Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

DE MAXIM INTERES ! Moștenitorii își pot face GRATUIT SUCCESIUNEA anul acesta

Publicat

in

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are la dispoziție pentru acest an un buget de 46 milioane de lei destinat decontării dezbaterilor succesorale pentru moștenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Banii sunt suficienți pentru 184.000 de succesiuni. Motivul pentru care ANCPI plătește din bugetul propriu onorariile notarilor este că agenția s-a angajat să cadastreze toate cele aproximativ 40 de milioane de imobile din România până în anul 2023 prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. În procesul de înregistrare a imobilelor, noile cărți funciare sunt deschise pe numele defuncților, iar pentru a grăbi obținerea certificatelor de moștenitor, ANCPI a semnat un protocol cu notarii.

Cine poate beneficia de gratuitate

Persoanele care pot obține succesiunea gratuit sunt cele care au proprietăți în localitățile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Proprietarii a peste 1,37 milioane de imobile, pentru care s-a finalizat procesul de cadastrare prin acest program, pot obține gratuit actele de moștenitor dacă se află într-o situație de succesiune. Aceste persoane scapă de plata unor onorarii care depășesc deseori 1.000 de lei/succesiune, în funcție de valoarea imobilelor moștenite.

Etapele pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, ulterior deschiderii noilor cărți funciare pe numele defuncților, sunt următoarele:

  • sesizarea de către oficiile teritoriale a Camerelor Notarilor Publici în a căror rază teritorială defuncții și-au avut ultimul domiciliu, în baza:

– cererii însoțite de un centralizator ce cuprinde mențiuni despre numele, prenumele și datele de identificare ale defunctului și despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice;

– anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziția OCPI competent de către secretarul primăriei, care conține toate datele de identificare ale succesibililor;

– certificatul de deces, copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă;

– extrasul de carte funciară pentru informare; – copii ale actelor de proprietate ale defunctului.

  • verificarea de către Camera Notarilor Publici în Registrul de evidență a procedurilor succesorale în vederea repartizării unui notar public din cadrul acesteia, potrivit procedurii stabilite de către președintele Camerei;
  • înregistrarea dezbaterii procedurii succesorale în evidențele biroului notarului public și stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii;
  • întocmirea/eliberarea certificatului de moștenitor de către notarul public și înaintarea acestuia împreună cu factura privind onorariul notarial oficiului teritorial în a cărui rază teritorială se află imobilele în vederea înscrierii în cartea funciară a certificatului de moștenitor și achitării onorariului notarial în cuantum de 250/autorul succesiunii.

 

Comenteaza cu profilul de FB

Mioveni

De teama coronavirusului, grupul din Mioveni care s-a întors din China va fi izolat la domiciliu

Publicat

in

După ce au participat, timp de câteva zile, la un festival în Beijing –China, Ansamblul Folcloric ”Plai de Dor” și mai mulți reprezentanți ai Primăriei Mioveni s-au întors astăzi în țară.

Aceștia au avut parte de condiții speciale la primirea pe Aeroportul Otopeni. Au fost izolați de restul călătorilor la sosire, fiind trecuți printr-un culoar special. După ce avionul a aterizat, câțiva medici i-au consultat, iar ei au completat un formular cu privire la evenimentele la care au participat în China. Autoritățile sanitare le-au pus în vedere să rămână 14 zile la domiciliu, urmând ca aceștia să fie monitorizați, telefonic, de reprezentanții DSP Argeș.

Așadar, cei 21 de copii, membri ai ansamblului folcloric, vor rămâne acasă în următoarele 14 zile, urmând să beneficieze de concediu medical și absențe motivate la școală. Tot izolați la domiciliu vor fi și cei patru reprezentanți ai primăriei Mioveni care au luat parte la evenimentele din China alături de membrii ansamblului.

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

ALERTĂ ! Primarul Baicea de la Costesti a fost demis !

Publicat

in

De

In urma cu putin timp, a fost emis Ordinul privind constatarea încetării mandatului de primar al orașului Costești, deținut de domnul Baicea Ion. Ordinul a fost emis ca urmare a adresei Agenției Naționale de Integritate prin care se aduce la cunoștința Instituției Prefectului – Județul Argeș, faptul că Raportul de evaluare cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul Baicea Ion, primar al orașului Costești, a rămas definitiv prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a României 90/10.01.2020 și se solicită comunicarea măsurilor dispuse la finalizarea procedurilor disciplinare, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (1) – (4) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. Ordinul poate fi contestat în termen de 10 zile, la Tribunalul Argeș.

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

PITEȘTI

Câmpulung

Mioveni

În Trend