spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Cum si cât costă să te înscrii în Programul de formare a înalţilor funcţionari publici ?

Facebook Twitter Google+
Cum si cât costă să te înscrii în Programul de formare a înalţilor funcţionari publici ?

Taxele de participare, precum şi cifra de şcolarizare la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici în 2016 au fost publicate saptamana trecuta în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, taxele sunt aceleaşi practicate şi anul trecut. Potrivit documentul apărut şi intrat azi în vigoare, anul acesta vor fi disponibile 100 de locuri în cadrul Programului de formare a înalţilor funcţionari publici. Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici vizează dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor necesare exercitării funcţiilor publice din categoria înaltilor funcţionari publici, pentru gestionarea eficientă a activităţilor specifice acestor funcţii.
În ceea ce priveşte taxele de participare, acestea au fost stabilite după cum urmează:
taxa de înscriere la concurs – 200 lei;
   – taxa de şcolarizare – 2.000 lei.
Aşadar, observăm că tarifele de anul acesta sunt aceleaşi cu cele practicate anul trecut, atunci când taxa de înscriere la concurs s-a dublat faţă de 2014, când cuantumul acesteia a fost stabilit la 100 de lei.
Dosarul de concurs a conţinut anul trecut următoarele documente:

– formular de înscriere;
    – un CV în format european şi o scrisoare de intenţie;
    – copia actului de identitate;
    – copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor stabilite pentru participarea la concurs, precum şi, dacă este cazul, cunoştinţele şi competenţele în domenii specifice corespunzătoare exercitării funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici – copiiile diplomelor de studii se prezintă însoţite de foile matricole;
    – copie a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în munca şi, după caz, în specialitate;
    – cazierul judiciar sau dovada solicitării acestuia de la autoritatea sau instituţia competentă, cu termen de primire anterior finalizării ultimei probe a concursului;
    – adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
    – declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu au fost lucrători ai Securităţii, colaboratori ai Securităţii sau asimilaţi colaboratorilor, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

Totodată, potrivit reglementărilor în vigoare, adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătaţii Publice, se menţionează în noile dispoziţii.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....