Conecteaza-te cu noi

Anchete

EXCLUSIV Omul ales să o înlocuiască pe Carmen Dan a dat lovitura! Afacerea sa rupe

Publicat

in

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, luni, că senatorul Nicolae Moga este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne, după ce Carmen Dan și-a dat demisia.

Potrivit declarației de interese depuse de Moga, ce a fost verificată de Bugetul.ro, omul ales să o înlocuiască pe Carmen Dan la șefia MAI deține 62.373 de părți sociale în SC TRACON SRL Brăila.

SC TRACON SRL are ca obiect de activitate ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

În anul 2018, societatea în care este acționar Nicolae Moga a rupt. Conform datelor intrate în posesia Bugetul.ro, SC TRACON SRL Brăila a obținut un profit de 4.933.155 de lei, adică peste 1 milion de euro.

Trebuie precizat că, potrivit declarației de avere completate de Moga, în 2018 acesta a obținut dividende dela SC TRACON SRL în valoare de 179.270 de lei.

Totodată, potrivit documentului citat, el are un teren intravilan, de 4.608 mp, la Mamaia-Sat, în Năvodari și unul în Adamclisi, de 2,5 hectare.

Şi la capitolul case, propunerea PSD pentru portofoliul de la MAI stă bine. Moga are o casă de locuit, în Mamaia Sat, şi două case de vacanţă, în aceeași localitate, una de 80 de mp şi cealaltăde 465 mp.

Nicolae Moga are ș un cont la Banca Unicredit Constanţa, în care a depus suma de 50.000 de lei. Acesta a împrumutat două persoane fizice, pe Şerban Constantin şi Moga Răzvan Adrian, cu peste 250.000 de lei şi 330.000 de lei.

Moga a câştigat 142.884 lei, ca senator, şi 1.356 de lei, dintr-un teren dat în arendă. Acesta are şi pensie, el primind 48.000 de lei, ca revoluţionar, în timp ce soţia sa a primit o pensie anuală de 20.562 de lei.

Vezi și

EXCLUSIV Carmen Dan, desființată după ce și-a dat demisia! ‘Oameni mici care ajung în funcții mari’

Dezvăluire-bombă! Artificiul folosit de Guvern, pentru a da lovitura! Rolul ANAF

INTERVIU fără perdea cu Ludovic Orban. Ce se va întâmpla cu pensiile și salariile; Artificiul folosit de Guvern, pentru a-și face planul

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

Anchete

EXCLUSIV Sunt vizați toți românii care stau la bloc! Singura condiție cu care administratorul vă poate face public numele la avizier

Publicat

in

De

Bugetul.ro a descoperit, în luna martie a anului 2020, că mai sunt administratori de bloc care încalcă Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal (RGPD), făcând publice numele restanțierilor la întreținere. Ca atare, reporterul Bugetul.ro s-a adresat Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Astfel, ANSPDCP ne-a comunicat că administratorul de bloc poate dezvălui numele unei persoane doar cu o condiție: să aibă consimțământul acesteia. În caz contrar, asociația de proprietari riscă amenzi administrative în cuantum de până la 10.000.000 de euro sau, după caz, 20.000.000 de euro- în funcție de încălcarea constatată -, ori poate scăpa doar cu avertisment.

Prin urmare, raportat la prevederile legale sus-menționate, apreciem că dezvăluirea numelui/prenumelui proprietarilor/locatarilor, în contextul afișării la avizier a restanțierilor la întreținere, se poate realiza cu consimțământul acestora, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, cu respectarea principiilor și regulilor de protecție a datelor stabilite de acest act normativ”, a precizat, pentru Bugetul.ro, ANSPDCP.

Vezi și Document din interior: Se cere identificarea firmelor de pompe funebre, în vederea coordonării în caz de decese multiple

Amenzi de până la 20.000.000 de euro

În cazul în care administratorul de bloc nu respectă Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal, asociața de proprietari riscă să fie amendată cu o sume de până la 20.000.000 de euro.

