Conecteaza-te cu noi

ACTUAL

Afacerea "Bac 2014" Elevii se pot pregăti pentru BACALAUREAT 2014 şi Evaluarea Naţională online

Publicat

in

rezultate-bacalaureat-2012BAC 2014: Proiectul ENFE (evaluare, notare, feedback personalizat) oferă doritorilor posibilitatea de a-și verifica cunoștințele și competențele necesare obținerii unor rezultate bune la examenele naționale, scrie alba24.ro.  Noutățile sunt feedbackul personalizat și procesarea online a întregului parcurs de evaluare.

Mai exact, pe site-ul enfe.ro, elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a își pot face un cont, iar apoi au acces la o serie de simulări ale examenelor naționale la disciplinele limba și literatura română, respectiv matematică. Evaluările se desfășoară în etape, fiecare dintre acestea acoperind părți din materia de examen. După cum se precizează în descrierea de pe site, testele „se aplică eșalonat, urmărindu-se parcurgerea progresivă a programei școlare pentru examenele naționale. Testele respectă întocmai structura subiectelor de la examenele naționale”.

Testele sunt redactate de către specialişti, iar fiecare etapă de examinare cuprinde conţinuturi noi, fără a fi omise cele anterioare.

În ziua fixată pentru susținerea unei examinări, în intervalul orar corespunzător examenului, elevii pot descărca și rezolva subiectul. Rezolvarea se încarcă apoi tot pe site, în format doc, pdf sau scanată ca jpeg, iar lucrările sunt corectate de către profesori experimentați, într-un sistem randomizat de asociere.

Corectarea lucrărilor se face sub anonimat, elevii nu-şi trec numele pe lucrări.

 

 

 

STRUCTURĂ AN ŞCOLAR 2013-2014. Vacanța de primăvară este cuprinsă între 12 și 22 aprilie, iar cursurile se vor desfășura din 23 aprilie până pe 20 iunie. Vacanța de vară va începe sâmbătă, 21 iunie, și se va încheia duminică, 14 septembrie.

 

„În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice data de 5 iunie — Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar. Săptămâna 7 — 11 aprilie din semestrul al doilea este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit ‘Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!’, având un orar specific”, precizează MEN. Tezele din semestrul al II-lea se vor susține până la data de 23 mai.

 

În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar.

 

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014

Semestrul al II-lea

 

Cursuri – luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014

 

Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22 aprilie 2014

 

Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014

 

Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014

 

Tezele din semestrul I al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 20 decembrie 2013.
Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014.

 

Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare.

 

Prin excepție de la această regulă, se stabilesc următoarele:

 

  • pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014;

 

  • pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014;

 

  • pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

 

  • pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;

 

  • pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;

 

  • stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;

 

  • pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.

 

Zilele când nu se organizează cursuri

 

Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

 

„Şcoala altfel”, săptămână dedicată activităților extraşcolare

 

Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

 

Scopul acestui program este implicarea tuturor preşcolarilor şi elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.

 

BACALAUREAT 2014 ŞI EVALUARE NAŢIONALĂ 2014: Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2013-2014 să se desfăşoare în zilele de 18, 19 şi 20 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 3, 4, 5 şi 7 martie (Bacalaureat). În premieră, începând din acest an, se organizează simulări şi pentru elevii de clasa a XI-a.

 

„Elevii vor fi evaluaţi din materia parcursă până la data susţinerii trestului. Elevii de clasa a XI-a, care vor simula pentru prima dată bacalaureatul, vor susţine doar două probe: română şi matematică sau istorie”, a explicat joi, pentru MEDIAFAX, ministrul Educaţiei, Remus Pricopie.

 

Calendarul examenului de Bacalaureat 2014, Sesiunea iunie-iulie 2014

 

26 – 30 mai 2014 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

 

30 mai 2014 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 

10 – 12 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

 

11 – 13 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

 

16 – 20 iunie 2014 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

 

23 – 27 iunie 2014 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

 

30 iunie 2014 Limba şi literatura română – proba E) a) – proba scrisă

 

1 iulie 2014 Limba şi literatura maternă proba E) b) – proba scrisă

 

2 iulie 2014 Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă

 

4 iulie 2014 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d) – proba scrisă

 

7 iulie 2014 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

 

7 iulie 2014 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

 

8 -10 iulie 2014 Rezolvarea contestaţiilor

 

11 iulie 2014 Afişarea rezultatelor finale

 

Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

 

ADMITERE LICEU 2014: Modificări importante cu privire la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014

 

Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013 – 2014, sunt: Limba şi literatura română (18 februarie), Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (19 februarie) şi Matematică (20 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 7 martie.
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2013-2014 are următorul calendar: Limba şi literatura română (3 martie), Limba şi literatura maternă (4 martie), proba obligatorie a profilului (5 martie) şi, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (7 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 14 martie.

