spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Dottore Manu ne buimăceşte din nou: Deşi începute din 17 august, abia mâine se votează organizarea Sărbătorilor Argeșului și Muscelului

Facebook Twitter Google+
Dottore Manu ne buimăceşte din nou: Deşi începute din 17 august, abia mâine se votează organizarea Sărbătorilor Argeșului și Muscelului
  • Vezi ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş de joi, 29 august.

Va fi mare sedintă ! Dan Manu a convoacat Consiliul Judeţean Argeş în şedinţă ordinară pentru data de joi,  29.08.2019, ora 15.00, în sala mare de ședință. Printre proiectele care urmeaza a fi SAU NU adoptate se numără şi cel privind organizarea celei de-a XIII-a ediții a Sărbătorilor Argeșului și Muscelului. Da, asa cum stiti, aceste manifestari au debutat deja inca din data 17 august, s-au cheltuit vartos si  bani cu cateva firme prietene, l-au dus pe Drăculea sa vada in ce hal a ajuns Cetatea Poienari iar Manu, ce face Manu ? După doua saptamani se risca si vrea hotarare pe ceva ce se afla in plina desfasurare. Si daca, joi, consilierii resping proiectul ? Cine plateste toata cheltuiala de pana acum ?

Iata mai jos ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş de joi, 29 august.

1. Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Argeş din data de 25.07.2019.

2. Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenului pentru ocuparea funcției de medic șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești. – Inițiator :Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate : K3, K5.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni. – Inițiator :Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K3, K5.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de sprijin financiar prin Programul „PRO Social”. – Inițiator :Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3, K5.

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii consiliului județean nr. 45/28.02.2019 privind aprobarea calendarului principalelor activități și manifestări culturalartistice, stiințifice și sportive pe anul 2019, ce vor fi organizate și sprijinite de Consiliul Județean Argeș și instituțiile subordonate, precum și a nomenclatorului de materiale ce vor susține aceste activități – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K4,K5.

6. Proiect de hotărâre privind organizarea celei de-a XIII-a ediții a Sărbătorilor Argeșului și Muscelului ce se vor desfășura în perioada 17 august – 14 septembrie 2019 – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K4, K5.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Consiliului Județean Argeș și a instituțiilor publice din subordine. – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiei de specialitate K5.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a Cofinanţării actualizate pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 703 B Serbăneşti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca”. – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K5, K6.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a Cofinanţării actualizate, pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 741 Pitești – Valea Mare – Făgetu – Mioveni, km 2+060 peste pârâul Valea Mare (Ploscaru), oraș Ștefănești”. – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K5, K6.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat şi a Cofinanţării actualizate, pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăești peste râul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăeşti” – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K5, K6.

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Argeș în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau montării rețelelor de comunicații electronice, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiei de specialitate: K5.

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unui teren aflat în domeniul public al județului Argeș. – Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K2, K5.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K3, K5.

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiei de specialitate: K5.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019 – Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K2, K3, K4, K5, K6.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2019 – Inițiator :Președintele Consiliului Județean Argeș – Transmis spre avizare comisiilor de specialitate: K1, K5.

17. Informare privind activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, pe semestrul I 2019. 18. Informare privind copiii părăsiți în unitățile sanitare din raza administrativ-teritorială a județului Argeș (semestrul I 2019).

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....