spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

DE MAXIM INTERES ! ATENŢIE, începe „CASA VERDE” – DOAR LA ACESTE 7 FIRME DIN ARGEȘ PUTEŢI DEPUNE DOSARUL DE FINANȚARE 

Facebook Twitter Google+
DE MAXIM INTERES ! ATENŢIE, începe „CASA VERDE” – DOAR LA ACESTE 7 FIRME DIN ARGEȘ PUTEŢI DEPUNE DOSARUL DE FINANȚARE 

Cererile se depun doar la aceste firme si nu la primarii sau la Agentia de Mediu – Iata lista si adresele celor 7 firme autorizate din Argeş

Cei ce doresc să-și instaleze sisteme fotovoltaice pentru generarea de curent electric vor putea să ceară, de luna viitoare, mai exact din data de 9 septembrie, bani de la stat pentru a le cumpăra și monta. Pentru a putea beneficia de finanțare pentru instalarea de panouri fotovoltaice, cei interesați vor trebui să parcurgă câțiva pași și să prezinte autorităților mai multe documente. Prin acest program, persoanele fizice vor putea cere o finanțare nerambursabilă de la stat, ce va acoperi până la 90% din costurile instalării de panouri fotovoltaice, beneficiarul finanțării fiind obligat să acopere restul de 10%. Suma maximă pe care o pot solicita persoanele fizice este de 20.000 de lei, suma finanțată de AFM fiind scăzută de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii.

Spre deosebire de alte programe de finanțare, prin programul Casa verde – fotovoltaice nu se acordă bani sau vouchere direct solicitantului, ci prin intermediul instalatorilor validați de autorități. Așadar, pentru a putea obține banii pentru instalarea de panouri fotovoltaice, cei interesați trebuie să adreseze direct instalatorilor validați în cadrul programului si nu Primăriilor sau Agentiilor Judetene de Mediu.

Ziarul PROFIT s-a interesat pentru dumneavoastra si va prezintă lista fimelor instalatoare validate şi autorizate de AFM in judeţul Argeş, singurele la care puteti depune dosarul de finantare.

1. N POWER SERVICES SRL – Curtea de Argeș, str. Valea Danului, nr. 2 – TEL: 0248 723 100

2.  GAMA TOP INSTAL SRL – Albota, sat Cerbu, – TEL: 0248 233 200, 0727 287 512

3.  GENERAL PREST SA Pitești, Lanariei, nr. 5B – TEL: 0248 212 387 , 0744 325 752

4.  ELCAS SYSTEMS 2001 SRL – Pitești, str. Constantin Stere, nr. 32 – TEL: 0248 213 736

5.  INIC SRL – Câmpulung, str. Traian, nr. 113C – TEL: 0744313103

6. PET ELECTRIC GLOBAL SP SRL – Câmpulung, str. Dr. Nicolae Falcoianu, nr.32A – TEL: 0748 902 216, 0348 524 146

7.  ARGEȘ MARTIN ELECTRIC SRL – Pitești, str. Calea București, nr. 24, bl. 35, sc. C, et. 3, ap. 11 – TEL: 0248 266 800, 0731 031 750

Pentru a se putea înscrie la unul dintre instalatorii validați de AFM, beneficiarii trebuie să îndeplinească o serie de criterii de eligibilitate. Concret, aceștia trebuie să aibă domiciliul în România, să fie proprietar al imobilului pe care se instalează panourile, să aibă acordul tuturor proprietarilor (dacă imobilul e deținut în coproprietate), să nu aibă datorii la stat și să permită accesul specialiștilor pentru verificare sistemului instalat.

Ce se finanțează:

– cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni,
tablou electric);
– cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);
– TVA aferentă cheltuielilor eligibile.
-Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei

Documente necesare înscrierii:

– cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghid de finantare);
– actul de identitate al solicitantului;
– extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;
– certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
– certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;

ATENȚIE:
– Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii;
– Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.);
– În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....