spalatorie haine Bucuresti | realizare site web

Admitere la Academia de Studii Economice din București – septembrie 2019 – la programele de studii universitare de licență, masterat, doctorat.

Facebook Twitter Google+
Academia de Studii Economice din București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România, conform celui mai apreciat clasament – Top Shanghai 2019, este o universitate competitivă, dinamică, responsabilă și implicată în mediul economico-social, având cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone. Studenții ASE au un viitor sigur, peste 80% dintre absolvenții săi se angajează în mai puțin de 3 luni de la terminarea facultății.

ASE oferă 24 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză sau germană și 9 programe la învățământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenţă au loc în perioada 9 – 11 septembrie.

Admiterea se desfășoară prin concurs, bazat pe:

• media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat -70% şi media anilor de studii – 30%.

Taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ cu frecvență este de 120 de lei (include două opțiuni), iar taxa pentru fiecare opțiune suplimentară este de 40 de lei. Taxa de înscriere la programele universitare de licență, învățământ la distanță și cu frecvență redusă este de 145 de lei, indiferent de numărul opțiunilor.

Pentru anul universitar 2019 – 2020, taxa anuală de școlarizare la învățământul cu frecvență este de 4.000 de lei, iar pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă este de 3.500 de lei. Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I și apoi anual, în funcție de performanțele universitare.

Pentru admiterea la programele universitare de MASTERAT, ASE scoate la concurs 1.201 locuri, dintre care 14 locuri la buget. ASE oferă 61 de programe universitare de masterat, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză sau germană.

Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de masterat au loc în perioada 9- 11 septembrie.

Admiterea la masterat se face prin concurs, candidații fiind ierarhizați în funcție de media de admitere, calculată ca medie ponderată între:

• rezultatele obținute la testul grilă/interviul de specialitate – 40% și

• media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – 60%.

Pentru programele cu predare în limbi străine, se susține o probă de competență lingvistică tip interviu notată cu calificativul admis/respins.

Taxa de înscriere la programele universitare de masterat este de 250 de lei indiferent de numărul opțiunilor.

Pentru anul universitar 2019 – 2020, la programele de masterat taxa anuală de școlarizare este de 5.000 de lei.

Academia de Studii Economice din București oferă două programe MBA: MBA Româno-Canadian (acreditare MEN-ARACIS și recunoaștere CEEMAN – Central and East European Management Development Association) și MBA Româno-Francez INDE (acreditare MEN-ARACIS și AMBA – Association of MBAs). Ambele programe MBA sunt cu predare în limba engleză. Desfășurarea admiterii la aceste programe are condiții speciale, care pot fi consultate pe paginile http://www.canadian-mba.ro/ și respectiv http://www.inde.ro/.
Academia de Studii Economice din București organizază sesiune de admitere în perioada 10-11 septembrie pentru programele universitare de DOCTORAT. Concursul de admitere la doctorat constă în două probe: testul de competenţă lingvistică şi examenul de specialitate.

Fii student la ASE!

ASE oferă anual aproape 3.400 de burse:

• burse de performanță – între 1.000 și 1.400 lei/lună;

• burse de merit – 700 lei/lună;

• burse sociale – 580 lei/lună;

• ajutor social ocazional – 580 lei/semestru.

Poți pleca la bursă în străinătate cu una dintre cele peste 500 de burse Erasmus, chiar după primul an de facultate.

Campus universitar:

• Întregul campus universitar are o poziție excelentă pe harta capitalei – cursurile și seminariile se desfășoară în cele 7 clădiri din centrul Bucureștiului;

• Beneficiezi de peste 3.500 de calculatoare pentru studenți, precum și de 10 săli de lectură cu 400.000 de volume în bibliotecă;

• Poți opta pentru unul din cele peste 5.000 de locuri în cele 12 cămine ASE, toate situate în zone centrale ale orașului;

• Poți savura o mâncare mereu variată, proaspată și gustoasă, la prețuri studențești, la Cantina Moxa și Cantina restaurant Cihoschi.

• Te menții în formă în săli de sport ultramoderne (aerobic, fitness, baschet, fotbal, volei etc.).

• Beneficiezi de cabinete medicale și stomatologice.

Facebook Twitter Google+

Facebook Comments