spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Ce trebuie să facă salariata care vrea să muncească până la 65 de ani

Facebook Twitter Google+
Ce trebuie să facă salariata care vrea să muncească până la 65 de ani

Salariata care vrea să muncească până la 65 de ani, nu doar până la 63 de ani (sau mai puțin, uneori), trebuie să facă o solicitare scrisă angajatorului prin care să-i pună în vedere opțiunea de a continua, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Cele două condiții trebuie neapărat îndeplinite, altfel putându-se considera că raportul de muncă a încetat de drept la vârsta de 63 de ani, dacă era îndeplinită și condiția stagiului minim.

Ce are de făcut o angajată care dorește să profite de această chestiune și să mai rămână în câmpul muncii? Potrivit Codului muncii, atunci când se apropie de vârsta de 63 de ani și are și stagiul minim de cotizare, salariata trebuie să facă o cerere scrisă prin care să pună în vedere angajatorului că vrea să se continue raportul de muncă și peste vârsta de 63 de ani.

Cererea scrisă trebuie adresată angajatorului în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare. Practic, salariata nu trebuie să aștepte să ajungă în acel moment în care condițiile s-au îndeplinit deja și să ceară abia atunci continuarea raportului de muncă, ci trebuie să ceară prelungirea raportului de muncă înainte să atingă vârsta standard de pensionare.

„(…) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, pentru salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, la vârsta de 65 de ani; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I sau II”, scrie acum în Codul muncii.

Până la această modificare, când salariata ajungea la 63 de ani și avea și stagiul minim de cotizare îndeplinit, se considera că raportul de muncă al acesteia înceta de drept. Angajatorul lua act de această chestiune și salariata era liberă să se pensioneze. Nu toată lumea a dorit acest lucru, unele salariate considerând că sunt apte să muncească și peste vârsta de 63 de ani, mai ales că bărbaților li se recunoștea dreptul să lucreze până la 65 de ani. Așa s-a ajuns ca unele dintre salariate să conteste această discriminare între femei și bărbați și să se ajungă la modificarea Codului muncii.

Nicio salariată nu va fi obligată să lucreze peste 63 de ani – aspectul acesta a fost greșit înțeles de unele persoane. Modificarea făcută la Codul muncii este în sensul oferirii unei opțiuni celor care sunt apte și vor să mai muncească până la 65 de ani și pe care angajatorii nu le mai lăsau să-și continue raportul de muncă, invocând prevederea de încetare de drept a contractului din Codul muncii.

În fine, salariatele care se lovesc de refuzul angajatorului de a accepta cererile de continuare a activității până la 65 de ani vor putea să conteste în instanță acest refuz. Codul muncii prevede clar că angajatorii nu se pot opune„angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul angajatei de a continua activitatea (…)”.

Vârstele standard de pensionare sunt prevăzute acum în Legea pensiilor la 63 de ani pentru femei și la 65 de ani pentru bărbați (și în viitoarea lege a pensiilor se prefigurează același lucru). În ceea ce privește stagiul minim de cotizare, adică vechimea în muncă, acesta este de 15 ani și pentru femei, și pentru bărbați, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, indiferent de sex.

În prezent, nu ne situăm însă în piața muncii la aceste vârste standard și limita de 35 de ani, în cazul femeilor. Ele sunt setate să fie atinse treptat, prin eșalonarea prevăzută de Legea pensiilor. Pentru femei, la limita stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare se va ajunge abia în anul 2030. În anul 2018, de exemplu, s-a ajuns, pentru femei, abia la o vârstă standard de pensionare de 60 de ani și 11 luni.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....