Astfel, potrivit art. 83 alin. (4) și (5) coroborat cu alin. (2) din RGPD, se aplică amenzi administrative în cuantum de până la 10 000 000 EUR sau, după caz, 20 000 000 EUR în funcție de încălcarea constatată. Totodată, precizăm că în baza art. 12 alin. (2) din Legea 190/2018 se poate aplica și avertisment în funcție de particularitățile situației”, se arată în răspunsul integral primit de Bugetul.ro de la ANSPDCP.

Răspunsul integral primit de Bugetul.ro de la ANSPDCP

Domnului Eugen Dinu
Redactor-șef Bugetul.ro
redactorsef@bugetul.ro

Vă informăm că solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată la registratura generală a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 6116 din 20.03.2020.

Precizăm că Regulamentul General de Protecție a Datelor 2016/679 se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

Menționăm că în ceea ce privește modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv sub aspectul colectării, stocării, divulgării prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, aceasta se realizează în condițiile prevăzute de art. 6 în măsura în care nu sunt date cu caracter special.

Astfel, art. 6 alin. (1) din regulamentul sus-menționat stabilește următoarele:

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

(d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

(f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Astfel, în contextul prelucrării (dezvăluirii) datelor personale, este necesară analizarea temeiului legal al efectuării acesteia, în conformitate cu dispozițiile RGPD mai sus enumerate.

Totodată, menționăm faptul că art. 5 din RGPD stabilește o serie de principii care se impun a fi respectate în cadrul prelucrării datelor. Printre acestea, se numără cel privind prelucrarea datelor adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate (principiul proporționalității), păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele (principiul limitării legate de stocare) și prelucrarea datelor într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Aceleași dispoziții legale sus-menționate prevăd faptul că operatorul este responsabil de respectarea acestor principii şi poate demonstra această respectare (principiul responsabilității).

Prin urmare, raportat la prevederile legale sus-menționate, apreciem că dezvăluirea numelui/prenumelui proprietarilor/locatarilor, în contextul afișării la avizier a restanțierilor la întreținere, se poate realiza cu consimțământul acestora, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, cu respectarea principiilor și regulilor de protecție a datelor stabilite de acest act normativ.

În același timp, subliniem că prelucrările de date efectuate vor fi precedate de o informare clară, concisă, într-un limbaj simplu, în conformitate cu art. 13 din Regulament, care obligă operatorul să furnizeze persoanei vizate o serie de informații.

Totodată, precizăm că la Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt reglementate drepturile persoanei vizate: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

În acest sens, vă informăm că, pentru exercitarea drepturilor, persoanele vizate au posibilitatea să se adreseze cu o cerere operatorului (în speță asociației de proprpietari) în acest sens. Operatorul trebuie să răspundă cererilor persoanelor vizate în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

Astfel, la secțiunea ”Plângeri/Plângeri RGPD” de pe site-ul Autorității, persoanele vizate au posibilitatea de a completa un formular electronic de plângere care poate fi trimis pe adresa plangere@dataprotection.ro, cu anexarea de dovezi.

Condițiile de admisibilitate și etapele de soluționare a unei plângeri sunt prevăzute în Decizia președintelui ANSPDCP nr. 133/2018, publicată în M.Of. nr. 600/13.07.2018 și disponibilă pe site-ul nostru.

Pentru nerespectarea prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că, regimul sancționator în domeniul protecției datelor este reglementat de dispozițiile art. 83 din RGPD și prevederile Cap. VI din Legea nr. 190/2018.

Astfel, potrivit art. 83 alin. (4) și (5) coroborat cu alin. (2) din RGPD, se aplică amenzi administrative în cuantum de până la 10 000 000 EUR sau, după caz, 20 000 000 EUR în funcție de încălcarea constatată. Totodată, precizăm că în baza art. 12 alin. (2) din Legea 190/2018 se poate aplica și avertisment în funcție de particularitățile situației.

