spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Politehnica Bucureşti – programe de master în Mioveni 

Facebook Twitter Google+
Politehnica Bucureşti – programe de master în Mioveni 

Facultăţile Ener­getică şi Inginerie Industrială şi Robo­tică din cadrul Uni­ver­sităţii Politehnica din Bucureşti vor a­du­ce în Mioveni, pen­tru al nouălea an con­secutiv, două spe­cializări pentru masterat: Manage­mentul Mediului şi Dezvoltare Durabilă (20 de locuri) şi Con­cepţie şi Manage­ment în Productică (20 de locuri).
Locurile sunt fără taxă, iar cursurile se vor desfăşura în Mioveni şi laboratoarele la Bucureşti.
Dosarul de admitere trebuie să conţină următoarele acte:
1) Fişa de înscriere tip(obţinută de la Comisia de admitere a facultăţii);
2) Două fotografii, realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm;
3) Diploma de bacalaureat, în original;
4) Diploma de licenţă/inginer sau echivalentă acesteia, în original (candidaţii din promoţia 2019 pot fi înscrişi şi pe baza adeverinţei de absolvire în original, cu precizarea mediei generale a anilor de studii şi a mediei de la examenul de diplomă/licenţă);
5) Foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original, numai în cazul se prezintă diploma de licenţă/inginer;
6) Certificatul de naştere, în copie legalizată;
7) Adeverinţă medicală tip, eliberată de un cabinet medical, din care să rezulte că solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candidează;
8) Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (numai dacă este cazul schimbării numelui);
9) Buletin/carte de identitate, în copie;
10) Plata taxei de admitere – se plătește la secretariat, la locul înscrierii (50 lei pentru sesiunea din iulie sau 100 lei pentru sesiunea din septembrie) 11) Dosar plic
În cazurile de schimbare de nume, pe lângă numele din certificatul de naştere trebuie să fie consemnat în paranteză şi numele din buletinul/cartea de identitate.
Concursul de admitere în învăţământul universitar de masterat se organizează în două sesiuni, în iulie şi septembrie 2019, astfel:
l Sesiunea I:
Înscriere: 1 iulie – 10 iulie 2019.
Pentru Masterul Concepţie şi Management în Productică, examen de admitere (interviu) va avea loc pe 11 iulie ora 17.00, sala C B109, Politehnica Bucureşti.
Program înscrieri (Sala CB 017):
Luni, miercuri şi vineri / 9.00 – 16.00.
Marţi şi joi / 12.00 – 18.00.
Sâmbătă şi duminică / 10.00 – 14.00.
l Sesiunea a II-a:
Înscriere :22 iulie – 11 septembrie 2019.
Examen de admitere 12-13 septembrie.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....