spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Prefectura Argeş somează primarii din judeţ: Puneţi osul la treabă !

Facebook Twitter Google+
Prefectura Argeş somează primarii din judeţ: Puneţi osul la treabă !

Prefectura Arges a transmis, ieri, un apel către toti primarii localitatilor din Argeş prin care ii someaza să se implice mai activ in actiunile de prevenire a incendiilor de vegetatie tot mai dese le nivel de judeţ.

Iata apelul făcut public de Prefectura Argeş către toţi primarii din Argeş:

„Apel către primarii tuturor localitaților din județul Argeș ! Pe fondul creşterii, în ultima perioadă, a numărului de incendii cauzate de utilizarea focului deschis pentru arderea resturilor vegetale din curţi, grădini, de pe terenurile din vecinătatea imobilelor de locuit şi de pe terenurile agricole, în vederea diminuării producerii eventualelor efecte asupra populaţiei şi bunurilor acesteia, se impune intensificarea acţiunilor preventive la nivelul fiecărei localităţi.

În temeiul prevederilor Legii nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul MAI nr.163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, Ordinul comun al MIRA/MADR 605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale, rectificat şi HGR nr. 537 din 6 iunie 2007 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, vă revin următoarele obligaţii:

– afişarea la primărie şi în alte zone intens frecventate de cetăţeni, în locurile vizibile, a prevederilor referitoare la măsurile de prevenire specifice pe timpul, curăţeniei de primăvară, interzicându-se cu desăvârşire arderea resturilor vegetale şi menajere în vecinătatea construcţiilor şi amenajărilor gospodăreşti;

– angrenarea compartimentul de prevenire al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în acţiunile, de informare preventivă, pe această tematică, la gospodăriile cetăţeneşti, şcoli şi exploataţii agricole şi de verificare al modului în care sunt respectate prevederile cuprinse în Normele generale de apărare împotriva incendiilor, cu predilecţie, în vecinătatea fondului forestier, căilor de comunicaţie, magistralelor de petrol şi gaze şi a construcţiilor;

– actualizarea documentelor de înştiinţare – alarmare, organizarea şi gestionarea intervenţiei operative în cazul înregistrării de incendii ca urmare a focului deschis şi asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru activităţile de stingere;

– cooperarea cu reprezentanţii Ocoalelor silvice de stat şi private privind informarea reciprocă şi asigurarea intervenţiei operative în cazul producerii unor incendii de vegetaţie în vecinătatea suprafeţelor împădurite de pe teritoriul localităţii;

În cazul apariţiei unor evenimente ca urmare a manifestării riscurilor mai sus enunţate, fără obținerea permisului de lucru cu foc deschis, neasigurarea măsurilor de supraveghere și propagarea la vecinătăți, se vor aplica amenzi contravenționale de la 1.000 la 2.500 lei.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....