Conecteaza-te cu noi

Administratie

Începe ŞCOALA FĂRĂ AVIZE. Peste o sută de unităţi de învăţământ din Argeş fără autorizaţii şi avize

Publicat

in

– Cu WC-ul in curtea şcolii, fără avize ISU sau autorizaţii sanitare!  PE CINE DA VINA PRIMARII

În multe şcoli şi grădiniţe din Argeş miroase a var şi a vopsea nouă. Este semn că s-a terminat vacanţa şi că, în curând, holurile şi clasele se vor umple de copii şi vacarmul specific primei zile de şcoală. În unele unităţi de învăţământ, pregătirile s-au încheiat, în altele încă mai este de lucru şi se trage tare pentru ca totul să fie gata până lunea viitoare, pe 10 septembrie, când începe noul an şcolar. Spre deosebire faţă de alşi ani, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa fie nu a centralizat situaţia pregătirilor şi efectuează verificări în întregul judeţ, pentru a vedea stadiul lucrărilor, fie a centralizat dar nu a mai dorit să le facă publice . Cum nici măcar pe siteul ISJ Argeş nu apare nicio informaţie referitoare la acest aspect extrem de important, echipa PROFIT a stat de vorba cu reprezentanţi ai altor instituţii , inclusiv cu primari.

În privinţa autorizaţiile sanitare, situaţia este un pic mai bună decât anul trecut

Astfel, am aflat că majoritatea unităţilor de învăţământ existente la nivelul judeţului Argeş are autorizaţie sanitară de funcţionare şi iar altele sunt în curs de autorizare. Din păcate cel puţin 80 de unităţi nu au autorizaţie. Vorbim aici despre acelea unde sunt probleme în ce priveşte infrastructura, mai exact nu au apă curentă şi nici nu vor primi avizul Direcţiei Sanitare Publice până când nu vor avea. La nivel de judeţ încă sunt şcoli şi grădiniţe din mediul rural, care nu sunt racordate la reţeaua de apă curentă. Incurajator este faptul ca şaţă de anul trecut Argeşul stă mult mai bine la acest capitol, al autorizaţiilor sanitare de funcţionare şi la racorările la reţelele de apă şi canalizare. Mai exact e mai bine, dar încă mai sunt destule şcoli sau grădiniţe cu WC-ul in fundul curţii.

Peste 150 şcoli fără aviz ISU, autorităţile locale nu se implică

Situaţia este ceva mai complicată în ce priveşte avizele ISU pentru incendii. Aici numărul unităţilor de învăţământ care încă nu întrunesc condiţiile pentru a primi aviz este aproape la fel de mare ca anul trecut. Potrivit datelor culese de noi, mai biune de 150 unităţi şcolare nu au aviz ISU la incendii. Din discuţiile purtate cu cîţiva directori de şcoli neautorizate ISU din Argeş, aflăm că aceştia nu au sprijinul autorităţilor locale pentru a obţine avizele de la ISU, chiar dacă sunt administratorii clădirilor. La rândul lor, reprezentanţii ISU sun că este un mit că cere ISU Argeş nu ştiu câte documente. Mai mult, aflăm că nu se percepe nicio taxă şi nu este necesar decât proiectul tehnic al clădirii.
Aşadar şcoala începe în Argeş cu multe unităţi neavizate. Este de aşteptat, în aceste condiţii şi cel puţin teoretic, ca ISU Argeş să demareze sancţionarea primăriilor care nu şi-au făcut treaba şi nu s-au implicat. Greu de crezut, însă, acest lucru atîta timp cât primarii vor invoca acel lanţ al slăbiciunilor a cărui verigă principală este lipsa banului.

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

CINE SE BAGĂ ? AQUATERM angajeaza DIRECTOR GENERAL – VEZI CONDIȚIILE DE ÎNDEPLINIT

Publicat

in

De

Societatea AQUATERM AG ’98 SA asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Director General al Societăţii


Procedura de selecţie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobata si modificata prin Legea 111/2016 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanaţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, având în vedere contextul organizaţional, obiectivele şi rezultatele aşteptate, strategia întreprinderii publice şi elementele cheie cerute directorului general pentru asigurarea unei activităţi de succes a întreprinderii publice.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:
1.Studii superioare de lunga durata la o instituţie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenţa sau echivalent in domeniul economic / fmanciar- contabil / juridic / tehnic;

 1. Cunoaşterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu condiţia sa aiba domiciliul in Romania;
 2. Capacitatea deplina de exerciţiu;
  4.Stare de sanatate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează atestata pe baza de documente medicale;
 3. Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
 4. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 5. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare sau imputabile salariatului în ultimii 5 ani
 6. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.

Condiţii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata la o instituţie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenţa in domeniul economic/fmanciar- contabil / juridic / tehnic;
 2. Vechime de minimum 7 ani in munca / experienţa profesionala;
 3. Să aibă experienţă de consultanţă în management, conducere şi/sau administrare minimum 5 ani in cadrul unor întreprinderi publice, regii autonome, instituţii publice ori societăţi din sectorul privat;
 4. Experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990,
  O.U.G. nr. 109/2011)
 6. Sa aiba experienţă în domeniile care oglindesc activitatea societăţii şi anticipează provocările societăţii în anii următori.