 

BACALAUREAT 2014 ŞI EVALUARE NAŢIONALĂ 2014: Rezultatele nu contează la notare

Rezultatele obţinute de elevi la simularea Evaluării Naţionale şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat nu se consemnează în catalog. În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

 

Examenele Evaluării Naţionale 2014 pentru elevii clasei a VIII-a vor începe în 23 iunie. Ordinul privind organizarea evaluării naționale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014 prevede că exemenele vor începe cu proba scrisă la Limba si literatura română, iar pe 1 iulie vor fi afișate rezultatele finale. Examenul va fi supravegheat video și în 2014, iar camerele vor fi instalate și în sălile în care se descarcă subiectele, precum și în sălile în care se evaluează lucrările scrise.

 

 

 

„Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, fiind formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvențe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu”, precizează MEN.

 

Calendarul Evaluării Naţionale 2014

 

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a: 13 iunie
Înscrierea la Evaluarea Naţională: 16 – 18 iunie
Limba si literatura română – proba scrisă: 23 iunie
Limba și literatura maternă – proba scrisă: 24 iunie
Matematică – proba scrisă: 25 iunie
Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00): 27 iunie
Depunerea contestațiilor (orele 16.00 – 20.00): 27 iunie
Rezolvarea contestațiilor: 28 iunie – 30 iunie
Afișarea rezultatelor finale după contestaţii: 1 iulie

 

Ministerul Educatiei Nationale a publicat, în Monitorul Oficial în 6 septembrie, Ordinul privind organizarea și desfăşurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2013-2014. Examenul se va desfăşura în conformitate cu metodologia aplicată în anul 2013. Programele de examen nu se modifică, cu excepția celei pentru limba si literatura slovacă maternă.

 

Comisiile judeţene de organizare a Evaluării Naționale vor trebui să asigure dotarea cu camere funcționale de supraveghere video a sălilor de examen, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum si a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

 

EVALUARE şi la clasele mici

 

Potrivit MEN, în anul școlar în curs, aceste evaluări se vor desfășura în două sesiuni, în perioada 6 — 29 mai, după cum urmează: prima sesiune în perioada 6 — 15 mai iar a doua sesiune în perioada 20 — 29 mai.

 

Prima sesiune de evaluări va avea următorul calendar: clasa a II-a (6 mai — Limba română — scris și citit, 7 mai — Limba maternă — scris și citit, 8 mai — Matematică), clasa a IV-a (13 mai — Limba română — Limba maternă, 14 mai — Matematică), clasa a VI-a (14 mai — Limbă și comunicare, 15 mai — Matematică și științe).

 

MEN precizează că sesiunea a doua de evaluări este destinată elevilor care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune.

 

Sesiunea a doua va avea următorul calendar: clasa a II-a (20 mai — Limba română — scris și citit, 21 mai — Limba maternă — scris și citit, 22 mai — Matematică), clasa a VI-a (27 mai — Limbă și comunicare, 28 mai — Matematică și științe), clasa a IV-a (28 mai — Limba română — Limba maternă, 29 mai — Matematică).

Comenteaza cu profilul de FB

ACTUAL

Lansare bombă a datelor colectate de Google!

Publicat

in

De

Google a folosit informațiile provenite de la telefoanele mobile pentru a contura o înțelegere mai clară a mișcării populației țării, scrie DcNews.

Google a folosit informațiile provenite de la telefoanele mobile pentru a contura o înțelegere mai clară a mișcării populației țării, conform The Verge. Într-o postare pe blog, compania a anunțat că va lansa Raportul Mișcării Comunităților în contextul Covid-19.

„Google a pregătit acest raport pentru a le permite oficialilor din Sănătate pentru a înțelege efectele distanțării sociale, în contextul Covid-19. Acest raport nu ar trebui folosit pentru diagnosticarea, preconizarea sau tratarea coronavirusului”, se arată în raportul pentru România, la data de 29 martie 2020.

