spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

S-A DAT LEGE LA CURTEA DE ARGES! Primaria va amendeaza daca nu o respectati. VEZI CE AU DECIS ALESII

Facebook Twitter Google+
S-A DAT LEGE LA CURTEA DE ARGES! Primaria va amendeaza daca nu o respectati. VEZI CE AU DECIS ALESII

La ultima sedinta a Consiliului Local, s-a aprobat in sfarsit o lege corecta si aplicabila doar pentru orasul Curtea de Arges. Legea,in fond o procedura si un program, a fost votata si tine de linistea si ordinea publica, de respectarea programului de functionare a Agentilor Economici care desfasoara activitati la parterul locuintelor colective.Fara alte comentarii, doar cu precizarea ca speram ca aceasta sa fie pusa in aplicare, iata mai jos textul integral al legii adoptate de Consilierii Locali din Curtea de Arges:

 

PROCEDURA DE APROBARE A PROGRAMULUI DE FUNCŢIONARE A AGENŢILOR ECONOMICI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATE LA PARTERUL LOCUINŢELOR COLECTIVE SAU PE O RAZĂ DE 30 METRI DE FERESTRELE LOCUINŢELOR

 

Art 1. Agenţii economici care desfăşoară activitate la parterul locuinţelor colective sau pe o rază de 30 metri de ferestrele locuinţelor sunt obligaţi să solicite aprobarea programului de funcţionare în termen de 10 zile de la data începerii activităţii.
Art. 2. Cererea tip pentru obţinerea aprobării programului de funcţionare se publică pe pagina de web a Primăriei Curtea de Argeş sau va fi pusă la dispoziţia agenţilor economici, gratuit, de către primărie prin Biroul Comercial şi de administrare a Domeniului Public şi Privat.
Art 3. Cererea tip completată de solicitanţi se depune la Registratura Primăriei Municipiului Curtea de Argeş, însoţită de copia certificatului de înmatriculare a societăţii comerciale.
Art 4. După verificarea îndeplinirii criteriilor de funcţionare, se comunică beneficiarului aprobarea solicitării sau refuzul motivat al aprobării.
Art 5. Ca regulă generală, programul de funcţionare se poate stabili pentru toate zilele săptămânii, începând de laora 7.00, fără îngrădiri orare, cu respectarea legislaţiei muncii şi a reglementărilor privind ordinea şi liniştea publică şi se va aviza în forma în care a fost solicitat.
Art 6. Agenţii economici care desfăşoară activitate de producţie nu pot funcţiona la parterul locuinţelor colective.
Art 7. Pentru unităţile de alimentaţie publică sau prestatoare de servicii, programul de funcţionare nu va putea depăşi ora 23,00. Prin excepţie, se poate stabili şi aproba un program de funcţionare peste ora 23,00, dacă nu se depăşeşte nivelul maxim de zgomot stabilit prim O.M.S. nr 119/2014, fapt certificat printr-un buletin de determinare a nivelului sonor eliberat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş sau de către persoane fizice/juridice atestate de către Ministerul Mediului pentru componenta zgomot şi vibraţii.
Art 8. În cazul în care unitatea se află la parterul sau subsolul unei clădiri colective, poate fi folosită muzică după orele 23.00 numai în cazul în care asociaţia de proprietari îşi dă acordul cu condiţia obţinerii acordului vecinilor ceimai apropiaţi, pe orizontală şi pe vertical. In cazul unor reclamatii intemeiate, Primaria Municipiului Curtea de Arges poate reduce programul de functionare, iar reclamatiile intemeiate repetate pot conduce la suspendare activitatii.

Art 9. Pentru unitatile situate in alte locuri decat cele de la art  8, programul de functionare se poate stabili si aproba pentru toate zilele saptamanii, fara ingradiri orare, cu respectarea ligislatiei muncii si a reglementarilor privind ordinea si linistea publica.

Art 10. Programul de functionare se afiseaza la intrarea in unitate, in mod vizibil din exterior, agentul economic fiind obligat sa asigure respectarea acestuia.

Art 11. Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a)  functionarea agentilor economici in baza unui program de functionare neaprobat de Primaria Municipiului Curtea de Arges;

b)  nerespectarea programului de functionare aprobat;

c)  neafisarea programului de functionare in forma aprobata de Primaria Municipiului Curtea de Arges;

Art 12. Contraventiile prevazute la art.9 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)   cu amenda de la 300 la 2.000 lei, cele de la lit.a si b;

b)   cu amenda de la 200 la 800 lei, cea de la lit.c.

Art 13. In cazul repetarii contraventiilor prevazute la art.  11 literele a) si b) de catre agentii economici care detin localuri publice situate in imobile cu destinatia de locuinte sau in imediata vecinatate a acestora, se poate dispune si sanctiunea contraventionala complementara de suspendare a activitatii localului public pe o perioada cuprinsa intre 30 si 45 zile. Suspendarea activitatii localului situat in imobile cu destinatia de locuinte sau in imediata vecinatate a acestora se dispune de catre organul constatator, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, la aplicarea celei de a doua sanctiuni,pentru aceeasi fapta, prevazuta la art.  11 literele a) si b).

Art 14. Contraventiile prevazute la art.9 se constata de catre Primar si imputerniciti acestuia sau de catre organelle abilitate ale Ministerului de Interne.

Art 15. Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal jumatate din minimul amenzii.

Facebook Twitter Google+

Redactor colaborator editia online si print

Facebook Comments

Mai poti citi si....