western vechi, din anii ’70 și așteptăm ca, dintr-o clipă într-alta, un balot de paie să treacă furtunos prin fața ochilor noștri.

La intrarea din piață, acolo unde, până la decretarea stării de urgență, găseai diferite ustensile de bucătărie, obiecte pentru munci agricole și câte și mai câte, e pustiu.

Imagini goale, fără oameni, fără viață. O civilizație recent apusă pare că și-a lăsat amprenta în aceste locuri, în care oamenii nu mai fac parte din peisaj.

Porumbeii le-au luat locul oamenilor

În loc de clienți, găsim mulți porumbei – undeva la 50 de perechi. Vizibil afectați și ei de aceste vremuri, se năpustesc asupra ta, cerșindu-ți o boabă de grâu, o firimitură, orice pentru a-și astâmpăra foamea.

Când văd că nu obțin nimic, asemeni unui cerșetor de rând, pleacă mai departe.

După valul de porumbei, apar și primii oameni, înghesuiți în spatele unei dube. Nu-s clienți, sunt de-ai locului, de-ai pieței. Au de descărcat marfă.

„Închis până trece balamucu’”

În stânga halei noi, Terasa Obor, celebră pentru micii săi, este închisă. Gică Petrescu și Gil Dobrică nu se mai aud în boxe. O liniște mormântală i-a înlocuit.

„Închis până trece balamucu’” – este mesajul scris pe o foaie A4 și lipit la intrarea în terasă.

Așa că să mergem mai departe.

La piață, doar câțiva clienți

Bucureștenii par să respecte cu sfințenie ordinele date de mai-marii țării. Doar câțiva au venit la piață, pentru a-și lua, probabil, cele necesare.

Pe tarabe, în perioada stării de urgență, prețurile legumelor de sezon nu s-au schimbat: 3-4 lei – salata, 2-2,5 lei – legătura de ridichi, 1-1,5 lei – ceapa verde, 1-1,5 lei usturoiul verde etc.

Tarabele din spatele pieței au fost părăsite

În spatele pieței nu mai e forfotă mare. Nimeni nu se mai îmbulzește, nu te mai lovește niciun căruț.

E liniște acum, însă să sperăm că nu pentru mult timp.

Text și foto: Eugen Dinu.

               

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

PROFIT 24 TV LIVE

PITEȘTI

Câmpulung

Mioveni

SUSTINE INDEPENDENTA NOASTRĂ

Dacă esti multumit de activitatea noastra si crezi ca facem o presa libera, ne poti sprijini sa continumam in slujba ta, fara a fi nevoiti sa facem contracte cu statul

În Trend