spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

DE MAXIM INTERES ! Fiscul va afla imediat cine a moștenit datoriile fiscale și imobilele celui decedat

Facebook Twitter Google+
DE MAXIM INTERES ! Fiscul va afla imediat cine a moștenit datoriile fiscale și imobilele celui decedat

La dezbaterea anumitor moșteniri, notarii vor trebui să transmită Fiscului copii după certificatele de moștenitor, potrivit unui proiect ce va aduce mai multe modificări procedurii fiscale. Obligații conexe vor avea și birourile de cadastru și publicitate imobiliară din România. Practic, atunci când e vorba de datorii fiscale, organul fiscal va cunoaște exact ce s-a moștenit și de către cine. Ori de câte ori se dezbate succesiunea unei persoane decedate, notarul public are obligația de a cere organului fiscal central și local certificatul de atestare fiscală pentru cel pentru care se dezbate succesiunea, conform Codului de procedură fiscală. Cum organele fiscale nu au o procedură prin care să afle despre procedurile succesorale care s-au încheiat și despre cine ce a moștenit datoriile fiscale ale celui decedat, un proiect normativ pus în dezbatere recent de Ministerul Finanțelor Publice (MFP) va schimba acest lucru în viitorul apropiat. Proiectul Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală se va aplica însă după ce e aprobat de Executiv și publicat în Monitorul Oficial.
Dezbaterea succesiunii adusa la cunostinta fiscului de notar
Concret, după ce se termină dezbaterea succesiunii, în cel mult 30 de zile, notarul public va trebui să transmită organului fiscal central și local competent o copie a certificatului de moștenitor, astfel încât și organele fiscale să aibă cunoștință de faptul că dezbaterea s-a încheiat. Dar nu în toate cazurile, ci doar atunci când în masa succesorală sunt cuprinse obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare. „După finalizarea procedurii succesorale în care în masa succesorală sunt cuprinse obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare, notarul public transmite prin mijloace electronice de comunicare organului fiscal central competent, precum și organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial, în termen de 30 de zile de la încheierea acesteia, o copie a certificatului de moștenitor”, scrie, mai precis, în proiect. Comunicarea se va face electronic, urmând ca, după ce intră în vigoare aceste modificări, să fie aprobate și procedurile aferente, prin acte normative separate. Potrivit notei de fundamentare a acestui proiect de ordonanță, organele fiscale trebuie să afle despre aceste lucruri pentru o mai bună administrare a impozitelor și taxelor locale.
Noi obligatii ale birourilor de cadastru și publicitate imobiliară
În plus față de această noutate, notarii nu vor mai trebui să ceară certificate de atestare fiscală în următoarele cazuri:
– pentru contribuabilii care la data morții nu au avut alocat un cod numeric personal;
– dacă se cere notarului eliberarea unui certificat de calitate de moștenitor.

Același lucru va fi valabil și în cazul în care procedura succesorală se dezbate în instanță.
În același context, și birourilor de cadastru și publicitate imobiliară le vor reveni anumite obligații. Prin excepția de la obligația notarilor, „(…) în cazul în care în masa succesorală, pe lângă obligațiile fiscale restante și alte creanțe bugetare, se află și bunuri imobile intabulate, obligația comunicării copiei certificatului de moștenitor împreună cu încheierea de intabulare a acestuia revine Biroului de cadastru și publicitate imobiliară care a dispus înscrierea bunului în cartea funciară”, scrie în proiect.
După înscrierea în cartea funciară a actului autentic notarial, a hotărârii judecătorești sau, după caz, a actului de adjudecare prin care se transferă dreptul de proprietate asupra unui bun imobil, biroul de cadastru va comunica organului fiscal local de la locul situării bunului imobil o copie a încheierii de intabulare la care se atașează și copia actului de înstrăinare a bunului imobil.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....