spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Atenție! Cum se contestă o amendă rutieră în 2019

Facebook Twitter Google+
Atenție! Cum se contestă o amendă rutieră în 2019

O amendă rutieră poate fi contestată în 15 zile de la momentul înmânării sau comunicării.

Contestarea unui proces-verbal de contravenție prin care polițistul aplică o sancțiune șoferului sau altui participant la trafic se face în 15 zile de la momentul când este înmânat sau comunicat, conform legislației. Chiar dacă după depunerea contestației se suspendă sancțiunea cu pricina, e preferabil ca amenda să fie plătită în cel mult 15 zile pentru a nu pierde beneficiul plății unei valori multi mai mici, scrie avocatnet.ro.

Documentul pe care-l face agentul de poliție atunci când ne amendează în trafic se cheamă proces-verbal de contravenție și regulile în ceea ce-l privește se regăsesc în Ordonanța Guvernului nr. 2/2001. Pe lângă asta, anul trecut a mai intrat în vigoare un act normativ cu prevederi foarte importante pentru plata amenzilor contravenționale: Legea nr. 203/2018.

„Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia„, scrie în ordonanță.

Așadar, termenul pe care îl avem la dispoziție ca să contestăm în scris procesul-verbal e de 15 zile de când polițistul ni l-a înmânat sau de când a ajuns la noi. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția, iar termenul de judecată fixat de judecător nu va depăși 30 de zile (astfel de plângeri se judecă mai repede).

Depunem plângerea alături de dosarul cauzei, care conține probe pe care vrem să le folosim pentru a dovedi că avem dreptate. Copia (iar nu originalul!) procesului-verbal nu trebuie să lipsească, desigur.

Atenție! Plângerea suspendă executarea amenzilor de la data înregistrării la instanță și până la data pronunțării hotărârii judecătorești, conform Codului rutier. Dacă, să zicem, sancțiunea aplicată a fost suspendarea permisului, pe perioada aceasta aveți dreptul să conduceți.

O observație importantă este și că e preferabil ca amenda să fie plătită, chiar dacă se contestă apoi procesul-verbal prin care a fost aplicată. De ce? Pentru că există acel beneficiu al plății amenzii la jumătate din minimul prevăzut în lege, care se va pierde dacă se așteaptă decizia instanței. Din vara lui 2018, termenul acesta s-a prelungit la 15 zile, prin Legea nr. 203/2018.

Recuperarea banilor pierduți se va face oricum dacă se obține câștig de cauză, dar e foarte important să se ceară restituirea banilor odată cu contestația.

Mai departe, cei care nu sunt de acord cu decizia judecătorului pot face și apel împotriva hotărârii, în maximum 15 zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ a tribunalului. „Motivarea apelului nu este obligatorie. Motivele de apel pot fi susținute și oral în fața instanței. Apelul suspendă executarea hotărârii„, se precizează în ordonanță.

OG nr. 2/2001 prevede că lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, a codul numeric personal, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal (altfel spus, amenda sau altă sancțiune nu au o bază legală valabilă și pot fi contestate cu succes).

Dacă, să zicem, polițistul își trece doar numele, iar nu și prenumele sau uită să se semneze, putem scăpa de sancțiune contestând procesul-verbal așa cum am explicat mai sus.

Notă: Anul acesta, ca anul trecut, punctul-amendă a rămas tot la valoarea de 1.450 de lei.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments