spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

DE INTERES ! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU TAXELE NOTARIALE – CE BANI trebuie să dai LA NOTAR dacă VINZI sau CUMPERI

Facebook Twitter Google+
DE INTERES ! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU TAXELE NOTARIALE – CE BANI trebuie să dai LA NOTAR dacă VINZI sau CUMPERI

”Taxele notariale”, variază în funcție de felul actului notarial și complexitatea acestuia. ”Taxele notariale” reprezinta suma totala pe care clientul o plateste la un birou notarial, aceasta fiind compusă din onorariul notarului și taxe/impozite datorate statului de către client. Onorariul notarului este stabilit prin ordin al ministrului justiției (O.M.J. nr. 46/C/2011). Conform acestuia, sunt acte care se taxeaza cu onorariu fix și acte care se taxeaza cu onorariu gradual și procentual la valoarea determinată sau determinabilă a obiectului lor. Pe lângă onorariul notarului și TVA-ul aferent acestuia, la biroul notarial se achită și alte diverse taxe cum ar fi impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliar, taxe de înscriere în cartea funciară (ANCPI), taxa de verificare sau înscriere în Registrele naționale administrate de CNARNN. În concluzie, pentru consultații, declarații, procuri, copii legalizate, legalizari de semnatura, dari de dată certă, diverse acte/contracte considerate ”fără valoare” onorariul notarului este fix, conform OMJ 46/C/2011. Pentru contracte de vânzare imobiliară și mobiliară, cesiune, schimb, împrumut, ipotecă, etc și pentru succesiuni, onorariul se calculează gradual, în procente, conform baremelor și formulelor reglementate de OMJ 46/C/2011.

Cu titlul de exemplu, pentru un contract de vânzare, ”taxele notariale„ sunt compuse după cum urmează:
Taxe care se vor achita de vânzător:

 • Taxa obținere extras de carte funciară pentru autentificare (ANCPI);
 • Impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (Bugetul de stat + bugetul local);
 • Taxă verificare Registrul național notarial al Regimurilor Matrimoniale (RNNRM-CNARNN) -dacă este cazul;
 • Taxă verificare Registrul național notarial de Evidență a Procurilor și Revocărilor acestora (RNNEPR-CNARNN) -dacă este cazul;
 • Copii legalizate -dacă este cazul.

Taxe care se vor achita de cumpărător:

 • Onorariul notarului calculat la prețul declarat sau la valoarea imobilului, rezultată conform Studiului de piață privind valorile minime imobiliare;
 • TVA-ul aferent onorariului;
 • Taxă verificare Registrul național notarial al Regimurilor Matrimoniale (RNNRM-CNARNN) -dacă este cazul
 • Taxă verificare Registrul național notarial de Evidență a Procurilor și Revocărilor acestora (RNNEPR-CNARNN) -dacă este cazul
 • Taxe de înscriere în cartea funciară (ANCPI);
 • Copii legalizate -dacă este cazul

În ceea ce privește onorariul notarial calculat conform O.M.J. nr. 46/C/2011, trebuie reținut că acesta poate fi majorat în funcție de numărul de exemplare solicitate, complexitatea actului, întocmirea/încheierea acestuia în deplasare conform legislației în vigoare sau întocmirea/încheierea acestuia în afara orelor de program. Onorariile prevazute de Ordinul mai sus invocat, nu sunt negociabile, fiind minimale și unitare pentru toți notarii publici. De asemenea, notarul are obligația să calculeze impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, conform Codului fiscal, neputând să deroge de la acesta, norma fiscală fiind de strictă interpretare.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....