Acest continut nu poate fi copiat !
spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Participaţi şi voi, mâine? Iată ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local pe luna februarie 

Facebook Twitter Google+
Participaţi şi voi, mâine? Iată ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local pe luna februarie 

Nu mai puţin de 15 puncte se află pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Curtea de Argeş, pe luna februarie. Aceasta va avea loc marţi, 26 februarie, începând cu ora 15:00. Reamintim că şedinţele CL sunt publice şi orice cetăţean poate participa. Iata ordinea de zi completă:
1. PROIECT DE HOTARARE pentru alegerea presedintelui de sedinta

2. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea unor diplome.

3. Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta anterioara.

4. PROIECT DE HOTARARE privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local Curtea de Arges nr. 71/1999 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al municipiului Curtea de Arges.

5. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea platii unor cotizatii anuale datorate pentru anul 2019.

6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Gospodarie Comunala.

7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale in anul 2019.

8. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si serviciilor fara personalitate juridica pentru anul 2019 prin reorganizarea activitatii unor birouri si modificarea structurii functiilor publice.

9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare al municipiului Curtea de Arges.

10. PROIECT DE HOTARARE pentru conferirea titlului de Cetatean de onoare al Municipiului Curtea de Arges caporalului clasa a III-a Craciun Vasile Dan – Cornel.

11. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridica si a structurilor subordonate in anul scolar 2019 – 2020 din municipiul Curtea de Arges.

12. PROIECT DE HOTARARE privind constituirea Echipei mobile de interventie in cazurile de violenta domestica.

13. PROIECT DE HOTARARE privind utilizarea excedentului bugetar ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare in anul 2019.

14. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind inchirierea pasunilor colinare, pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pasunilor, pentru aprobarea Caietului de sarcini al inchirierii, pentru aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie si pentru aprobarea proiectului contractului de inchiriere.

15. Diverse

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....