spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

ITM Arges a dat amenzi de un miliard de lei

Facebook Twitter Google+
ITM Arges a dat amenzi de un miliard de lei

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată

ITM Argeş a efectuat un număr de 116 de controale. Astfel, la 24 angajatori au fost depistate ca prestând muncă nedeclarată un număr de 52 de persoane.

În urma acestor controale au fost aplicate 19 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 640.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

  • neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;

  • neacordarea drepturilor salariale;

  • netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

  • necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;

  • neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.

  • netransmitere contract individual de muncă în Revisal.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

tăierea și rindeluirea lemnului;

– alimentație publică, transport;

– construcţii, protecție și pază.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 143 de controale.

Au fost aplicate un numar de 24 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 104.000 lei.

Deficienţele constatate în urma controalelor:

– lipsă instruire SSM;

– lipsă control medical periodic;

– necomunicare eveniment;

– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :

exploatare forestieră, întreținere și reparații auto;

– construcţii, lucrări instalații electrice.

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face în scris la numărul de fax 0248/223.412, la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

Facebook Twitter Google+

Redactor colaborator editia online si print

Facebook Comments

Mai poti citi si....