spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

INTERVIU ! Şeful Agenţiei Antidrog: Jumătate din consumatorii de droguri din Argeş sunt elevi

Facebook Twitter Google+
INTERVIU ! Şeful Agenţiei Antidrog: Jumătate din consumatorii de droguri din Argeş sunt elevi

Consumul de droguri a avut  în România o evoluţie continuă şi în egală măsură a cunoscut şi o diverificare a drogurilor traficate şi consumate pe teritoriul ţării. Pentru a afla care este situaţia în ceea ce priveşte consumul şi prevenirea consumului de droguri în Argeş, ne-am adresat directorului Agenţiei Naţionale Antidrog, chestorul Sorin Oprea.

sorin-oprea-2

Rep– Care este incidenţa drogurilor la nivelul judeţului Argeş şi care este pozişia pe care se află raportat la media pe ţară?

Chestorul Sorin Oprea- Conform studiului GPS realizat de speciaştii ARA prevalenţa oricărui tip de droguri, inclusiv NSP(noi substanţe psihoactive) în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani estede 6,6 %. Acest lucru indică o creştere a prevalenţei comparativ cu anul 2010 când se situa la 4,3%.

În ceea ce priveşte prevalenţa consumului de droguri la nivel regional, cel mai mare consum experimental de droguri ilicite se înregistrează în regiunea Bucureşti-Ilfov cu 13,9 % iar cel mai mic consum se înregistrează în Regiunea Sud Vest, de 0,9%. În celelalte regiuni există un consum de droguri cuprins între 6,5% pentru Regiunea Sud este , 4,7% pentru Regiunea Vest şi 2,1% Regiunea Nord Est.

În ceea ce priveşte judeţul Argeş, datele rezultate din monitorizarea de rutină a indicatorului „Adminietre la tratament” pentru anul 2015, indică faptul că 34 de beneficiari ai serviciilor de asistenţă acordate consumatorilor de droguri, 34 au avut domiciliul în judeţul Argeş ceea ce reprezintă 1 % din totalul consumatorilor de droguri aflaţi în servicii în anul 2015.

Rep- Care sunt categoriile socio-profesionale şi de vârstă cele mai vulenerabile?

Chestorul Sorin Oprea– În funcţie de vârstă, potrivit datelor şi studiilor efectuate de ARA, cele mai mari prevalenţe de-a lungul vieţii se înregistrează la categoriile 15- 24 de ani caz în care cele mai consumate droguri sunt canabisul cu 6,6%,  NSP -3,6% ecstasy- 1,7%, crack-cocaină- 0,7 %.

Următoare categorie de vârstă vulenerabilă în ceea ce priveşte consumul de droguri este 24- 34 de ani, categoria care consumă aceleaşi tipuri de droguri cu menţiunea că în aces caz consumul de canabil ajunge la 7,4% iar cocaina reprezintă 1,5% din totalul drogurilor consumate.

Cert este că cea mai mică vârstă de debut declarată de cei care au experimentat consumul de canabis este de 10 ani iar cea mai mare de 50 de ani.

Din punct de vedere al statutului ocupaţional persoanele fără loc de muncă au declarat un consum, în ultimul an şi în ultima lună , al oricărui drog ilicit, într-un procent mai mare decât populaţia activă din punct de vedere economic, diferenţa procentuală fiind cam aceiaşi adica 6,7 % de exemplu pentru prima categorie faţă de 6% pentru cei activi.

Jumătate din consumatorii de droguri din judeţul Argeş aflaţă în servicii în anul 2015 avea calitatea de elev, 32,4%  fără ocupaţie iar 17,6 erau angajaţi.

Rep– Care sunt locurile considerate din punctul dvs de vedere, cu risc ridicat pentru consum de droguri?

Chestor Sorin Oprea– Zonele cu cel mai mare risc de consum de droguri, ca număr de cazuri înregistrate, se concentrează în jurul marilor centre universitare şi în judeţele de graniţă- Bucureşti, Iaşi, Cluj Napăoca, Sibiu, Tg Mureş, Timişoara şi Constanţa.

În plus, trei din aceste judeţe- Iaşi, Galaţi, Constanţa- sunt judeţe de graniţă situate în zonă de tranzit foarte mare în timp ce judeţele Constanţa şi Prahova sunt cele mai frecventate de tineri pentru petrecerea timpului liber.