Precizăm totodată, că, pentru a veni în sprijinul operatorilor care prelucrează date cu caracter personal, autoritatea de supraveghere a emis ”Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului General privind Protecţia Datelor destinat operatorilor” și ”Ghid Întrebări și răspunsuri cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679” care sunt disponibile pe site-ul instituției noastre www.dataprotection.ro la secțiunea ”Regulament (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018”

Vă aducem la cunoştinţă că accesând adresa de internet sus – amintită a autorității de supraveghere puteți regăsi mai multe materiale/ghiduri privind aplicarea Regulamentului General de Protecție a Datelor 2016/679.
Alina SĂVOIU,
Director Direcția juridică și comunicare”.

Vezi și Ne mai putem proteja cadrele medicale de noul coronavirus sau totul este pierdut?

Medicii români au interzis! Motivul pentru care nu se poate prescrie tratamentul pentru COVID-19

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

Anchete

EXCLUSIV În lupta cu coroanvirusul, Guvernul Orban 2 cumpără combinezoane de protecție de la un magazin on-line! Firma are doar 3 angajați. Contract de peste 3 milioane de lei

Publicat

in

De

Săptămâna trecută a ieșit la iveală faptul că Guvernul Orban 2 achiziționat măști de protecție, în valoare de peste 11,5 milioane de euro, de la o firmă specializată în comerțul cu țigări și alcool – ROMWINE & COFEE SRL -, conform Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC). Firma este controlată, prin interpuși, de Cătălin Hideg, doctorand la Academia SRI.

Bugetul.ro vă prezintă astăzi un alt contract care naște numeroase semne de întrebare. În lupta cu coronavirusul, Guvernul Orban 2 ia combinezoane de protecție de la un butic on-line.

O firmă din Serbia, cu doar 3 angajați, a pus mâna pe un contract de peste 700.000 de euro, pentru livrarea de combinezoane de protecție. Este vorba despre VIRID DOO.

Înființată în 2015, firma a dat lovitura cu ajutorul statului român, punând mâna pe un contract 3.547.198 de lei, aproximativ 734.000 de euro, pentru livrarea a 38.512 de „Complet combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte (buc)”.

Vezi și DOCUMENT EXCLUSIV Lovitură pentru proprietarii de mașini, în perioada stării de urgență! Valabilitatea ITP-urilor nu se prelungește

Pe firma VIRID DOO operează, de fapt, un magazin on-line, denumit Hiper,după cum a descoperit Bugetul.ro.

De aici vă puteți cumpăra produse farmaceutice, de îngrijire personală, suplimente nutritive, dar și produse pe care le puteți lua de orice butic de la colțul străzii, precum șampon, cafea, deodorant etc.

Profit de sub 100.000 de euro pe anul 2019

Conform informațiilor financiare descoperite de Bugetul.ro, VIRID DOO a raportat anul trecut un profit sub 100.000 de euro. De asemenea, firma sârbă a avut vânzări de sub 500.000 de euro.

VIRID DOO, cu sediul în Noul Belgrad, este controlată de Maja Zikic (78,7%) și Biljana Cerimanovic (21,3%).

Firma este specializată în „Vânzare cu amănuntul prin casele de comandă, prin poștă sau prin Internet”.

Amintim că Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate este condus de către Cornelia Nagy.

Totodată, precizăm că ONAC nu este în subordinea Ministerului Sănătății, ci a Ministerului Finanțelor Publice, în fruntea căruia se află ministrul Florin Cîțu.

Vezi și Schemele de tratament pentru coronavirus. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

PROFIT 24 TV LIVE

PITEȘTI

Câmpulung

Mioveni

SUSTINE INDEPENDENTA NOASTRĂ

Dacă esti multumit de activitatea noastra si crezi ca facem o presa libera, ne poti sprijini sa continumam in slujba ta, fara a fi nevoiti sa facem contracte cu statul

În Trend