„Acuratețea localizării și înțelegerea categoriilor de locații diferă de la regiune la regiune, așa că nu recomandăm folosirea acestor date pentru a compara țări și regiuni cu caracteristici diferite (zone urbane vs. zone rurale)”, a mai scris compania în raport.

Datele pentru România (întreaga țară)

Lumea s-a recreat mult mai puțin

Activitățile comerciale și recreaționale (în restaurante, cafenele, mall-uri, muzee, biblioteci și cinematografe) au scăzut cu 81% față de medie. Scăderea a început după data de 8 martie.

Oamenii au mers la magazin mai puțin

Activitățile de aprovizionare (în piață, magazin, farmacii etc.) au scăzut cu 53% față de medie.

Oamenii au ieșit în part mai puțin

Ieșitul în parc scăzut brusc după 8 martie, după care a revenit aproape de normal, după care a ajuns la -60%, pe 29 martie.

Transport în comun mai gol

Stațiile de autobuz, troleibuz, tramvai, tren și metrou au devenit cu 72% mai goale față de medie.

Activitatea din locurile de muncă a scăzut

Mersul la serviciu a scăzut cu 39% față de normalul perioadei.

Județele cu cea mai mare scădere a activităților comerciale și recreaționale

Municipiul București, județul Suceava, județul Brașov, județul Cluj și județul Covasna au înregistrat cele mai mari scăderi în acest departament. Pe românește, bucureștenii, sucevenii, brașovenii, clujeni și covăsnenii s-au abținut cel mai mult de la mersul la mall, la bibliotecă sau la cinematograf, față de media înregistrată anterior.

Vezi și

Ne mai putem proteja cadrele medicale de noul coronavirus sau totul este pierdut?

Medicii români au interzis! Motivul pentru care nu se poate prescrie tratamentul pentru COVID-19

Document din interior: Se cere identificarea firmelor de pompe funebre, în vederea coordonării în caz de decese multiple

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult

ACTUAL

Măicuțele de la Mitropolia Banatului cos mii de cearșafuri și prosoape pentru spitale

Publicat

in

De

Mitropolia Banatului a cumpărat 2 kilometri de material din care măicuțele cos 1.000 de cearșafuri și 5.000 de prosoape pentru spitalele din Timișoara. Prima tranșă de lenjerie a plecat vineri spre destinatar.

Vineri a fost livrată prima tranșă de cearșafuri și prosoape de unică folosință din cei 2 km achiziționați, anunță Mitropolia Banatului.

Lenjeria a plecat spre Spitalul Județean din Timișoara, mai exact la Clinica de Anestezie și Terapie Intensivă. În continuare măicuțele lucrează pentru a finaliza și celelalte loturi, care să fie distribuite și altor spitale din Timișoara și Lugoj.

Anterior, Mitropolitul Banatului a cumpărat 2 km de material de unică folosință din care să se confecționeze peste 1.000 cearșafuri și aproximativ 5.000 de prosoape. Monahiile de la Centrul eparhial au confecționat lenjeriile de pat necesare, aducându-și în acest mod contribuția la ajutoararea personalului medical din spitale, care se confruntă cu o criză acută de materiale.

De asemenea, tot în aceste zile Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu monahiile de la Centrul Eparhial au făcut o nouă donație Spitalului de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță Jebel, județul Timiș, constând în mai mult de 1.000 kg de produse alimentare, 1.000 de borcane cu gem și 1.400 de iaurturi, dar și alte alimente de bază.

Totodată, pentru a amenaja o zonă de triaj pentru pacienții, posibil infectați cu Covid 19, au fost aduse și 6 paturi cu saltele necesare în acest scop, conform Mediafax.ro

Vezi și:

Ne mai putem proteja cadrele medicale de noul coronavirus sau totul este pierdut?

Medicii români au interzis! Motivul pentru care nu se poate prescrie tratamentul pentru COVID-19

Document din interior: Se cere identificarea firmelor de pompe funebre, în vederea coordonării în caz de decese multiple

Comenteaza cu profilul de FB
Citeste mai mult
Publicitate

PROFIT 24 TV LIVE

PITEȘTI

Câmpulung

Mioveni

SUSTINE INDEPENDENTA NOASTRĂ

Dacă esti multumit de activitatea noastra si crezi ca facem o presa libera, ne poti sprijini sa continumam in slujba ta, fara a fi nevoiti sa facem contracte cu statul

În Trend