 Rep-Ce măsuri a luat ARA în acest an pentru limitarea consumului şi pentru prevenirea apariţiei de noi consumatori

 Chestor Sorin Oprea – Mai toate programele de prevenire au ca obiectiv informarea, educarea şi conştientizarea populaţiei generale, şcolare şi grupurilor vulnerabile privind consumul de alcool, tutun, droguri şi NS( substanţe noi psihoactive). Apoi se urmăreşte dezvoltarea unor practici în rândul acestor categorii de populaţie căître activităţi recreaţionale dezirabile, ca alternativă la consumul de droguri. Deosebit de utile sunt programele de prevenire orientate spre formarea şi consolidarea abilităţilor personale cu rol de factori de protecţie împotriva consumului de droguri. În acest an au fost derulate campanii şi proiecte naţionale şi locale –„Mesajul meu antidrog” ajuns la ediţia a XIII-a, Ziua Mondială fără tutun, Ziua Internaţională de Luptă împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri” , proiectl „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, „Studoiul privind consumul de tutun, alcool şi droguri în mediul liceal şi profesional”. Cu aceste ocazii au fost informaţi în medie 1 700 de elevi, 150 de cadre didactice, 130 de studenţi şi 600 de persoane din comunitate şi vorbim aici doar despre judeţul Argeş.

Rep-Câte intervenţii medicale de urgenţă au fost înregistrate în Argeş, la consumatorii de droguri, potrivit ultimelor date statistice de care dispuneţi

Chestorul Sorin Oprea – Unităţile spitaliceşti de pe raza judeţului Argeş au transmis către CPECA Argeş un număr de 16 fişe de înregistrare a urgenţelor medicale produse ca urmare a consumului de substanţe păsihoactive, 6 fişe standard de admitere la tratament ca urmare a consumului de droguri şi 5 fişe de externare . În ceea ce priveşte serviciile oferite în cadrul Centrului au fost informate 217 persoane şi asigurate 30 de servicii medicale, 245 de servicii păsihologice şi 131 de servici sociale.

Rep- România şi-a asumat în calitate de membru ONU angajamentul conform căruia vor fi eliminate pînâ în 2030 noi infecţii cu HIV. Ce rol are Agenţia Naţională Antidrog în acest angajament şi ce măsuri se iau?

Chestorul Sorin Oprea –Având în vedere dinamica fenomenului, consumul noilor substanţe psihoactive precum şi creşterea incidentei cazurilor de infecţie cu HIV şi HVC la consumatorii de droguri, este necesar un efort mai mare din partea Guvernului României pentru a oferi răspunsul aşteptat în domeniul informării şi educării populaţiei în general şi a gruprilor de risc, precum şi pentru a acoperi nevoile de dezvoltare şi standardizare a serviciilor integrate de asistenţă acordate consumatorilor de droguri. ARA este singura instituţie din România care are rolul de coordonator naţioal al activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri. Totuşi, pentru  respectarea angajamentelor luate de România sunt necesare eforturi comune cu toate instituţiile implicate precum şi din partea Organizaţiilor Non Guvernamentale, eforturi care necesită bugete şi o prioritizare a acţiunilor. ARA şi-a propus alinierea la ceea ce înseamnă standard european în relaţia cu societatea civilă, prezenţa ONG-urilor fiind un barometru real în acest sens. În contextul Strategiei este vorba de o creştere atât a vizibilităţii şi credibilităţii insituţiilor statului cât şi de o creştere a implicării societăţii civile în domeniul politicilor antidrog.

Rep-Care ste suma alocată de stat, în acest an, pentru consumatorii de droguri din Argeş şi cât reprezintă ea raportat la numărul de consumatori?

Chestor Sorin Oprea –La nivelul CPECA Argeş, în anul 2016 au primit servicii de asistenţă 34 de beneficiari. Acestora li s-au acordat servicii de evaluare specializată, servicii de consiliere medicală şi servicii de managment de caz. Beneficiarii au fost referiţi pentru servicii de consiliere psihologică şi servicii sociale către furnizorii din comunitate. Serviciile furnizate la nivelul CPECA sunt gratuite şi nediscriminatorii, cheltuielile indirecte sunt constituite din costurile testelor care identifică prezenţa drogurilor în lichidele biologice precum şi din salariul medicului încadrat la nivelul centrului, suma alocată fiind de 157 ,37 de lei/luna/beneciari.

Cu aceste date ne putem da foarte repede seama dacă România şi-a asumat un angajament faţă de ONU , autorităţile fiind conştiente de eforturile materiale şi de logistică pe care trebuie să le facă, dacă sunt conştiente de faptul că până acum societatea în anasamblul ei rămâne la fel de puţin informată şi extreme de puţin implicată în ceea ce priveşte reducerea consumului de droguri sau nu.  Aceiaşi situaţie se regăseşte şi în cazul educaţiei privind bolile cu transmitere prin intermediul sângelui sau a altor lichide biologice. Aşa se face că în Argeş nu numai că nu se reduce numărul persoanelor infectate cu HIV ci există o tendinţă de creştere. Este adevărat că principala cauză în acest caz o reprezintă sexul neprotejat. Altfel, consumul de droguri este poate cel mai nociv element al societăţii căci se consumă resurse financiare enorme pentru depistarea traficanţilor, a consumatorilor, reabilitarea lor, programe de informare, medicamete şi resurse sanitare. Dar poate cea mai grea pierdere o reprezintă pierderea resursei umane.

 

 

 

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....