spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

KLANAR IMOBILIARE INFORMEAZA – Cat costa si cum se scoate un teren din circuitul agricol ? 

Facebook Twitter Google+
KLANAR IMOBILIARE INFORMEAZA – Cat costa si cum se scoate un teren din circuitul agricol ? 

Scoaterea terenului din circuitul agricol exclusiv pentru suprafețele situate în extravilan este reglementată prin Ordinul comun 897/798/2005 din 16.09. 2005 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) si actualizata prin procedura de catre Ordinul nr. 83 din 23 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 184 din 28 februarie 2018. Terenurile agricole pot fi scoase din circuitul agricol definitiv (construcții) sau temporar (amenajări, exploatare pietriș din terasă, alimentare cu apă sau gaze, amplasare sonde, alte construcții provizorii etc.), pentru o perioadă de maximum doi ani.
Cine aprobă scoaterea din circuitul agricol?
– pentru suprafețele de până la 1 ha, fără plantații vitipomicole, lucrări de îmbunătățiri funciare și de clasele III-V de calitate: prin decizia directorului exe­cutiv al direcției agricole județene (DAJ), pe baza avizului oficiului de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI);
– pentru suprafețele cuprinse între 1-100 ha, fără plantații vitipomicole, lucrări de îmbunătățiri funciare și de clasele III-V de calitate: aprobare de la MADR, prin decizia directorului DAJ, pe baza avizului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) acordat de OCPI județean;
– suprafețele mai mari de 100 ha: prin hotărâre a Guvernului, cu avizul comun al MADR și al Ministerului Administrației Publice și Dezvoltării Regionale (MAPDR);
Unde trebuie să mergeți?
Pasul 1: prima dată vă adresați primăriei localității pe raza căreia se află terenul, unde veți solicita un certificat de urbanism. Dacă autoritatea publică nu dispune de un astfel de serviciu ori nu are un angajat cu această specializare, documentul va fi solicitat de la consiliul județean (CJ). Despre documentația pe care trebuie s-o depuneți în vederea obținerii certificatului de urbanism vom scrie amănunțit în alt număr al revistei noastre.
Specificare: piesele din dosarul final vor fi procurate de la OCPI, DAJ, ANIF și, după caz, de la MADR.
Pasul doi: la OCPI județean depuneți documentația, care se va întocmi în 2 exemplare, unul pentru OCPI, altul pentru DAJ, sau în 3 exemplare, ultimul pentru proprietar, atunci când dosarul cuprinde și un plan de situație. OCPI verifică cererea, extrasul de carte funciară, actele de proprietate, documentația cadastrală și dovada de plată și eliberează avizul. Teoretic și legal, termenul de emitere a avizului este de 10 zile. Cu acest aviz dosarul pleacă la DAJ.
Pasul 2: la direcțiile agricole județene, în această fază, dosarul circulă fără să fie nevoie de prezența dvs. În schimb, procurarea documentației inițiale pică în sarcina dvs. (încadrarea terenului în clasa de calitate, plata taxei). DAJ verifică cererea, certificatul de urbanism, planul de situație și de încadrare în zonă, încadrarea în clasa de calitate, expertiza de evaluare a terenului, documentele de plată, memoriul tehnic și celelalte avize din dosar (ANIF și, după caz, avizele consiliilor locale și al Direcției de consolidare). În termen de 10 zile, DAJ trebuie să emită acordul/decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol. Termenul se va prelungi în cazul în care dosarul are nevoie de avizul MADR sau MAPDR (prin intermediul prefecturii). În final, DAJ va transmite proprietarului/beneficiarului decizia de aprobare;
Pasul 3 – ANIF: este necesar numai dacă pe suprafața scoasă din circuit există amenajări funciare (irigații, desecări etc.) pentru obținerea unui acord tehnic.
Ce trebuie să plătiți?
Costurile anterioare (certificat de urbanism, planul de încadrare în zonă, memoriul tehnic al lucrării) nu fac subiectul acestui articol. Ce plătiți, totuși? Taxa aferentă analizei și verificării documentației de scoatere a terenurilor din circuitul agricol. Aceasta este de 250 lei (1.500 lei, în regim de urgență) pentru terenurile sub 1 ha; 500 lei (2.000 lei, în regim de urgență) pentru suprafețele cuprinse între 1-50 ha; 700 lei (3.000 lei, în regim de urgență) pentru suprafețele mai mari de 50 ha. În procedura de urgență actele se emit în termen de 3 zile. Banii din taxe merg 60% în conturile MADR și 40% în contul ANCPI. Taxa se achită la Trezorerie în conturile MADR și ANCPI. La ANIF acordul tehnic are un tarif fix, de 285 lei plus TVA.

 

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....