spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Cum devii asistent personal profesionist pentru o persoană cu handicap

Facebook Twitter Google+
Cum devii asistent personal profesionist pentru o persoană cu handicap

Cum setul de reguli ce privesc atestarea ca asistent personal profesionist și activitatea acestuia au intrat recent în vigoare, iată ce trebuie să știe cei interesați despre condițiile cerute pentru a deveni asistenți profesioniști, dar și cum anume vor putea lucra după ce își iau atestatul. Asistentul personal profesionist este reglementat de ani de zile în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, însă până acum două săptămâni nu avea un set de norme care să stabilească cum anume ajunge o persoană asistent personal profesionist.

Față de un asistent personal obișnuit, cel profesionist asigură la domiciliul său îngrijire și protecție adultului cu handicap grav sau accentuat, pe baza nevoilor individuale ale acestuia. „Acordarea de îngrijire și protecție adultului cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist reprezintă un serviciu social acordat pentru prevenirea instituționalizării, respectiv în vederea dezinstituționalizării”, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 548/2017, actul care reglementează condițiile și procedura prin care se poate obține atestarea.
Pentru asta, cel interesat trebuie să facă o cerere de atestare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de care aparține cu domiciliul/reședința. Pe lângă cerere, persoana interesată mai depune și următoarele documente:
– copii de pe actele de stare civilă;
– copie de pe dovada absolvirii învățământului general obligatoriu corespunzător prevederilor legale în – vigoare la data absolvirii studiilor;
– o scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
– adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât și pentru persoanele cu care locuiește;
– copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru persoana/ persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
– declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
– copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competențe profesionale ca asistent personal profesionist.
După ce depune aceste hârtii, cel interesat va fi evaluat de către DGASPC prin: interviuri, vizite la domiciliul său, interviuri luate persoanelor cu care locuiește și prin orice alte investigații suplimentare considerate necesare, de la caz la caz.
Activitatea persoanelor atestate ca asistent personal profesionist se desfășoară în baza unui contract individual de muncă pe perioada corespunzătoare valabilității atestatului și în condiții specifice privind munca la domiciliu. Cu cine se încheie contractul de muncă? Potrivit hotărârii, fie cu DGASPC, fie cu furnizorii privați de servicii sociale acreditați. Deci nu cu persoana pe care o au în îngrijire, pentru că aceasta beneficiază gratuit de serviciile asistentului profesionist, pe cheltuiala statului.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....