spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

DE MAXIM INTERES – DE LA 1 APRILIE, MODIFICARI MAJORE PENTRU PACIENTI SI MEDICI 

Facebook Twitter Google+
DE MAXIM INTERES – DE LA 1 APRILIE, MODIFICARI MAJORE PENTRU PACIENTI SI MEDICI 

– Medicul de familie poate trimite toţi pacienţii la analize decontate pentru depistarea hepatitei B şi C FOTO
– Apar si alte noi servicii medicale decontate de CAS

Din luna aprilie, medicii de familie vor putea recomanda tuturor asiguraţilor analize decontate de Casa de Asigurări pentru depistarea infecţiei cu viruşii hepatitelor cronice B şi C, odată cu intrarea în vigoare a noilor norme de aplicare a Contractului-cadru din sistemul sanitar. De la aceeaşi dată, medicii de familie vor putea efectua şi interpreta măsurarea continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore pentru monitorizarea pacienţilor cu boli cardiovasculare confirmate. De asemenea, din aprilie, finanţarea pentru medicina primară creşte sensibil faţă de cea din prezent: valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte cu 20%, iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu – cu 28%. CNAS a făcut public,vineri, proiectul Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Contractului-cadru care va reglementa condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Schimbari majore de la 1 aprilie pentru pacienti si medici

Iată lista schimbărilor pe care le aduce noul Contract-cadru din sănătate de la 1 aprilie:
Din aprilie 2018, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate:

 •  vor putea recomanda efectuarea analizelor decontate de Casa de Asigurări de Sănătate pentru depistarea infecţiei cu viruşii hepatitelor cronice B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi. În prezent, medicul de familie poate recomanda aceste analize decontate de CAS doar gravidelor şi contacţilor cazurilor diagnosticate.
 •  spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic şi bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obţinut competenţă confirmată prin ordin al Ministrului Sănătăţii);
 •  măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;
 • completare şi eliberare a fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reevaluarea în grad de handicap;
 •  completare şi eliberare a adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază.

Ce se schimbă la spital şi în privinţa îngrijirilor la domiciliu

În ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultaţii de îngrijiri paliative de medicii cu competență/atestat în specialitate (4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda: îngrijiri paliative la domiciliu, analize şi investigaţii medicale, medicamente şi servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice).
Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut).
Documentele pentru obţinerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite Casei de Asigurări de Sănătate prin poştă sau se vor putea depune/ridica de rudele de gradul I şi II ale beneficiarului, nu doar de părinţii sau copiii acestuia, ca până acum.
Termenul de înlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioadă nedeterminată a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continuă de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost extins de la 3 la 12 luni şi pentru alte afecţiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decât BPOC.
Totodată, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, în funcţie de caracteristicile şi nevoile pacienţilor.

Cum se modifică de la 1 aprilie finanţarea furnizorilor de servicii medicale:

 • pentru medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte la 5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);
 • pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu creşte la 2,8 lei (2,2 lei în prezent);
 • pentru unele spitale de copii, tariful pe caz ponderat în acest an poate fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, în conformitate cu strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii;
 • pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare;
 • se echilibrează ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice);
 • se introduce valoarea de contract pentru îngrijirile medicale şi paliative la domiciliu.

 

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....