spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE (S.C. FORESTA ARGEȘ S.A.)

Facebook Twitter Google+

S.C. FORESTA ARGEȘ S.A. cu sediul în municipiul Curtea de Argeș, strada Albești, nr 30F, județul Argeș, titular al proiectului „Construire galerie comercială – FMZ SUD 2 – parter înalt amenajări incintă, alei carosabile și pietonale, spații verzi, îmrejmuire amplasament, reclame luminoase, organizare de șantier” propus a fi amplasat în municipiul Curtea de Argeș, strada Albești, nr 30F, județul Argeș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare „proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate”, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

1. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges din municipiul Pitesti, strada Egalitatii nr 50A, judetul Arges, in zilele de luni – vineri, intre orele 8.00 – 16.30, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmag.anpm.ro

2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 14.05.2018

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....