spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Autorizaţia de construire – cum, cand si cat costa

Facebook Twitter Google+
Autorizaţia de construire – cum, cand si cat costa

proiect casaAţi ajuns la momentul în care trebuie să depuneţi actele pentru obţinerea autorizaţiei de construire? Atunci nu mai aveţi mult şi şantierul poate începe oficial. Ziarul PROFIT îţi spune tot ceea ce trebuie să ştii pentru a procura acest document.

Autorizaţia este obligatorie pentru lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora. Autorizaţia se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului cu documentele obligatorii la Compartimentul pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei de care aparţine terenul. Actele ce trebuie ataşate la dosar:
ACTE NECESARE

  1. Cerere tip de eliberare a autorizaţiei de construire/desfiinţare
  2. Certificatul de Urbanism (în copie)
  3. Copie legalizată după actul de proprietate (titlul asupra terenului şi/sau construcţiilor)
  4. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii sau de desfiinţare, după caz, întocmit de arhitect (pentru partea de arhitectură) şi de ingineri constructori şi de instalaţii (pentru părţile de inginerie în domeniile specifice)
  5. Avizele şi acordurile legale necesare, stabilite prin Certificatul de Urbanism, însemnând avize pentru: racordare la reţelele de utilităţi; influenţele lor asupra reţelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament; racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii; prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, precum şi protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei; satisfacerea exigenţelor specifice zonelor speciale sau protejate
  6. Dovada achitării taxei legale pentru emiterea autorizaţiei

Taxa de autorizare se calculează în funcţie de fiecare proiect, aceasta fiind egală cu 0,5% din devizul estimat. Autorizaţia, ca şi Certificatul de Urbanism, trebuie semnate de primar, arhitectul şef şi secretarul primăriei.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....