spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Facebook Twitter Google+
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SURDU VASILE si SURDU MARIA, titular al proiectului „Scoatere din circuitul silvic a urmatoarelor suprafete de teren: 383 mp (UP II Capra, ua 103A%, D%), 86 mp (UP III Capra ua. 180A%), 70 mp (UP III Capra ua. 103A%), 250 mp (UP III Capra ua 106A%) si 150 mp (UP III Capra, ua 107%), in comuna Arefu, zona Piscului Negru, tarlaua 1, P94, UP III, ua. 103D si UP III, ua. 103A%, jud. Arges , propus a se realiza in comuna Arefu, zona Piscului Negru, jud. Arges, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Arges, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul Scoatere din circuitul silvic a urmatoarelor suprafete de teren: 383 mp (UP II Capra, ua 103A%, D%), 86 mp (UP III Capra ua. 180A%), 70 mp (UP III Capra ua. 103A%), 250 mp (UP III Capra ua 106A%) si 150 mp (UP III Capra, ua 107%), in comuna Arefu, zona Piscului Negru, tarlaua 1, P94, UP III, ua. 103D si UP III, ua. 103A%, jud. Arges , propus a se realiza in comuna Arefu, zona Piscului Negru, jud. Arges.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Arges din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. Arges, în zilele de in zilele de luni – vineri, orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet office@apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Arges.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments

Mai poti citi si....