spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Primăria Câmpulung caută şef serviciu la evidenţa persoanelor 

Facebook Twitter Google+
Primăria Câmpulung caută şef serviciu la evidenţa persoanelor 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu al Serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor al municipiului Câmpulung, judeţul Argeş. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
02 mai 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 mai 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
21 mai 2018, ora 11:00: proba scrisă;
data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:
copia actului de identitate;
formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....