spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

STAI LA BLOC? Uite ce amendă primeşti dacă nu permiţi accesul în apartament al şefului de asociaţie !

Facebook Twitter Google+
STAI LA BLOC? Uite ce amendă primeşti dacă nu permiţi accesul în apartament al şefului de asociaţie !

Proprietarii care nu vor permite accesul în locuință pentru reparații, lucrări sau în situații de urgență, după ce au primit preaviz motivat de la asociație, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei, potrivit viitoarei legi a asociaților de proprietari, aplicabilă din septembrie.

Obligația proprietarului de a permite accesul în apartamentul său, în caz de reparații/lucrări sau în caz de urgență, există și în prezent, dar noua lege a asociațiilor de proprietari prevede o amendă țintită pentru refuzul proprietarilor. Iar amenda va fi cuprinsă între 500 și 3.000 de lei, potrivit Legii nr. 190/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, în vigoare de la 28 septembrie 2018.

Legea nr. 190/2018 va ajunge curând să înlocuiască cu totul Legea nr. 230/2007, actuala reglementare a asociațiilor. Noua lege e mult mai cuprinzătoare, iar subiectul accesului în locuință e mai detaliat reglementat.

„Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se  poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepţie cazurile de urgenţă când termenul pentru preaviz este de 24 de ore„, scrie în viitoarea lege.

În noul act normativ, aplicarea amenzii pentru acest refuz este foarte clară: cei care nu respectă prevederea de mai sus vor risca o amendă între 500 și 3.000 de lei. Cuantumul amenzii se regăsește și acum în lege, dar se aplică pentru neluarea măsurilor necesare pentru a repara și a menține clădirea în stare de siguranță și, de asemenea, vizează atât proprietarii, cât și asociația în sine. Noua lege fixează însă amenda pentrurefuzul efectiv de a permite accesul.

În esență, chestiunea preavizului e aproximativ la fel și în actuala lege, numai că, la situațiile de urgență, nu e prevăzut un preaviz de 24 de ore, ci ideea că accesul trebuie să se facă imediat. Nu se prevede în actuala lege nici că preavizul trebuie să fie motivat, dar noua lege include această cerință.

De asemenea, noua lege clarifică și lărgește sfera celor cărora trebuie să li se permită accesul:

  • președintele asociației sau un membru al comitetului executiv;
  • administratorul;
  • persoana calificată să realizeze lucrările.

Cine va aplica amenda în cazurile de refuz ale proprietarilor? Potrivit proiectului, cei de la poliția locală, primarii ori împuterniciții lor. De asemenea, pentru această faptă contravențională nu se va putea da un avertisment la prima abatere.

Răspunderea pentru stricăciuni: a proprietarului și a asociației

Refuzul proprietarului de a permite accesul în locuința sa se poate traduce uneori în pagube pentru vecinii săi, pagube pentru care acesta trebuie să răspundă conform legii. „În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa (…) acesta răspunde civil şi penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectaţi, în condiţiile legii„, prevede noua reglementare.

Mai departe, documentul prevede și că proprietarul păgubit în urma efectuării lucrărilor în apartamentul său (deci, după ce a permis accesul) va fi despăgubit de asociația de proprietari, prin fondul de reparații. În cazul în care prejudiciul e cauzat de executantul lucrărilor de intervenție, atunci el va despăgubi proprietarul.

Lucrările de intervenție la elementele componente ale proprietății comune se vor executa în condițiile stabilite de comun acord și consemnate printr-un acord semnat de către proprietar și asociația de proprietari.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....