Pentru a se califica pentru poziţie, candidaţii trebuie să posede următoarele cunoştinţe, aptitudini şi abilităţi:
⦁ Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice
Următoarele obiective specifice principale vor fi avute în vedere la stabilirea competenţelor în domeniul de activitate al societăţii:

 • cunoştinţe de sector specifice întreprinderii publice ;
 • cunoştinţe despre reglementările specifice serviciilor publice;

⦁ Competente profesionale de importanta strategică/tehnică Directorul general va avea experienţă în:
– îmbunătăţirea performanţei societăţilor şi serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacităţi strategice şi de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea şi părţile interesate ale acesteia;
– înţelegerea rolului sau în oferirea unei direcţii strategice pentru organizaţie pe termen lung;
evaluarea opţiunilor strategice şi a riscurilor,
– identificarea priorităţilor strategice şi contribuţia Ia prezentarea de direcţii strategice Consiliului de Administraţie , în scopul de a oferi valoare şi creştere pentru societate pe termen lung;
– cunoştinţe şi abilităţi de a evalua opţiuni strategice şi riscuri, de a identifica priorităţi şi de a contribui la îmbunătăţirea strategiei de dezvoltare a societăţii;
– cunoştinţe şi practici de management financiar şi abilitatea de a comunica în clar aşteptările şi acţiunile necesare pentru realizarea indicatorilor stabiliţi de Consiliul de Administraţie;
– cunoştinţe pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica şi propune strategii pentru managementul riscului;
– are o înţelegere a sistemului legal şi a mediilor legale în care operează societatea.

⦁ Guvernanta corporativă
O puternică înţelegere a principiilor şi practicilor de guvemanţă corporativă cu privire la:
practici şi principii de guvemanţă corporativă, este familiarizat/ă cu legislaţia şi politicile guvernamentale referitoare la guvemanţa întreprinderilor publice şi înţelege importanţa gestionarii resurselor publice într-o manieră transparentă şi eficace;
rolului şi responsabilităţillor directorului; gândire strategică şi previziuni; – monitorizarea performanţei • înţelege responsabilităţile funcţiei privind monitorizearea organizaţiei şi responsabilităţile sale legale, etice sau sociale.
⦁ Social si personal
Se au în vedere următoarele:

 • Dezvoltarea şi motivarea personalului;
 • Relaţionarea cu succes cu alţii în diverse grupuri şi situaţii, promovând relaţiile armonioase de lucru;
 • Eficienta în negocierea de înţelegeri care obţin rezultatele dorite, într-o manieră ce demonstrează respect şi integritate;.
 • Imbunatatirea siguranţei şi sănătăţii ocupaţionale a angajaţilor;
 • Creşterea productivităţii muncii şi a performanţei personalului.
  ⦁ Etică si integritate
  Se comportă cu integritate, onestitate şi transparenţă în relaţia cu alţii şi cu societatea.
  Evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi prevăzute de
  O.U.G. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
  ⦁ Independentă
  Posedă o gândire independentă şi este capabil/ă să ofere provocarea şi rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administraţie în realizarea unei înţelegeri globale a informaţiilor şi opţiunilor care facilitează un standard înalt în luarea deciziilor.

Criterii de evaluare si selecţie la interviu:

 1. îndeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevăzute in
  OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
 2. Cunoştinţe de afaceri in privinţa obiectului de activitate al societăţii
 3. Cunoştinţe, experienţa si abilitaţi manageriale
  Candidaţii selectaţi conform condiţiilor minime de mai sus vor fi evaluaţi in baza matricei Profilului Candidatului.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

– copia actului de identitate;
– copia diplomelor de studii;
– curriculum vitae
– Documente/adeverinţă în original din care rezultă experienţa în administrarea /managementul unor societăţi comerciale, inclusiv din sectorul privat.
– Copie carnet de muncă şi extras revisal sau adeverinţă după caz.
– cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
– cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
– adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
– declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
– declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

 • Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

 • Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu. Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A.
  (www.aquatermag98.ro).

 • Dosarul de candidatură se va depune până la data de 06.01.2020, ora 15.30 la registratura Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A, Strada Negru Vodă 4, Curtea de Argeş, Judeţul Argeş 115300 în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societăţii AQUATERM AG ’98 S.A” , precum si numele şi prenumele candidatului.

 • Obligatoriu o copie a dosarului va fi trimisa si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv aconsiliu@gmail.com
  Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

FISCUL INFORMEAZĂ: ANAF nu face descinderi în apartamentele românilor

Publicat

in

De

Referitor la articolele apărute în spațiul public, cu privire la posibilele acțiuni de control demarate de ANAF în perioada următoare, este important să facem următoarele precizări:

Agenția Națională de Administrare Fiscală nu are în prezent în derulare astfel de acțiuni de verificare. Pentru combaterea evaziunii fiscale, ANAF dispune de o gamă largă de instrumente, astfel cum sunt definite de Codul de procedură fiscală. Precizăm că toate verificările ANAF se realizează în baza analizelor de risc, care pun în evidență riscurile de neconformare la declarare și plată.

Pentru o mai bună informare, rugăm reprezentanții mass media să utilizeze canalele oficiale de comunicare ale ANAF.

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Curtea de Argeș

PITEȘTI

Câmpulung

Mioveni

În Trend