spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

DE MAXIM INTERES ! Cum poţi deveni jandarm. Sute de locuri disponibile la şcolile militare

Facebook Twitter Google+
DE MAXIM INTERES ! Cum poţi deveni jandarm. Sute de locuri disponibile la şcolile militare
Tinerii care vor susţine şi vor promova bacalaureatul în perioada următoare au şansa de a urma o carieră militară, la Jandarmerie. Jandarmeria Română selecţionează candidaţi  pentru sesiunea de admitere ianuarie 2020, în instituţiile militare de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.
Astfel, la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgăşani, la învăţământ de zi, sunt disponibile 190 locuri, iar, la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” din Fălticeni, învăţământ de zi, sunt 170 locuri. Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii. Ei trebuie să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu şi să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic, verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihologică fiind efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne.
De asemenea, ei trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni şi să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii şapte ani.
La capitolul restricţii: Fără tatuaje la vedere
În plus, ei trebuie să fi obţinut la purtare minimum media 9.00 în perioada studiilor liceale, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează purtarea elevului, să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi să nu aibă tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea punctului m. se realizează cu ocazia examinării medicale).
Cererile de înscriere pentru admiterea la instituţiile militare de învăţământ postliceal ale M.A.I. pot fi depuse la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş până la data de 15 noiembrie 2019. Calendarele de desfăşurare ale concursurilor de admitere sunt stabilite de către unităţile de învăţământ şi afişate pe site-urile acestora.
Informaţii suplimentare despre înscriere, se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş sau prin consultarea site-ului unităţii: www.

www.jandarmeriaarges.ro la secțiunea Anunțuri.
Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....